Nghi Lễ
Tấn Phong Hồng Y

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vatican - 21.02.98 - Sáng thứ Bẩy 21.02.98, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, chớ không phải trong Thính Ðường Phaolô VI, như đã loan báo trước đây, lúc 9g30 sáng, ÐTC chủ tọa Hội nghị Hồng Y công cộng (nghĩa là mọi người được tham dự), để tấn phong 20 Vị Hồng Y mới, được loan báo ngày 18 tháng Giêng năm 1998 vừa qua.

20 vị được tấn phong Hồng Y được phân chia như sau: 7 vị thuộc Giáo Triều Roma; 12 Vị Tổng Giám Mục hay Giám Mục Chính Tòa; và một vị thuộc ngành Ngoại Giao; Nếu phân chia theo vùng địa lý, thì 11 vị thuộc các nước Châu Âu; 7 vị thuộc Châu Mỹ; và một vị thuộc Châu Phi; một vị thuộc Châu Á (là Ðức Tân Hồng Y Paul Shan của Ðài Loan). Trong số 20 vị Hồng Y mới, 19 vị dưới 80 tuổi, được quyền vào Mật Viện bầu Giáo Hoàng; một vị trên 80 tuổi, Ðức Hồng Y Adam Kozlowiecki, người Ba Lan, trước đây bị giam trong Trại Tập Trung Dachau, từ 50 năm nay truyền giáo tại Zambia và là Tổng Giám Mục giáo phận Lusaka từ 1959 đến 1969.

Ðây là Hội nghị Hồng Y lần thứ bẩy được triệu tập để tấn phong Hồng Y . Trong 6 Hội nghị trước, ÐTC Gioan Phaolô II đã tấn phong tất cả 138 vị, trong số này có 114 vị còn sống. Trong lần phong nầy, có hai vị Hồng Y "in pectore", nghĩa là chưa được công bố, vì lý do nào đó, thường là lý do chính trị. Chúng tôi sẽ nói trong bản tin đưới đây về Hồng Y "in pectore".

Cùng với 20 vị Hồng Y được tấn phong sáng nay, Viện Hồng Y gồm 165 vị, trong đó có 43 vị trên 80 tuổi. Trong số 165 vị nầy, còn có hai vị đã được tấn phong đời Ðức Gioan 23; 29 vị đời Ðức Phaolô VI. Phần còn lại đời ÐTC Gioan Phaolô II.

Lễ nghi tấn phong Hồng Y , không phải là một Bí Tích như Lễ Phong Chức, được diễn ra trong hình thức Cử Hành Lời Chúa. Trong Lễ Nghi, ÐTC đặt mũ đỏ cho mỗi một vị Tân Hồng Y, rồi chỉ định cho mỗi vị một nhà thờ tước hiệu trong Roma. Sau bài Phúc Âm, ÐTC giảng khuyên và ngay sau đó, các Tân Hồng Y tuyên xưng Ðức tin trước Cộng Ðồng Dân Chúa và tuyên thệ trung thành và vâng phục Ðức Giáo Hoàng và các vị Kế Nghiệp ngài. Rồi các Tân Hồng Y nhận Sắc Chỉ Bổ Nhiệm và hôn chúc bình an của ÐTC và của các Hồng Y dự lễ nghi tấn phong.

Phụng Vụ Lời Chúa được tiếp tục bằng Lời Nguyện Chung của giáo dân và kết thúc bằng việc hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC. Sau đó Cộng Ðồng hát bài kính Ðức Trinh Nữõ Maria để phú thác các Tân Hồng Y cho sự che chở của Mẹ.

Ban chiều thứ Bảy 21/02/98,vào lúc 4 giờ, các Tân Hồng Y tiếp khách tại những địa điểm trong Phủ Giáo Hoàng, đã được Văn Phòng Lễ nghi chỉ định.

Chúa nhật 22/02/98, Lễ kính Tòa Thánh Phêrô, ÐTC cử hành thánh lễ trọng thể với các Tân Hồng Y; trong thánh lễ ngài trao nhẫn Hồng Y cho từng vị. Cuối thánh lễ có lễ nghi viếng Mộ Thánh Phêrô, ngay dưới bàn thờ của ÐTC.

Tường thuật Nghi Lễ tấn phong 20 Hồng Y mới do ÐTC Gioan Phaolô II chủ tọa vào ngày 21/02/98

Tường thuật Nghi Lễ tấn phong 20 Hồng Y mới do ÐTC Gioan Phaolô II chủ tọa vào ngày 21/02/98.

