Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 23 -

 

Công lý bổn phận đối với kẻ thù

"1 Ngươi sẽ không phao tin đồn nhảm. Ngươi đừng trợ tay giúp người ác mà làm chứng gian. 2 Ngươi sẽ không hùa theo phe đông để làm trái; trong kiện tụng ngươi sẽ không cung khai, làm sái, để mà nghiêng về phe đông. 3 Ngươi sẽ không tây vị kẻ nghèo khi nó có kiện tụng.

"4 Khi ngươi gặp bò của kẻ thù ngươi hay lừa của nó thất lạc, ngươi phải dẫn về cho nó. 5 Khi ngươi thấy lừa của kẻ ghét ngươi quị vì chở nặng, ngươi sẽ không bỏ mặc nó: ắt ngươi sẽ cùng nó giúp tay vào.

"6 Ngươi sẽ không làm xiêu vẹo án xử phải của người nghèo mắc kiện. 7 Việc gian dối, ngươi sẽ lánh xa. Ngươi đừng giết kẻ vô tội, ngươi ngay lành vì Ta sẽ không giải án tuyên công kẻ bất nhân. 8 Ngươi sẽ không nhận quà lỡi vì quà lỡi làm mù những người sáng mắt và đảo điên lời lẽ những người công chính.

"9 Ngươi sẽ không áp bức khách ngụ cư, vì chính các ngươi đã biết thân phận của khách ngụ cư, bởi các ngươi đã làm khách ngụ cư ở đất Aicập.

 

Năm hưu canh. Ngày nghỉ

"10 Trong vòng sáu năm, ngươi sẽ gieo ruộng đất của ngươi và thu hoạch sản lợi. 11 Nhưng năm thứ bảy, ngươi sẽ để nó hưu canh, tạm nghỉ: những người nghèo khó dân dân ngươi được ăn, và những gì dư lại, thì dã thú ăn. Ngươi cũng sẽ làm thế về vườn nho, và sở ôliu.

"12 Sáu ngày, ngươi sẽ làm việc vàn của ngươi, nhưng ngày thứ bảy, ngươi sẽ bải công, ngõ hầu con bò, con lừa của ngươi được nghỉ và đứa con của tớ gái ngươi và khách ngụ cư được xả hơi.

"13 Về mọi điều Ta đã phán với các ngươi, các ngươi sẽ coi chừng. Danh các thần khác, các ngươi sẽ không niệm: chớ hề nghe được nơi miệng ngươi!

 

Các ngày lễ của Israel

"14 Mỗi năm ba lần, ngươi mừng lễ Ta. 15 Ngươi sẽ giữ lễ Bánh không men: bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, - chiếu theo điều Ta đã truyền cho ngươi, - vào một định kỳ trong tháng Abib vì trong tháng ấy ngươi đã ra khỏi Aicập. Người ta sẽ không ra mắt trước nhan Ta tay không. 16 Rồi lễ mùa Gặt, của tiên thường công việc ngươi, của những gì ngươi gieo vãi trong đồng. Rồi lễ Thu hoạch, lúc mãn năm, khi người hái lượm thành quả việc vàn của ngươi ngoài đồng. 17 Mỗi năm ba lần, mọi nam nhân của ngươi sẽ ra trước nhan Ðức Chúa Yavê.

"18 Ngươi sẽ không tế sát lễ huyết hy sinh dâng Ta với banh đã dậy men, và mỡ ngày lễ của Ta sẽ không qua đêm đến sáng.

"19 Tiên thường ưu hạng đất đai ngươi, ngươi sẽ dâng nhà Yavê, Thiên Chúa của ngươi.

Ngươi sẽ không nấu dê con trong sữa mẹ nó.

 

Lời hứa và chỉ dẫn vào xứ Canaan

"20 Này Ta sai một Thần sứ đi trước mặt ngươi để gìn giữ ngươi trên đường và để dẫn ngươi vào lãnh địa Ta đã dọn. 21 Trước mặt ngươi, ngươi hãy giữ mình và hãy nghe tiếng Người, ngươi chớ ngoan manh, vì Ngươi sẽ không dung tội ngỗ nghịch của các ngươi, bởi có Danh Ta nơi Người. 22 Nếu quả ngươi nghe tiếng Người và làm mọi điều Ta phán dạy, thì Ta sẽ thù với kẻ thù của ngươi, Ta sẽ địch lại địch thù của ngươi. 23 Thần sứ của Ta đi trước mặt ngươi, và dẫn ngươi vào nơi dân Amori, Hit-tit, Phơrizi, Canaan, Khiu-vi, Yơbusi và Ta sẽ tru diệt chúng đi. 24 Ngươi sẽ không thờ lạy thần của chúng, ngươi sẽ không phụng sự các thần ấy, ngươi sẽ không làm theo việc chúng làm, nhưng ngươi sẽ phá hủy thần của chúng và đập bể bia thờ của chúng. 25 Các ngươi sẽ phụng sự Yavê, Thiên Chúa của các ngươi. Người sẽ chúc lành cho bánh ngươi ăn, nước ngươi uống. Ta sẽ dời xa bịnh tật khỏi nơi ngươi. 26 Trong xứ sở ngươi, sẽ không có đàn bà sẩy thai hay son sẻ. Ta sẽ cho các ngày đời ngươi đầy số.

"27 Ta sẽ sai kinh hoàng của Ta đi trước mặt ngươi và Ta sẽ làm tán loạn tất cả dân, nơi ngươi sắp vào. Ta sẽ làm cho mọi địch thù ngươi quay lưng tháo chạy. 28 Ta sẽ sai tán đảm đi trước mặt ngươi; nó sẽ xua đuổi dân Khiu-vi, Canaan, Hit-tit khỏi trước mặt ngươi. 29 Ta sẽ không xua đuổi chúng khỏi trước mặt ngươi liền trong một năm, kẻo đất thành hoang vu và dã thú sinh nhiều hại ngươi. 30 Ta sẽ xua đuổi chúng dần dần khỏi trước mặt ngươi, cho đến khi nào ngươi nẩy nở và chiếm đoạt cả xứ. 31 Ta sẽ đặt ranh giới của ngươi: từ Biển sậy đến Biển dân Philitin, và từ sa mạ đến sông Cả, vì Ta phó nộp tay ngươi dân cư trong xứ và Ta sẽ xua đuổi chúng khỏi mặt ngươi. 32 Ngươi sẽ không kết ước với chúng và các thần của chúng. 33 Chúng sẽ không ở trong xứ của ngươi, kẻo chúng kéo ngươi phạm tội nghịch lại Ta, khi ngươi phụng sự các thần của chúng, và điều đó thành cạm bẫy cho ngươi".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page