Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 13 -

 

Các con đầu lòng

1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 hãy hiến thánh cho Ta mọi con đầu lòng: vật gì bất cứ, khai thông dạ mẹ, nơi con cái Israel, dù là người hay là vật, thì đều thuộc về Ta".

 

Bánh không men

3 Môsê nói với dân: "Ngươi hãy ghi nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi ra khỏi đất Aicập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Yavê dùng sức mạnh tay Người đã đem các ngươi ra khỏi đó: bánh dậy men sẽ không được ăn. 4 Ngày các ngươi ra, thuộc tháng Abib. 5 Khi nào Yavê sẽ dẫn ngươi vào đất của các dân Canaan, Hit-tit, Amori, Khiu-vi, Yơbusi, Người đã thề với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa mật, ngươi sẽ thực hành việc đạo này vào tháng này. 6 Trong vòng bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men và ngày thứ bảy là lễ kính Yavê. 7 Người ta sẽ ăn bánh không men trong vòng bảy ngày; ngươi ta sẽ không thấy bánh dậy men nơi ngươi. người ta cũng sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi. 8 Trong ngày ấy ngươi sẽ thuật lại cho con ngươi rằng: Ấy chính là vì điều Yavê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Aicập. 9 Ðó sẽ là dấu nơi tay ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi ngõ hầu thánh chỉ Yavê ở nơi miệng ngươi, vì bắng một bàn tay mạnh, Yavê đã đem ngươi ra khỏi Aicập. 10 Ngươi sẽ giữ luật điều này, đúng thời của nó, năm này qua năm khác.

 

Các con đầu lòng

"11 Vậy khi Yavê đã dẫn ngươi vào đất Canaan, như Người đã thề với ngươi cùng với cha ong ngươi, và khi Người đã ban cho ngươi, 12 thì ngươi sẽ chuyển qua cho Yavê bất cứ vật gì khai thông dạ mẹ; vật nào là đầu lứa của thú vật thuộc về ngươi, các con đực, thì đều thuộc về Yavê. 13 Mọi con đầu lòng giống lừa, ngươi sẽ lấy chiên chuộc lại, nếu ngươi không chuộc lại, thì ngươi sẽ đập gãy ót nó đi. Con trai đầu lòng người ta, trong hàng cn cái ngươi, ngươi sẽ chuộc lại. 14 Mai ngày khi con ngươi hỏi ngươi rằng: Cái gì thế? thì ngươi sẽ bảo nó: Nhờ sức mạnh tay Người, Yavê đã đem chúng ta ra khỏi Aicập, khỏi nhà tôi mọi. 15 Bởi Pharaô làm khó dễ khi phải thả chúng ta ra, thì Yavê đã giết chết mọi con đầu lòng trong đất Aicập, từ con đầu lòng người ta, đến con đầu lòng thú vật: vì thế cho nên ta tế lễ kính Yavê mọi vật khai thông dạ mẹ, nếu là giống đực, và con đầu lòng trong hàng con cái ta thì ta chuộc lại. 16 Ðó sẽ là dấu nơi tay ngươi và là khăn chít trán vì nhờ sức mạnh bàn tay Yavê đã đem chúng ta ra khỏi Aicập".

 

4- Ra Khỏi Aicập

 

Israel ra đi

17 Xảy ra là khi Pharaô thả cho dân ra đi thì Thiên Chúa đã không dẫn họ theo đường (vùng) đất Philitin, dẫu là đường gần, vì Thiên Chúa nói: "Kẻo dân hối lại khi thấy phải chiến đấu mà quay trở về Aicập". 18 Vậy Thiên Chúa đã cho dân vòng qua đường sa mạc Biển sậy. Và hàng ngũ chỉnh tề, con cái Israel bỏ Aicập đi lên. 19 Môsê đã đem hài cốt Yuse với mình, vì Yuse đã bắt con cái Israel thề rằng: "Thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm các người, các ngươi hãy đem hài cốt tôi lên khỏi đây làm một với các người".

20 Họ bỏ Sukhot trầy đi và đã đóng trại ở Etam, đầu mút sa mạc.

21 Và Yavê đi đằng trước họ, ban ngày trên cột mây để dẫn họ trên đường và ban đêm trên cột lửa để soi sáng trên họ, thành thử họ có thể đi cả ngày lẫn đêm. 22 Ban ngày cột mây và ban đêm cột lửa không hề rời khỏi đằng trước dân.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page