Các Giám Mục Công Giáo tại Hoa Kỳ

xuất bản tuyển tập có tựa đề

Kinh Thánh, Những người Do Thái

và cái chết của Chúa Giêsu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Công Giáo tại Hoa Kỳ xuất bản tuyển tập có tựa đề: "Kinh Thánh, Những người Do Thái và cái chết của Chúa Giêsu".

Tin Hoa Kỳ (CAN 13/02/2004) - Ðang khi xảy ra cuộc tranh luận về bộ phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" của Mel Gibson, thì Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, cho phát hành tuyển tập về những văn kiện giáo huấn công giáo về tương quan giữa giáo hội công giáo và những người do thái, và về lập trường của giáo hội công giáo chống lại tinh thần bài do thái.

Tuyển tập dày 128 trang, có tựa đề là: "Kinh Thánh, Những Người Do Thái và cái chết của Chúa Giêsu. Một Tuyển Tập những văn kiện công gíao". Tuyển Tập đã được thực hiện do ủy Ban Giám Mục về Ðại Kết và Liên Tôn của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ. Tuyển Tập cho thấy giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo liên quan đến việc giải thích Kinh Thánh, việc hiểu và trình bày của Giáo Hội Công Giáo về cuộc Thương Khó và cái Chết của Chúa Giêsu, và lập trường của Giáo Hội Công Giáo chống lại tinh thần bài do thái.

Ðức Cha Stephen E. Blaire, giám mục giáo phận Stockton, chủ tịch Ủy Ban Ðại Kết và Liên Tôn, cho biết rằng có hai biến cố trong Giáo hội Công giáo đã khơi dậy ý thức và sự hiểu biết mới về mối tương quan giữa Giáo hội Công giáo và gốc rễ do thái giáo của Giáo hội Công giáo. Hai biến cố đó là phong trào Kinh Thánh giúp hiểu rõ hơn các Sách Phúc Âm trong tương quan với dân tộc do thái; và biến cố thứ hai là Công Ðồng Vaticanô II. Không phải tất cả mọi người do thái thời Chúa Giêsu, và cũng không phải tất cả mọi người do thái hôm nay, đều bị  quy trách về những tội đã phạm trong cuộc Thương Khó và Cái Chết của Chúa Giêsu (x. Tuyên Ngôn Nostra Aetate, số 4).

Tuyển  Tập  Sách nói trên  rất hữu ích cho những nhà giảng thuyết và những giáo lý viên, và là phương tiện quý giúp cho những cuộc thảo luận nhóm tại các giáo xứ và cho những nhóm đối thoại Công giáo- Do thái giáo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page