Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 02 -

 

2- Tuổi Trẻ Và Ơn Gọi Của Môsê

 

Môsê sinh ra

1 Người kia thuộc một gia đình Lêvi đã đi lấy vợ, một người con gái Lêvi. 2 Người đàn bà đã thụ thai và sinh con trai. Bà thấy nó kháu khỉnh, thì đã giấu đi ba tuần trăng. 3 Khi không còn thể nào giấu giếm được nữa, thì bà lấy cho con một cái thúng gió rồi lấy lịch thanh, nhựa chai trám lại, đoạn bà để đứa trẻ trong thúng và đặt thúng trong lau sậy nơi mé sông Nil. 4 Chị đứa trẻ đứng đằng xa muốn biết sự việc sẽ xảy ra làm sao cho nó.

5 Một công chúa của Pharaô xuống tắm trong sông Nil, còn các thị nữ của người tản bộ dọc bờ sông Nil; nàng thấy cái thúng giữa lau sậy, thì sai đứa hầu đi lấy thúng. 6 Nàng mở ra và nhìn thấy đứa trẻ: thì ra al2 một thằng bé đang khóc. Nàng động lòng thương nó và nói: "Thôi một đứa trẻ cha người Hipri rồi!" 7 Chị đứa trẻ) thưa với công chúa của Pharaô: "Bà muốn, con sẽ đi gọi cho bà một vú nuôi người Hipri để bà nhận làm vú nuôi cho đứa trẻ chăng?" 8 Công chúa của Pharaô bảo nó: "Ði đi!" Và thiếu nữ đã đi gọi ngay mẹ đứa trẻ. 9 Công chúa của Pharaô bảo bà ấy: "Mụ đem đứa trẻ này về nuôi bú, ta sẽ trả công cho mụ". Bà ấy đã lĩnh lấy đứa trẻ và nuôi bú nó. 10 Khi đứa trẻ lớn lên, bà đem nó lại cho công chúa của Pharaô. Và nó đã làm con của nàng. Và nàng gọ tên nó là Môsê; nàng nói: "Ấy vì ta đã kéo nó ra khỏi nước!"

 

Môsê trốn đi Mađian

11 Xảy ra là, vào những ngày ấy, Môsê lớn rồi, thì xuất trình đến với anh em và thấy rõ họ phải è vai vác nặng. Ông lại thấy một người Aicập đả thương một người Hipri trong anh em ông. 12 Ông quay nhìn bên này bên kia mà không thấy có ai, thì ông đã giết người Aicập rồi vùi xuống cát. 13 Ngày thứ hai ông lại đi ra và này có hai người Hipri ấu đả với nhau. Ông bảo đứa làm trái: "Tại sao anh lại đả thương đồng bào của anh?" 14 Nó nói: "Ai đã đặt ông làm quan, làm người xét xử trên chúng tôi? Hay ông muốn nói là ông cũng sẽ giết tôi như đã giết tên Aicập?" Môsê đâm sợ và tự bảo: Hẳn việc đã lộ rồi! 15 Pharaô nghe biết điều ấy thì truy nã để giết Môsê. Môsê chạy trốn Pharaô và đến lập cư ở đất Mađian. Ông ngồi nơi bờ giếng.

16 Một tư tế Mađian có bảy người con gái. Các cô đến kín nước đổ vào bồn cho dê cừu của cha họ uống nước. 17 Bấy giờ lũ mục đồng đến và đuổi các cô đi. Môsê mới chỗi dậy, tiếp cứu họ và cho dê cừu họ uống nước. 18 Các cô về với Rơuel cha các cô, ông hỏi: "Làm sao hôm nay về được sớm thế?" 19 Các cô thưa: "Một người Aicập đã cứu chúng con và đã cho dê cừu uống nước" 20 Ông nói với các con gái ông: "Người ấy đâu? Sao các con lại bỏ người ấy? Ði mời người ấy về dùng bữa!" 21 Môsê đã thuận ở với ông ấy. Và ông đã gả Sipporah con gái ông cho Môsê. 22 Nàng đã sinh con trai, và (Môsê) đã gọi tên nó là Gersôm, vì ông nói: "Tôi là kẻ ngụ nhờ đất khách quê người".

 

Thiên Chúa nhớ tới Israel

23 Xảy ra là sau những ngày đằng đẵng ấy, vua Aicập đã chết. Con cái Israel rên xiết trong cảnh nô lệ. Họ kêu oán và tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã lên thấu Thiên Chúa. 24 Và Thiên Chúa đã nghe tiếng họ rên van. Thiên Chúa đã nhớ lại giao ước của Người với Abraham, với Ysaac, với Yacob. 25 Thiên Chúa đã nhìn thấy con cái Isral và Thiên Chúa đã biết...

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page