Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 11 -

 

Báo hiệu các con đầu lòng sẽ phải chết

1 Yavê phán với Môsê: "Ta còn giáng xuống một tai ương nữa trên Pharaô và Aicập; sau đó nó sẽ thả cho các ngươi đi khỏi đây. Mà khi nó thả cho các ngươi đi, thì là dứt khoát; nó sẽ phải xua đuổi các ngươi đi khỏi nơi đây nữa. 2 Ngươi hãy nói vào tai dân: là đàn ông mỗi người hãy tìm cách mượn anh hàng xóm, đàn bà hãy mượn chị láng giềng các đồ bạc, đồ vàng". 3 Yavê đã cho dân được nghĩa với người Aicập. Hơn nữa, con người của Môsê đã nên rất lớn thế ở đất Aicập, trước mắt bầy tôi của Pharaô và trước mắt dân.

4 Môsê nói; "Yavê phán rằng: Vào lối nữa đêm, Ta sẽ đi ngang qua Aicập, 5 thì sẽ phải chết mọi con đầu lòng trong đất Aicập, từ con đầu lòng của Pharaô, kẻ sẽ được ngự ngai của nó, cho đến con đầu lòng của đứa nữ tỳ phận hèn cối xay và ch đến con đầu lòng thú vật. 6 Trong toàn cõi Aicập sẽ vang lên một tiếng kêu lớn, như trước không hề có thế và cũng sẽ không có như vậy nữa. 7 Còn đối với con cái Israel hết thảy thì không có một con chó nào nhe nanh gầm gừ bất cứ là người hay là thú vật ngõ hầu các ngươi nhận biết là Yavê sẽ xử khác biệt giữa Aicập và Israel. 8 Bầy tôi của ngươi hết thảy đây sẽ xuống với ta và phục lạy ta mà rằng: "Ra đi! Ông và dân theo chân ông. Và sau đó ta sẽ đi ra". Bấy giờ ông đã bỏ Pharaô đi ra, lòng đầy phẫn nộ.

9 Yavê phán với Môsê: "Pharaô sẽ không chịu nghe các ngươi ngõ hầu điềm thiêng của Ta tăng thêm nhiều ở đất Aicập". 10 Môsê và Aharôn đã làm các điềm thiêng ấy hết thảy trước mặt Pharaô và Yavê đã làm cho lòng Pharaô ra chai đá và ông đã không thả con cái Israel đi khỏi xứ ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page