Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 40 -

 

Hiến thánh thánh điện

1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 Tháng thứ nhất, mồng một tháng ấy, ngươi sẽ dựng Nhà tạm, Trướng Tao phùng. 3 Ngươi sẽ đặt ở đó Khám Chứng tri; và ngươi sẽ lấy màn ngăn trước khám. 4 Ngươi sẽ đem lại bàn và ngươi sẽ soạn ra điều phải soạn trên bàn; ngươi sẽ đem lại trụ đăng, và ngươi sẽ đặt đèn lên trên. 5 Ngươi sẽ đặt bàn thờ vàng để hương trước Khám Chứng tri; và ngươi sẽ treo bức trướng nơi cửa Nhà tạm. 6 Ngươi sẽ đặt tế đàn thượng hiến trước cửa Nhà tạm Trướng Tao phùng. 7 Ngươi sẽ đặt vạc giữa Trướng Tao phùng và tế đàn, ngươi sẽ đổ nước vào đó. 8 Ngươi sẽ thiết đặt Tiền đình xung quanh, ngươi sẽ treo bức Trướng trước cửa Tiền đình. 9 Ngươi sẽ lấy dầu tấn phong, ngươi sẽ xức dầu Nhà tạm và tất cả đồ đoàn trong đó. Ngươi sẽ tác thánh nó và tất cả các đồ phụ thuộc. Và nó sẽ là vật thánh. 10 Ngươi sẽ xức dầu tế đàn và tế đàn sẽ là vật cực thánh. 11 Ngươi sẽ xức dầu vạc và đế nó; ngươi sẽ tác thánh nó. 12 Ngươi sẽ dẫn Aharôn và các con nó lại gần cửa Trướng Tao phùng, ngươi sẽ lấy nước quán tẩy chúng; 13 ngươi sẽ mặc thánh phục cho Aharôn; ngươi sẽ xức dầu cho nó để nó sung làm tư tế cho Ta. 14 Ngươi sẽ dẫn các con nó lại và mặc y thường cho chúng. 15 Ngươi sẽ xức dầu cho chúng như đã xức dầu cho cha chúng để chúng sung làm tư tế cho Ta: việc xức dầu sẽ tác thánh chức tư tế vĩnh viễn suốt các thế hệ của chúng".

16 Môsê đã thi hành mọi điều như Yavê đã truyền, ông đã làm thế. 17 Tháng thứ nhất năm thứ hai mồng một tháng ấy, nhà Tạm đã được dựng lên. 18 Môsê đã dựng Nhà tạm và đã đặt đế, và đã lắp ván, đã tra then, đã dựng cột. 19 Ông đã căng trướng trên Nhà tạm và đã phủ rạp che Nhà tạm ở trên như Yavê đã truyền cho Môsê. 20 Ông đã lấy và đặt Chứng tri trên khám, ông da94 đặt đòn khiêng bên khám và lắp Bàn xá tội vào khám, bên trên. 21 Ông đã đem khám vào Nhà tạm và treo Màn trướng và ngăn khuất khám Chứng tri như Yavê đã truyền cho Môsê. 22 Ông đã đặt bàn trong Trướng Tao phùng, bên sườn Nhà tạm, hướng Bắc, bên ngoài Màn. 23 Ông đã soạn trên đó oản phải soạn trươc nhan Yavê như Yavê đã truyền cho Môsê. 24 Ông đã để trụ đăng trong Trướng Tao phùng, song song với bàn bên sườn Nhà tạm hướng Nam. 25 Ông đã đốt đèn trước nhan Yavê như Yavê đã truyền cho Môsê. 26 Ông đã để bàn thờ vàng trong Trướng Tao phùng đằng trước Màn. 27 Ông đã thắp nhang ở bên trên, nhang xạ hương, như Yavê đã truyền cho Môsê. 28 Ông đã treo Trướng nơi cửa Nhà tạm. 29 Còn Tế đàn thượng hiến, thì ông để trước cửa Nhà tạm Trướng Tao phùng; trên đó ông đã dâng lên thượng hiến và vật cúng, như Yavê đã truyền cho Môsê. 30 Ông đã để vạc giữa Trướng Tao phùng và Tế đàn, ông đã đổ nước vào đó để quán tẩy. 31 Môsê, Aharôn và các con đã lấy nước ấy mà quán tẩy tay chân họ. 32 Mỗi khi họ vào Trướng Tao phùng hay tiến lại Tế đàn, thì họ quán tẩy, như Yavê đã truyền cho Môsê. 33 Ông đã dựng Tiền đình xung quanh Nhà tạm và Tế đàn, ông đã treo Trướng ở cửa Tiền đình. Và Môsê đã hoàn tất công việc.

 

Yavê chiếm hữu thánh điện

34 Và đám mây đã phủ Trướng Tao phùng, và vinh quang Yavê đầy Nhà tạm. 35 Môsê đã không thể vào Trướng Tao phùng, vì mây đậu lại ở trên và vinh quang Yavê lấp đầy Nhà tạm.

 

Mây dẫn đàng

36 Vậy khi nào mây bốc lên khỏi Nhà tạm thì con cái Israel lên đường, những khi họ phải lên đường. 37 Nhưng nếu đám mây không bốc lên thì họ không lên đường, cho đến ngày mây bốc lên. 38 Vì mây của Yavê trên Nhà tạm ban ngày và có lửa trong đó ban đêm, trước mắt của tất cả Nhà Israel, mọi khi họ phải lên đường.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page