Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

lên tiếng chống lại

cuộc nổ bôm tự sát tại Giêrusalem

sáng Chúa Nhật 22/02/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II lên tiếng chống lại cuộc nổ bôm tự sát tại Giêrusalem sáng Chúa Nhật 22/02/2004.

Tin Vatican (Apic 22/02/2004) - Chúa nhật ngày 22 tháng 2 năm 2004, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã lên tiếng chống lại cuộc khủng bố nổ bôm tự sát tại Giêrusalem, gây thiệt mạng cho 8 người, và thương tích cho 62 người, trong số nầy có 10 người bị thương rất nặng.

Trong điện văn chia buồn gởi cho Ðức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Giêrusalem và Palestine, ÐTC nói lên sự gần gủi trong tinh thần của ngài bên cạnh các nạn nhân và những người thân, vừa đồng thời khuyến khích dân chúng tại Thánh Ðịa hãy "gia tăng dấn thân xây dựng Hòa Bình". ÐTC yêu cầu các thẩm quyền chính trị và dân chúng "đừng để mình bị lôi cuốn vào trong sức mạnh mù quáng và vô lý của bạo lực".

Ðược biết nhóm xưng mình là "Những Chiến Sĩ Tử Ðạo AL- AQSA", --- một nhóm vũ trang liên kết với phong trào giải phóng Palestrine FATAH, --- đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ nổ bôm tự sát nầy, tại Vùng Tây Giêrusalem, chỉ cách Tường Thành Cổ Giêrusalem vài trăm thước.

Phản ứng trước vụ nổ bôm tự sát nầy, Ông  Sylvan Shalom, vị đứng đầu ngành ngoại giao Israel, đã lên tiếng ủng hộ việc xây tường ngăn cách, vì cho rằng đây là biện pháp an ninh cần thiết. Ông nói: "Nơi nào không có tường ngăn cách, thì ở đó có sự khủng khiếp xảy ra. Nơi nào đã có tường ngăn cách, thì ở đó người ta thấy rõ những kết quả". Trong khi đó, thì thủ tướng Palestine, Ông Ahmad Qorei, lên tiếng kết án cuộc nổ bôm và yêu cầu chấm dứt những hành động khủng bố, bởi vì những hành động khủng bố nầy được Israel dùng làm lý do để xây tường ngăn cách và tấn công trả đủa vào thường dân Palestine vô tội.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page