ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi

hãy có thái độ sống nội tâm làm linh hồn

cho những thực hành đạo đức

như cầu nguyện, ăn chay, hãm mình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi hãy có thái độ sống nội tâm làm linh hồn cho những thực hành đạo đức như cầu nguyện, ăn chay, hãm mình.

(Radio Veritas Asia 27/02/2004) - Trong nghi thức xức tro vào sáng thứ Tư 25/02/2004, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi hãy có thái độ sống nội tâm làm linh hồn cho những thực hành đạo đức như cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, từ bỏ những gì mình có để thực thi tình liên đới với anh chị em xung quanh. Bắt đầu bài giảng, ÐTC trích lời Phúc âm theo thánh Mathêu, chương 6 câu 4 như sau:

 

"Cha của  anh chị em, Ðấng nhìn thấy trong âm thầm, sẽ thưởng công cho anh chị em" (Mt 6,4 và 6, 18).

Những lời trên của Chúa Kitô được gởi đến mỗi người chúng ta, vào lúc bắt đầu cuộc hành trình Mùa Chay. Chúng ta bắt đầu Mùa Chay với việc Xức Tro, một cử chỉ thống hối khắc khổ, rất quen thuộc với truyền thống kitô. Cử chỉ nầy nhấn mạnh ý thức của con người về chính mình như là kẻ tội lỗi trước vẽ uy nghi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ðồng thời cử chỉ nầy nói lên thái độ sẳn sàng chấp nhận và diển tả sự gắn bó của con người với Tin Mừng, trong những chọn lựa cụ thể.

Những công thức đi kèm với việc xức tro đều có ý nghĩa sâu xa. Công thức thứ nhất được trích từ sách Sáng Thế như sau: "Hãy nhớ rằng con là tro bụi, và con sẽ trở về bụi tro" ( STK 3,19); công thức nầy nhắc lại thân phận con người được đặt dưới dấu chỉ của sự tạm bợ chóng qua và  giới hạn. Công thức thứ hai được trích từ Phúc âm theo thánh Marcô chương 1, câu 15, như sau: "Hãy ăn năn thống hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1,15); công thức nầy là lời khẩn thiết mời gọi con người hãy thay đổi đời sống. Cả hai công thức trên mời gọi chúng ta bước vào Mùa Chay với thái độ lắng nghe và chân thành trở lại cùng Chúa.

Phúc âm nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là Ðấng nhìn thấy những điều âm thầm, nghĩa là ngài là Ðấng nhìn thấy trong tâm hồn. Những việc làm bên ngoài để diển tả việc ăn năn đền tội, chỉ có giá trị nếu chúng diễn tả thái độ nội tâm, nếu chúng nói lên quyết tâm mạnh mẽ xa tránh điều xấu và bước theo con đường của sự sự tốt lành. Ðó là ý nghĩa sâu xa của việc khổ hạnh kitô.

Từ "Khổ Hạnh" --- trong nguyên ngữ hy lạp --- gợi lên hình ảnh của việc "tiến tới những mục tiêu cao  đẹp hơn". Ðiều nầy nhất thiết đòi hỏi những hy sinh và những từ bỏ. Thật vậy, con người phải bỏ bớt đi gánh hành lý cho đến mức còn lại những gì thiết yếu, sao cho đương sự không bị "gánh nặng" làm ngả quỵ trên đường, sẵn sàng đối diện với bất cứ khó khăn nào và vượt qua mọi trở ngại để đạt đến mục tiêu mong ước. Ðể trở thành những đồ đệ đích thực của Chúa Kitô, thì điều cần thiết là biết từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình mọi ngày mà theo Chúa (x. Lc 9,23). Ðây là con đường khó khăn tiến đến sự thánh thiện, mà mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội đều được mời gọi đi theo.

Giáo Hội đã luôn luôn chỉ cho thấy vài phương thế hữu hiệu để tiến tới trên con đường sống thánh thiện. Trước hết là sự khiêm tốn và dễ dạy gắn bó với Thánh Ý của Thiên Chúa, một sự gắn bó đi kèm với lời cầu nguyện không ngừng; kế đến là những hình thức ăn năn đền tội riêng biệt của truyền thống Kitô, như  việc kiêng thịt, ăn chay, khổ hạnh hy sinh và từ bỏ cả những gì mình có quyền có; những cử chỉ cụ thể chấp nhận người lân cận, mà trang Phúc âm hôm nay nhắc đến,  bằng từ  "việc bố thí". Tất cả những  gì vừa nói trên, đều được đề nghị thi hành một cách mạnh mẽ trong thời gian Mùa Chay, thời gian "đặc biệt" cho việc huấn luyện thiêng liêng và cho công việc quảng đại phục vụ anh chị em."

Vì thế, trong sứ điệp Mùa Chay, Tôi muốn lưu ý cách đặc biệt về những hoàn cảnh khó khăn trong đó nhiều trẻ em trên thế giới bị rơi vào, vừa nhắc lại nhửng lời sau đây của Chúa Kitô: "Ai tiếp đón một trong những trẻ nhỏ nhân danh Thầy, là đón tiếp thầy" (Mt 18,5). Thật vậy, thử hỏi ai là kẻ cần được bênh đỡ nhất, nếu không phải là những trẻ nhỏ yếu đuối và không gì tự vệ nầy?

Có nhiều vấn đề phức tạp đang tấn công vào thế giới của trẻ nho. Tôi hết sức hy vọng rằng những trẻ bé nhỏ nhất nầy, và thường bị bỏ rơi, sẽ được chăm sóc như chúng đáng được, nhờ qua tình liên đới. Ðây là việc làm thức cụ thể để thể hiện cố gắng chúng ta sống Mùa Chay.

Anh chị em rất thân mến, với những tâm tình trên, chúng ta bắt đầu mùa chay, bắt đầu cuộc hành trình cầu nguyện, làm việc đền tội và thực hành tinh thần khổ hạnh kitô. Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ Chúa Kitô, đồng hành với chúng ta. Ước chi mẫu gương và lời khẩn cầu của Mẹ giúp chúng ta vui mừng tiến đến Phục Sinh.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài lời nhắn nhủ của ÐTC vào sáng thứ Tư Lễ Tro 25/02/2004. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page