Vatican - 22.02.98 - Sáng thứ Bẩy 21/02/98, với lễ nghi trọng thể diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô, và với sự tham dự của rất đông các đoàn hành hương, ÐTC chủ tọa lễ nghi tấn phong 20 Hông Y mới do chính ngài loan báo ngày 18 tháng Giêng vừa qua. Ðây là lần thứ hai trong lịch sử, lễ nghi tấn phong Hồng Y diễn ra tại Quảng Trường Thánh Phêrô, thay vì Thính Ðường Phaolô VI, vì con số người tham dự quá đông. Lần thứ nhất Lễ Nghi được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô là ngày 25 tháng 5 năm 1985; Lúc đó ÐTC đã tấn phong 25 vị Hồng Y mới.

20 Vị Tân Hồng Y đến từ 13 quốc gia khác nhau, thuộc 4 Châu: 11 vị thuộc Châu Âu; 7 Vị thuộc Châu Mỹ; một vị thuộc Châu Á (Ðài Loan); và một vị thuộc Châu Phi (Cộng Hòa Tanzania). Trong lúc loan báo bổ nhiệm 20 vị Hồng y mới ngày 18 tháng Giêng vừa qua, ÐTC nói: "Các Vị Hồng y mới đến từ nhiều miền khác nhau trên thế giới, phản chiếu cách hùng hồn tính cách hoàn vũ của Giáo Hội Công Giáo".

Vị cao niên hơn cả trong lớp này là Ðức Hồng Y Adam Kozlowiecz, 87 tuổi, người Ba lan, 6 năm bị giam trong Trại Tập Trung Ðức Quốc Xã ở Dachau, sau đó đi truyền giáo tại Zambia và là cựu Tổng Giám Mục giáo phận Lusaka.

Vị trẻ hơn cả là Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, sinh tại Cộng Hòa Tchèque, 53 tuổi, Tổng Giám Mục giáo phận Wien, bên Aùo Quốc.

Trong lễ nghi tấn phong, vắng mặt Ðức Hồng Y Alberto Bovone, đang điều trị tại bệnh viện Bách Khoa Gemelli. ÐTC đã cử Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, nhân danh ngài, trao mũ Hồng Y cho Tân Hồng Y Alberto Bovone, trong nhà nguyện của Bệnh viện.

Lễ nghi tấn phong Hồng Y diễn ra theo hình thức cử hành Phụng Vụ Lời Chúa. Ðầu lễ nghi, ÐTC xướng tên các vị Hồng Y mới. Sau đó, Ðức Hồng Y mới Jorge Arturo Medina Estevez, người Chile, Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đứng đầu danh sách, nhân danh tất cả các vị Hồng Y mới, cảm ơn ÐTC, nhắc lại sự hiệp thông và trung thành với Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô. Ðức tân Hồng Y gợi lại lời Thánh Ireneo nhấn mạnh đến sự hiệp nhất của các Giáo Hội địa phương với Giáo Hội Roma.

Trong Bài Phúc Âm, Thánh Matcô thuật lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Con Người đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và hy sinh sự sống cứu chuộc nhiều người". ÐTC giải thích: "Anh em được mời gọi để cùng với các thành viên của Hồng Y đoàn giúp đỡ Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô trong việc dẫn đưa con thuyền của Phêrô đến mục tiêu lịch sử này, là Ngàn Năm Thứ Ba. Tôi tin cậy vào sự nâng đỡ của anh em. Anh em là những vị cố vấn và những người cộng tác trong việc quản trị Giáo Hội hoàn vũ.

Phụng vụ được tiếp tục bằng lời tuyên thệ trung thành và vâng phục Vị Ðại Diện Chúa Kitô ở trần gian, rồi bằng việc trao mũ Hồng Y cho từng vị, và việc chỉ định nhà thờ tước hiệu trong Thành Roma cho mỗi vị (Các Hồng Y thuộc Hàng Giáo Sĩ Roma). Ngay từ Hội Nghị Hồng Y đầu tiên của Triều Giáo Hoàng ngày 30.6.1979, ÐTC đã nhắc lại những đặc tính của các vị được mời gọi lãnh nhận Thừa tác vụ bên cạnh Vị Kế Nghiệp Phêrô, nghĩa là được mời gọi tiến đến sự mạnh mẽ, can đảm và kính sợ: mạnh mẽ can đảm trước người thế gian và kính sợ trước mặt Thiên Chúa. Lúc đó, ÐTC nói: "Chúa Kitô xin chúng ta can đảm tuyên xưng chân lý của Người, không từ chối Người; Chúa Kitô xin chúng ta khiêm tốn, nhưng cũng quảng đại và khôn ngoan".

