ÐTC Gioan Phaolô II
công bố thêm danh sách 7 vị Tân Hồng Y
trong giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 28 tháng 1 năm 2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trong giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 28 tháng 1 năm 2001: ÐTC Gioan Phaolô II công bố thêm danh sách 7 vị Tân Hồng Y, trong số nầy đã có hai vị được giữ kín in pectore từ năm 1998.

 Vào lúc 12 trưa chúa nhật 28 tháng 1/2001, ÐTC đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương đang hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Nhưng trước khi đọc kinh, ÐTC đã ngỏ lời đặc biệt với khoảng 8,000 thanh thiếu niên, thuộc phong trào Công Giáo Tiến Hành Italia, đang cử hành ngày Hòa Bình trên thế giới. Và trước sự ngạc nhiên của nhiều người, ÐTC cũng đã công bố thêm danh sách 7 vị Tân Hồng Y khác nữa, trong số nầy, đã có hai vị được chọn và giữ kín "in pectore", từ năm 1998.

 Trước hết, ngỏ lời với các thanh thiếu niên Roma va vùng Lazio đang tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để cử hành "Ngày Hòa Bình", ÐTC đã nói như sau:

 Với tâm tình mộ mến, Cha chào chúc các thanh thiếu niên nam nữ của Roma và vùng Lazio, đang tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để cử hành "Ngày Hòa Bình", do Công giáo tiến hành Italia ngành thiếu niên, tổ chức. Chúng con thân mến, cha cám ơn chúng con, vì đã đến đây, cùng với cha mẹ chúng con, với các linh mục và những nhà giáo dục!

 Trong tháng giêng, tháng chúng ta đã cử hành lễ Bế Mạc Năm Thánh, chúng con đã suy nghĩ về chủ đề "Ðối Thoại giữa các nền văn Hóa khác nhau", chủ đề đã được Cha đề nghị trong sứ điệp ngày mùng 1 tháng giêng 2001, cho Ngày Quốc tế Hòa Bình. Ðiều quan trọng cho những thanh thiếu niên nam nữ, nhất là những thanh thiếu niên kitô, là họ được trưởng thành với một tâm thức cởi mở cho cuộc gặp gỡ với mọi người, vừa học biết nhìn nhận nơi mỗi một người anh chị em của mình. Và như thế người ta mới trở thành tông đồ của hòa bình. Cha nói với chúng con cũng như với tất cả mọi thanh thiếu niên nam nữ Italia, bắt đầu từ những thanh thiếu niên thuộc về phong trào công giáo tiến hành vùng Roma và Lazio rằng: Giáo Hội tin tưởng vào chúng con, ngõ hầu nhân loại đừng trải qua nữa những hành động lệch lạc do sự thù ghét sắc tộc, thù ghét chủng tộc và thù ghét tôn giáo. Về vấn đề nầy, làm sao không nhắc lại rằng hôm qua người ta đã cử hành tại Italia ngày được gọi là "Ngày của Tưởng Niệm"; ngày kỷ niệm được thiết lập ngõ hầu con người đừng quên đi những khủng khiếp của sự diệt chủng do thái (Shoah), cũng như mọi hình thức lệch lạc khác phát sinh từ việc chối từ đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo khác nhau. Ước gì những con chim bồ câu, mà các đại diện của chúng con, sẽ thả bay ra từ cửa sổ phòng làm việc của Cha đây, trở thành lời cầu chúc thực thi tình liên đới và hòa bình cho năm mới vừa được bắt đầu.

 Sau những lời trên, đến phần công bố thêm danh sách các Vị tân Hồng Y, bắt đầu với hai vị đã được giữ kín từ năm 1998, một từ Ukraine, và một từ Lettoni, như sau:

 "Tiếp theo với những gì Cha đã công bố hôm Chúa Nhật vừa qua, thì giờ đây cha vui mừng công bố tiếp các vị Hồng Y mà Cha đã giữ kín "in pectore", trong lần Họp Công Nghị Hồng Y ngày 21 tháng 2 năm 1998." Ðó là các vị sau đây:

 1. ÐTGM Marian Jaworski, TGM Leopoli của những người công giáo nghi lễ Latinh, Ukraine.

 2. ÐTGM Janis Pujats, TGM Riga, Lettoni.

