Ðại Học ở OPOLE bên BaLan

tặng bằng tiến sĩ danh dự

cho ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Học ở OPOLE bên BaLan tặng bằng tiến sĩ danh dự cho ÐTC Gioan Phaolô II.

Tin BaLan (VIS 17/02/2004) - Phái đoàn gồm 20 giáo sư và sinh viên của Ðại Học Opole, BaLan, do Ðức Tổng Giám Mục sở tại hướng dẫn hành hương Roma để kỷ niệm 10 năm thành lập Ðại học, đã được  ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến hôm thứ Ba 17 tháng 2 năm 2004. ÐTC nhắc lại rằng cách đây 10 năm, chính ngài đã đồng thuận với việc thành lập phân khoa Thần Học của Ðại Học. ÐTC còn nói thêm như sau: "Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì sự kiện Ðại Học cộng tác với Giáo Hội trong công việc xây dựng sự hòa hợp xã hội tại Opole"... ÐTC giải thích thêm rằng nói đến "hòa hợp xã hội" không có nghĩa là xóa bỏ mọi sự khác biệt, cũng không có nghĩa là bắt buộc mọi người phải suy nghĩ như nhau, phải bỏ quên lịch sử, nhưng có nghĩa là luôn luôn đi tìm những giá trị chung cho mọi người, mặc dù những giá trị nầy đến từ những nguồn gốc khác nhau, có lịch sử khác nhau, và như thế có cái nhìn riêng về thế giới và có những quy chiếu khác nhau hướng về những xã hội trong đó các giá trị nầy được phát triển.

ÐTC cũng nhấn mạnh thêm rằng: "Ngày nay người ta nói nhiều đến những gốc rễ kitô của Âu Châu. Nếu những biểu tượng cho những gốc rễ nầy --- những ngôi nhà thờ chính tòa, những tác phẩm nghệ thuật,  âm nhậc và văn chương --- đang nói lên cách âm thầm, thì những Ðại Học, ngược lại, có thể nói lớn tiếng cho mọi người nghe được. Những đại học có thể nói một ngôn ngữ hiện đại, được mọi người hiểu". Và có thể là tiếng nói của Ðại Học không được tiếp nhận bởi những  con người "đã bị điếc vì những ý thức hệ của chủ nghĩa duy tục của đại lục âu châu chúng ta." Nhưng điều nầy không chuẩn cho những con người trí thức, "còn trung thành với sự thật lịch sử", khỏi phải bổn phận làm chứng cho những giá trị kitô, nhờ dựa trên kiến thức vững chắc về những bí mật của khoa học cũng như của sự khôn ngoan phát sinh từ kitô giáo.

Ðược biết, trong buổi tiếp kiến nói trên, Ðại Học Opole, BaLan, đã trao tặng ÐTC văn bằng tiến sĩ danh dự của đại học.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page