Tám lần bổ nhiệm Hồng Y
trong 22 năm Triều Giáo Hoàng
của Ðức Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tám lần bổ nhiệm Hồng Y trong 22 năm Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

 Vatican - 21.01.2001 - Trưa Chúa nhật 21 tháng Giêng năm 2001, trong giờ đọc kinh Truyền Tin, ÐTC loan báo: ngày 21-22 tháng hai 2001, ngài sẽ triệu tập Hội nghị Hồng Y, để bổ nhiệm thêm một số Hồng Y mới. Lần này ÐTC nâng con số các Vị vào Mật viện bầu Giáo Hoàng mới lên 128 vị (thay vì 120 vị, như Ðức Phaolô VI đã ấn định trước đây). Rồi ngày 22 tháng Hai 2001, Lễ kính Tòa Thánh Phêrô, ngài sẽ chủ tế Thánh lễ với các Tân Hồng Y trong Ðền thờ Thánh Phêrô. Ðây là những lần bổ nhiệm Hồng Y thứ tám trong 22 năm Triều Giáo Hoàng.

 Lần thứ nhất: 29-30 tháng 6 năm 1979
Lần thứ hai: 01-2 tháng 2 năm 1983
Lần thứ ba: 24-25 tháng 5 năm 1985
Lần thứ bốn: 27-28 tháng 6 năm 1988
Lần thứ năm: 28-29 tháng 6 năm 1991
Lần thứ sáu: 28-29 tháng 11 năm 1994;
Lần thứ bẩy: 21-22 tháng 2 năm 1998.
Lần thứ tám: 21-22 tháng 2 năm 2001.

 Lần này ÐTC bổ nhiệm tới 37 vị, trong số này có 5 vị được coi là ngoại lệ, nghĩa là những vị gần 80 hay đã quá 80 tuổi, để thưởng công, như Ðức Giáo chủ Stephanos đệ nhất Ghattaf, thành Alexandrie bên Ai cập, thuộc lễ nghi Copte - Ðức TGM Jean Honroré, cựu TGM giáo phận Tours bên Pháp - Cha Avery Dullas Dòng Tên, con của cựu ngoại trưởng Hoa kỳ Foster Dullas (đã qua đời) - Cha Robert Tucci, Dòng Tên, cụu Tổng Giám đốc Ðài Phát thanh Vatican, người đã có nhiều công tổ chức các chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại các nước ngoài - Cha Leo Scheffczyk, người Ðức, nhà Thần học nổi tiếng.

 Trong số các Vị Hồng Y thuộc Giáo Triều, đứng đầu danh sách là Ðức TGM Giovanni Re, Tổng trưởng Bộ Giám mục, vị thứ hai trong danh sách là Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa bính - tiếp sau là Tổng trưởng Bộ Phong Thánh - Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Gia Tài Tòa Thánh - Chủ tịch Ủy ban kinh tế vụ - Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Ðông phương - Vị Quản thủ Thư viện Vatican - Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh - Ðức TGM Walter Gasper (người Ðức), hiện đang giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về cổ võ sự hiệp nhất các Tín hữu Kitô và Chánh Tòa án tối cao (Francesco Mario Popmpeda)

 Sau các vị thuộc Giáo triều, đến các vị Tổng giám mục các giáo phận lớn trên thế giới, theo truyền thống vẫn là Tòa Hồng Y, như Bombay (Ấn độ) - Sao Salvador de Bahia (Tòa Giáo chủ Brazil) - Bogotà (thủ đô Colombia) - Washington (thủ đô Hoa kỳ) - Dublin (thủ đô Ái nhĩ lan) - Vilnius (thủ đô Lituanie) - Santiago de Chile (thủ đô Chile) - Tejucigalpa (thủ đô Honduras - lần thứ nhất có Hồng Y) - Caracas (thủ dô Venezuela) - Lima (thủ đô Perù) - San Paulo (Brazil) - Buenos Aires (thủ đô Argentina) - Lisboa (thủ đô Bồ đào nha) - Torino (thành phố lớn của Ý) - Westminster (Tòa Giáo chủ Giáo hội công giáo tại Anh quốc) - Lyon (Tòa Giáo chủ Pháp) - Toledo (Tòa Giáo chủ Tây ban nha) - Quito (thủ đô Ecuador) vv...

 Lưu Ý: Con số trên là của Lần Công Bố Thứ Nhất. ÐTC còn công bố thêm danh sách 5 vị Tân Hồng Y, và danh sách 2 vị được giữ kín từ năm 1998, vào Trưa Chúa Nhật 28 tháng giêng 2001, như chúng tôi đã loan tin. Xin đọc tiếp bản tin liên hệ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page