 Rồi ÐTC công bố thêm danh sách 5 vị, đã được chọn, nhưng, theo lời ÐTC, được giữ kín từ Chúa Nhật trước, đến nay mới được công bố. ÐTC nói như sau:

 "In pectore", nghĩa là "trong lòng", Cha đã giữ trong lòng, từ chúa nhật vừa qua, vài vị khác nữa; vì những lý do khác nhau, cha đã giữ lại không công bố cho đến hôm nay. Những vị nầy cũng được kể vào số những vị Hồng Y mà Cha sẽ phong trong Công Nghị ngày 21 tháng 2/2001, vượt qua mức con số đã được ấn định.. Ðó là những vị sau đây:

 1. Ðức Cha Lubomyr Husar, Tân TGM Trưởng của LVIV, bên Ukraine. Nơi Ngài, cũng như nơi hai vị vừa mới được công bố trên đây, Cha muốn tôn vinh Giáo Hội của các ngài, một giáo hội trong thế kỷ 20 vừa qua, đã chịu thử thách nặng nề và đã cống hiến cho thế giới mẫu gương của biết bao người kitô nam nữ, đã biết làm chứng cho Ðức Tin của họ, giữa những đau khổ đủ loại, và đôi khi cho đến việc hy sinh mạng sống.

 Những vị tiếp sau đây là những chủ chăn đã dày công lao:

 2. Ðức Cha Johannes Joachim DEGENHART, TGM Paderborn, Ðức Quốc.
3. Ðức Cha JULIO TERRAZAS SANDOVAL, TGM Sancta Cruz de la Sierra, Bolivia.
4. Ðức Cha Wilfrid Fox NAPIER, TGM Durban, Nam Phi,
5. Ðức Cha Karl Lehmann, Giám Mục Mainz, Ðức Quốc.

 Chúng ta hãy trao phó những vị chủ chăn quảng đại nầy cho sự bảo vệ của Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh, ngõ hầu các ngài nhờ sự trợ giúp của Mẹ, mà tiếp tục với sự dấn thân đã được canh tân, phục vụ cho các cộng đoàn giáo hội của các ngài, vừa khơi dậy nơi đó những hoa trái mới của Ðại Toàn Xá vừa được cử hành.

 (Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh cho mọi người hiện diện).

 Sau phép lành, ÐTC nhắc đến cuộc động đất nặng nề tại Ấn Ðộ, và mời gọi mọi người hãy cộng tác trợ giúp vật chất và tinh thần cho các nạn nhân. ÐTC cũng nhắc đến Ngày Quốc Tế của bệnh phong cùi, được cử hành hằng năm vào chúa nhật 28 tháng giêng. ÐTC khuyến khích cố gắng của những ai dấn thân tìm phương thuốc chữa trị bệnh cùi, và chào chúc những anh chị em thuộc Hội Bạn của Người Phong Cùi do Raoul Follereau, thiết lập. ÐTC khuyến khích mọi người quảng đại góp công của để loại trừ bệnh phong cùi nầy mãi mãi.

 Tổng kết về việc công bố các Tân Hồng Y: ÐTC đã hai lần công bố: lần I vào Chúa Nhật 21 tháng 1/2001, và ÐTC đã công bố danh sách 37 vị, trong số nầy có Ðức TGM FR.X. Nguyễn Văn Thuận, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình. Lần thứ hai là vào chúa nhật 28 tháng 1/2001, ÐTC công bố Tất vị, trong số nầy có 2 vị đã được giữ kín in pectore, từ năm 1998. Như vậy, vào ngày phong Hồng Y, 21-22 tháng 2 (2001), tổng số những vị Hồng Y dưới 80 tuổi, còn quyền vào Mật Viện bầu giáo hoàng, là 135 vị; và nếu tính tổng cộng tất cả các vị Hồng Y, không trừ hạn tuổi, thì tổng số Hồng Y Ðoàn là 185 vị.

 Trong tổng số 135 vị dưới 80 tuổi, còn quyền bầu giáo hoàng, thì có 125 vị đã được chính ÐTC Gioan Phaolô II chọn lên, và 10 vị do Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI chọn lên. Tổng số 135 vị nầy đến từ 61 quốc gia trên thế giới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page