ÐTC kêu gọi huấn luyện giáo lý

cho thiếu nhi và những người trẻ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi huấn luyện giáo lý cho thiếu nhi và những người trẻ.

Tin Vatican (VIS 20/02/2004) - Sáng thứ Sáu 20 tháng 2 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung nhóm các giám mục Pháp thuộc vùng thủ đô Paris và vị giám mục đặc trách  giáo phận quân đội, về Roma viếng Mộ Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, theo như luật định cứ  5 năm một lần.

Trong bài diễn văn  cho các ngài, ÐTC nhắc đến quan tâm của ngài trước một xã hội Pháp đã bị trần tục hóa, và nhấn mạnh đến nhu cầu thực hiện công cuộc  tái rao giảng Phúc Âm trong nhiều lãnh vực, và cả công cuộc "rao giảng Phúc Âm lần đầu tiên" trong vài trường hợp.

ÐTC lưu ý rằng sự trần tục hóa "thường được hiểu như là một sự chối từ những giá trị nhân luận, luân lý và tôn giáo, trong đời sống xã hội". Vì thế, theo lời ÐTC, cần có cả hai công cuộc rao giảng Phúc âm, rao giảng lần đầu tiên và tái rao giảng. Ghi nhận việc dạy giáo lý cho thiếu nhi đang bị giãm xuống, và việc dạy giáo lý cho người trẻ thì lại gia tăng, ÐTC quả quyết rằng cần phải cung cấp cho thiếu nhi và cho người trẻ một nền giáo dục tốt, cung cấp cho  chúng những yếu tố rõ ràng và vững chắc của đức tin để tiến tới một đời sống thiêng liêng mạnh mẽ.

ÐTC  xác định thêm rằng "việc huấn luyện giáo lý cần phải được đi kèm với việc thực hành đạo thường xuyên. Thử hỏi làm sao những đề nghị sống đạo cho các thiếu nhi và những người trẻ có thể được bén rễ nơi họ và làm sao Chúa Kitô có thể biến đổi nội tâm và những hành động của họ, nếu những người trẻ nầy không thường xuyên gặp Chúa?" Việc huấn luyện tôn giáo phải mang tính cách vừa cá nhân vừa cộng đồng, trong cộng đồng những kẻ tin Chúa.

ÐTC cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng Ðức Tin cần phải trở nên sâu xa và được thông truyền trong những giáo lý vững chắc, trung thành với quyền giáo huấn và nhất là Ðức Tin cần phải được sống thực hằng ngày, đặc biệt trong những tương quan giữa ta và kẻ khác. ÐTC nói như sau: "Những chủ chăn và các giáo lý viên phải nhớ rằng các thiếu nhi và những người trẻ đặc biệt nhạy cảm với sự ăn khớp giữa lời nói và cuộc sống cụ thể của người đó. Thật vậy, làm sao người trẻ ý thức được nhu cầu tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, hoặc thực hành bí tích Hòa Giải, nếu cha mẹ của họ hay các thầy dạy, không sống đạo và không sống trong hiệp thông giáo hội?

Kết thúc bài diễn văn cho Các Giám Mục Pháp vùng thủ đô Paris và vị giám mục đặc trách giáo phận quân đội, ÐTC nhắc đến bản chất giáo lý và rao giảng phúc âm của sinh hoạt phụng vụ, một sinh hoạt cần được hiểu như là con đường dẫn đến sự thánh thiện, như là sức mạnh nội tâm của năng lực tông đồ cũng như của bản chất truyền giáo của giáo hội. ÐTC đã nói như sau: "Với sự cộng tác của hàng giáo dân, các vị chủ chăn cần luôn cẩn thận chuẩn bị Phụng Vụ Ngày Chúa Nhật. Trong các bài giảng, vị linh mục cần lưu ý đến việc giảng giải cho tín hữu biết những nền tảng giáo lý và kinh thánh của Ðức Tin. Một lần nữa, tôi yêu cầu mạnh mẽ tất cả mọi tín hữu hãy thiết lập kinh nghiệm thiêng liêng và sứ mạng của họ trên Bí Tích Thánh Thể, quanh vị giám mục, là thừa tác viên và là người bảo đãm cho sự hiệp thông trong giáo phận, bởi vì "ở đâu có giám mục, ở đó là Giáo Hội".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page