ÐTC Gioan Phaolô II

và những cộng sự viên của ngài

Cấm Phòng Mùa Chay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II và những cộng sự viên của ngài Cấm Phòng Mùa Chay.

Tin Vatican (Vat 28/02/2004) - Bắt đầu từ chiều Chúa Nhật I Mùa Chay, ngày 29 tháng 2 năm 2004,  ÐTC Gioan Phaolô II và những cộng sự viên của ngài tại Roma, bước vào Tuần Cấm Phòng Mùa Chay, kéo dài cho đến 9 giờ sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 3 năm 2004.

Những suy niệm gợi ý cho Tuần Cấm Phòng được Linh Mục thần học gia BRUNO FORTE, người Italia, trình bày, theo chủ đề : "Bước theo Chúa, ánh sáng của cuộc đời".

Trong tuần tỉnh tâm Mùa Chay nầy, mọi tiếp kiến với ÐTC, kể cả buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư mùng 3 tháng 3 năm 2004, đều được hủy bỏ.

Chúng ta hãy hiệp ý dâng những hy sinh cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha và những cộng tác viên của Ngài tại Roma, trong tuần lễ Cấm Phòng nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page