Hồng Y Ðoàn

trong Giáo Hội Công Giáo

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Tước vị Hồng Y không phải là một Chức Thánh, mà chỉ là một Tước Vị mà thôi. Dù được vinh thăng Hồng Y, các ngài vẫn là Giám Mục (Hồng Y Giám Mục), Linh Mục (Hồng Y Linh Mục) hay Phó Tế (Hồng Y Phó Tế).

Theo Lịch Sử Giáo Hội, tước hiệu Hồng Y có từ thế kỷ 11 và các Vị Hồng Y Ðều cư ngụ tại Roma mà thôi. Từ năm 1150, các Hồng Y hợp thành Viện Hồng Y hay Hồng Y Ðoàn, có một vị đứng đầu gọi là Hồng Y Niên Trưởng. Vào thế kỷ thứ 12, các Hồng Y cũng được lựa chọn từ ngoài Thành Roma.


- Công Nghị Hồng Y năm 2017:

Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Công nghị Hồng y và trao mũ cho 5 tân Hồng y

Ðức Hồng Y Ling của Lào chia sẻ rằng Sự khó nghèo đau khổ và bách hại là sức mạnh của Giáo hội

Ðức Thánh Cha chủ tọa công nghị phong 5 Hồng Y mới

Bài giảng của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong công nghị tấn phong Hồng Y 28 tháng 06 năm 2017

Hồng y đoàn sau Công nghị Hồng y ngày thứ Tư 28 tháng 06 năm 2017

Tiểu sử chính thức của 5 vị Hồng Y được tấn phong ngày thứ Tư 28 tháng 6 năm 2017

Hồng y đầu tiên của vùng Scandinavia

Giáo Hội Lào ngỡ ngàng mình được Ðức Thánh Cha Phanxicô tuyển chọn một tân Hồng Y

Ðức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm 5 Hồng Y mới

Ðức Thánh Cha Phanxicô đặt thêm 5 tân hồng y

Ðức Thánh Cha Phanxicô công bố danh sách 5 vị Tân Hồng Y

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2016:

Công nghị tấn phong 17 Hồng Y mới

Những ý kiến đầu tiên của một số Tân Hồng y vừa được bổ nhiệm

Danh sách 17 tân Hồng Y sẽ được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm vào ngày 19 tháng 11 năm 2016

Hồng y đoàn sẽ có thêm 17 tân Hồng y

Cha Ernest Troshani Simoni nạn nhân cộng sản Albani được thăng Hồng y

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2015:

Ðức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ đồng tế với các Tân Hồng Y

Công nghị Hồng y thường lệ với nghi thức trao mũ cho các tân Hồng y

Ðức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 20 Hồng Y và xác định lễ phong 4 hiển thánh

Ðức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được Ðức Thánh Cha tấn phong tại Roma

Công nghị Hồng y ngoại thường ngày thứ hai

Ngày thứ hai của Công nghị ngoại thường Hồng Y đoàn

Khai mạc Công nghị Hồng y ngoại thường

ÐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn họp Công Nghị Hồng Y cùng phái đoàn Việt Nam đã tới Roma

Ðức Thánh Cha Phanxicô khai mạc công nghị Hồng Y

Tân hồng y và tính công giáo của Giáo Hội

Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các tân Hồng y

Ðức Tổng Giám mục Charles Bo Hồng Y đầu tiên của Myanmar

Ðức Thánh Cha công bố danh tính các Tân Hồng y

Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được vinh thăng Hồng Y

Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được chọn làm Hồng Y

ÐTC công bố danh sách 20 Tân Hồng Y sẽ được vinh thăng ngày 14 tháng 2 năm 2015

Ðức Thánh Cha sẽ triệu tập Công nghị Hồng y vào tháng Hai năm 2015

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2014:

Ðức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ với 18 Hồng y mới và Hồng y đoàn

Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong 19 Hồng y mới

Khai mạc công nghị ngoại thường của Hồng y đoàn

Thư của Ðức Thánh Cha gửi các Tân Hồng y sắp được tấn phong

Ðức Thánh Cha công bố danh tính 19 tân Hồng y

ÐTC công bố danh sách 19 Tân Hồng Y sẽ được vinh thăng ngày 22 tháng 2 năm 2014

ÐTC tuyên bố sẽ tấn phong các Hồng Y mới vào ngày 22 tháng 2 năm 2014

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2012:

Ðức Thánh Cha tiếp kiến 6 tân Hồng Y và thân nhân

Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ với 6 tân Hồng Y

Ðức Thánh Cha chủ sự công nghị tấn phong 6 Hồng Y mới

Ðức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm 6 Hồng Y mới

ÐTC kêu gọi 22 tân Hồng Y hiệp nhất Giáo hội như hồng ân Chúa ban cho

Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ với các tân Hồng Y

Ðức Thánh Cha tấn phong 22 Hồng Y mới

Ðức Thánh Cha chủ tọa công nghị Hồng Y ngoại thường

ÐTC sẽ triệu tập hồng y đoàn vào hai ngày 17 và 18 tháng 02 năm 2012

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 22 Hồng Y mới

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2010:

Thánh lễ trao nhẫn cho 24 Tân Hồng Y tại đền thờ Thánh Phêrô

Ðức Thánh Cha tấn phong 24 Hồng Y mới

Công nghị Hồng y năm 2010

Ðức Thánh Cha nhóm họp với 150 Hồng Y

Công nghị Hồng y ngày 19 tháng 11 năm 2010

Nhận định về việc Ðức thánh cha bổ nhiệm một số tân Hồng y

Ðức thánh cha công bố danh tánh của 24 vị tân Hồng y

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 24 Hồng Y mới

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2007:

Bài Giảng của ÐTC Trong Thánh Lễ Trao Nhẫn Hồng Y 25/11/2007

Tường thuật Thánh Lễ ÐTC cử hành cùng với các tân hồng y

Nhận Ðịnh của Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone về Công Nghị Hồng Y

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cử hành Thánh lễ đồng tế với các tân hồng y

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI tấn phong 23 tân Hồng Y

Công Nghị Hồng Y ngày thứ Sáu 23/11/2007 với 143 vị hồng y hiện diện

Tóm lược tiểu sử 23 Tân Hồng Y được ÐTC công bố vào hôm thứ Tư 17/10/2007

ÐTC Biển Ðức 16 tuyên bố triệu tập công nghị bổ nhiệm 23 Hồng Y mới

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2006:

Tường Thuật Buổi Tiếp Kiến ÐTC dành cho quý Tân Hồng Y và quý Thân Nhân

Bài giảng của ÐTC trong Thánh Lễ Ðồng Tế với 15 vị tân Hồng Y ngày 25/03/2006

ÐTC Beneđitô XVI cử hành Thánh Lễ trao Nhẫn Hồng Y cho 15 vị tân Hồng Y

Bài giảng của ÐTC trong dịp Phong tước cho 15 vị Tân Hồng Y ngày 24/03/2006

ÐTC Beneđitô XVI cử hành nghi lễ Phong Tước Hồng Y cho 15 tân Hồng Y

ÐTC triệu tập quý vị Hồng Y để cử hành ngày cầu nguyện và thảo luận

Vài Phản Ứng sau khi Ðức Giám Mục Hồng Kông được vinh thăng Hồng Y

ÐTC triệu tập tất cả các Hồng Y để cùng nhau suy tư và cầu nguyện

ÐTC công bố danh sách 15 vị Tân Hồng Y và triệu tập Công Nghị Hồng Y

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2001:

ÐTC triệu tập Hội nghị Hồng Y ngoại lệ vào tháng 5 năm 2001

Dư luận quốc tế chung quanh vị tân HY Việt Nam, Nguyễn Văn Thuận

Báo Newyork Post nhận định: ÐHY Thuận là ứng viên sáng giá cho chức vụ Giáo Hoàng

Cuộc phỏng vấn ÐHY Lubomyr Husar dành cho nhật báo Tương Lai

Cuộc phỏng vấn Ðức TGM Murphy O Conor Tân Hồng Y

Phỏng Vấn Ðức Tân Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch HÐGM Ðức Quốc

Ðức Hồng Y José Alì Lebrún Moratinos qua đời

Các phái đoàn chính thức từ khắp thế giới đến dự lễ tấn phong Hồng Y

Ðiểm báo về Công Nghị Phong Tước Hồng Y ngày 21 và 22/02/2001

ÐTC chủ tọa Công Nghị Hồng Y thiết lập thêm 44 vị Tân Hồng Y

Tường thuật nghi lễ tấn phong Hồng Y ngày 21/2/2001

Thông báo về Thánh Lễ tấn phong Hồng Y mới tại Quảng Trường Phêrô

Những ngạc nhiên trong việc bổ nhiệm các Tân Hồng Y

Ý nghĩa của việc bổ nhiệm Hai Vị Hồng Y từ đã được giữ kín từ năm 1998

Vài bình luận của báo chí về việc tiết lộ hai vị Hồng Y "in pectore" từ năm 1998

Trưa Chúa Nhật 28/1/2001, ÐTC công bố thêm 7 vị Tân Hồng Y

Ðức Thánh Cha tuyên bố thêm danh sách 7 hồng y mới nữa

8 lần bổ nhiệm Hồng Y trong 22 năm Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II

Phản ứng báo chí về việc bổ nhiệm 37 vị Hồng Y mới

Vài hàng giới thiệu 37 vị tân Hồng Y được ÐTC công bố ngày 21/1/2001

Trưa Chúa Nhật 21/1/2001: ÐTC công bố danh sách các Tân Hồng Y

Báo chí tiếp tục bàn luận về việc bổ nhiệm 37 vị Hồng y mới

Chúc Mừng Ðức Tân Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn V Thuận

Danh sách 37 tân chức Hồng Y trong số có Ðức TGM Nguyễn Văn Thuận

Pope John Paul II on Sunday January 21, 2001, named 37 cardinals

 

- Công Nghị Hồng Y năm 1998:

Ðức Hồng Y Paul Shan của Ðài Loan

ÐTC bổ nhiệm thành viên các cơ quan Tòa Thánh

 

- Hồng Y Ðoàn trong Giáo Hội Công Giáo:

Tìm hiểu Hồng Y Ðoàn của Giáo Hội Công Giáo: Các vị Hồng Y là ai

Hồng Y Ðoàn có từ bao giờ, Có bao nhiêu Hồng Y

Nhẫn Hồng Y , biểu hiệu mối giây liên kết

Nghi Lễ Tấn Phong Hồng Y trong Giáo Hội Công Giáo

Ý Nghĩa việc giữ kín tên vị Hồng Y "in pectore"

Tước Vị Hồng Y trong Giáo Hội Công Giáo

Vài con số về Hồng Y Ðoàn trong Giáo Hội Công Giáo


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page