Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 17 -

 

Nước chảy từ tảng đá

1 Toàn thể cộng đồng con cái Israel trẩy đi khỏi sa mạc Sin, từ chặng này đến chặng khác theo lịnh của Yavê; và họ hạ trại ở Rơphiđin. Dân không có nước uống. 2 Dân đã gây gổ với Môsê. Chúng nói: "Cho chúng tôi nước uống!" Môsê nói với họ: "Tai sao các ngươi lại gây gổ với ta? Tại sao các ngươi lại thử thách Yavê?" 3 Ở đó dân khát nước quá thì đã kêu trách Môsê. Dân nói: "Tại sao ông đã đem chúng tôi lên khỏi Aicập để cho tôi chết khát, tôi và con cái tôi với súc vật?" 4 Môsê kêu lên với Yavê rằng: "Tôi sẽ làm gì cho dân này? Chỉ còn tí nữa là chúng ném đá tôi!" 5 Yavê nói với Môsê: "Ngươi hãy ngang qua đằng trước dân và hãy lấy với ngươi, ít người kỳ mục của Isarel; cây gậy ngươi đã dùng để đánh sông Nil, ngươi hãy cầm nơi tay mà đi. 6 Này Ta đứng đó, đằng trước ngươi trên tảng đá ở Khoreb ngươi sẽ đánh trên tảng đá và từ đá nước sẽ chảy ra và dân sẽ uống!" Môsê đã làm thế, trước mắt các kỳ mục của Israel. 7 Và người ta gọi tên chỗ ấy là Massah và mêribah vì cuộc gây gỗ của con cái Israel và vì họ đã thử thánh Yavê mà rằng: "Có Yavê ở giữa chúng ta hay không?"

 

Giao chiến với Amalek

8 Amalek đến đánh Israel ở Rơphiđim. 9 Môsê nói với Yôsua: "Hãy lựa lấy người mà ra nghinh chiến với Amalek ngày mai. Còn ta, ta sẽ đứng trên đỉnh đồi và cây gậy của Thiên Chúa sẽ ở nơi tay ta". 10 Yôsua đã làm chiếu theo điều Môsê đã nói để chiến đấu với Amalek, trong khi Môsê, Aharôn và Hur đi lên đỉnh đồi. 11 Và xảy ra là, khi nào Môsê nhắc tay lên, thì Israel thắng thế, mà hễ ông hạ tay xuống thì Amalek thắng thế. 12 Tay Môsê đã ra nặng nề. Bấy giờ họ lấy một viên đá đặt dưới ông cho ông ngồi lên trên. Ðoạn Aharôn và Hur chống đỡ tay ông mỗi người một bên, khiến tay ông vững được mãi cho đến khi mặt trời lặn. 13 Và Yôsua đã đánh bại Amalek và dân nó bằng lưỡi gươm. 14 Yavê phán với Môsê: "Hãy viết lại việc này làm kỷ niệm trong sách và hãy rỉ tai Yôsua mà rằng: Ta sẽ xóa hẳn ký ức Amalek khỏi dưới gầm trời". 15 Môsê đã xây tế đàn và gọi tên là Yavê-Nissi, Yavê, cờ trận của tôi. 16 Ông nói: "Tay nơi cờ trận của Yavê: Yavê chiến đấu với Amalek hết đời này qua đời nọ!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page