Lễ nghi tấn phong 20 vị Hồng Y mới vào sáng thứ Bảy 21/02/98, đã được Ðài Truyền Hình Quốc Gia Ý và Ðài Truyền Hình Hòa Bình (Telepace) truyền đi khắp thế giới. Giáo Hội Công Giáo hiện nay có 165 vị Hồng Y, thuộc 62 quốc gia khác nhau. Ngoài ra, còn hai vị "in pectore" ÐTC chưa tiết lộ trong lúc này, vì hoàn cảnh không cho phép. Chúa Nhật 22.02.98, Lễ Kính Tòa Thánh Phêrô, các Tân Hồng Y dâng thánh lễ đồng tế với ÐTC vào lúc 9g30 sáng, cũng tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trong Thánh Lễ nầy, ÐTC trao nhẫn Hồng Y , "dấu chỉ phẩm chức của các ngài" và "của sự hiệp thông chặt chẽ với Tòa Phêrô".

Vài phát biểu ý kiến của Ðức Tân Hồng Y Schoenborn, Tổng Giám Mục Viena, và Ðức Tân Hồng Y Phaolô Shan của Ðài Loan

Vài phát biểu ý kiến của Ðức Tân Hồng Y Schoenborn, Tổng Giám Mục Viena, và của Ðức Tân Hồng Y Phaolô Shan của Ðài Loan.

(CWN 20/2/98) Trong cuộc họp báo với các ký giả Áo Quốc, hôm chiều thứ Sáu vừa qua, 20/02/98, Ðức Tân Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục Viêna, đã cho biết ý kiến của ngài về những vấn đề quan trọng trong giáo hội, nhất là về công cuộc đối thoại với các Giáo Hội Chính Thống Ðông Phương.

Trước hết trả lời cho một ký giả hỏi về trường hợp từ chức của Ðức Hồng Y Hans Hermann Groer, vị tiền nhiệm của ngài tại tòẩng Giám Mục Viêna, Ðức Tân Hồng Y Schoenborn cho biết là ngài rất hoan nghênh việc vị tiền nhiệm của ngài đến Roma, trong dịp Công Nghị Hồng Y lần nầy và cầu chúc vị tiền nhiệm của ngài tìm được sự tha thứ và ơn an bình. Ðức Tân Hồng Y Schoenborn đã giải thích thêm như sau: Phúc Âm Chúa là một sứ điệp của sự thật, sự tha thứ và sự bắt đầu lại. Và Giáo Hội tại Áo Quốc không thể nào có được sự an bình, không thể nào bắt đầu lại, nếu các thành phần của Giáo Hội tại Áo không cộng tác làm việc chung với nhau, và nhờ Phúc Âm Chúa mà gặp lại sự thành thật và lắng nghe lời mời gọi hãy tha thứ và canh tân.

Ðược hỏi về mối tương quan giữa ngài và phong trào "Chúng tôi là Giáo Hội", một phong trào bất đồng ý kiến trong Giáo Hội Công Giáo Áo, Ðức Tân Hồng Y Tổng Giám Mục Viêna cho biết là ngài đã đi tìm đối thoại với tất cả mọi nhóm giáo dân thuộc đủ mọi khuynh hướng trong Giáo Hội Áo ngày nay. Nhưng từ phía phong trào "Chúng Tôi Là Giáo Hội", thì phong trào có đầy đủ tự do để quyết định tham gia vào tiến trình đối thoại nầy hay không.

Ðược hỏi về vấn đề đại kết, bởi vì theo truyền thống, vị Tổng Giám Mục Viêna luôn luôn có vai trò quan trọng trong những tương quan với các cộng đồng Giáo Hội Chính Thống Ðông Phương, thì Ðức Tân Hồng Y Schoenborn cho biết là ngài cũng quan tâm đến những liên lạc với những anh chị em Tin Lành và những anh chị em Do Thái Giáo nữa. Ðức Tân Hồng Y cho biết là ông bà của ngài là người Do Thái. Năm vừa qua, 1997, Ðức Tân Hồng Y , Tổng Giám Mục Viêna, đã đích thân gặp riêng với Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Giáo ALEXEI II, tại Mascova. Giờ đây, trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề đại kết nầy, Ðức tân Hồng Y cho biết là còn có nhiều khó khăn nội bộ trong cộng đồng Giáo Hội Chính Thống, làm cho mối tương quan đại kết với Giáo Hội Công Giáo trở nên phức tạp hơn. Sau 80 năm sống trong sự áp bức của chế độ cộng sản Liên Xô trước đây, thì quả thật là khó để thiết lập lại một nếp sống trong sự tự do tôn giáo. Vì thế, theo Ðức Tân Hồng Y Tổng Giám Mục Viêna, Giáo Hội Công Giáo cần tỏ ra kiên nhẫn trong những liên lạc với Giáo Hội Chính Thống.

Ðáp lại tin đồn cho rằng Ngài có thể sẽ được gọi về Roma thay thế cho Ðức Hồng Y Ratzinger trong chức vụ Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, thì Ðức Tân Hồng Y Tổng Giám Mục Viêna chỉ trả lời bằng nụ cười, và nói rằng: Ðức Hồng Y Ratzinger còn mạnh khỏe và ngài cầu chúc cho Ðức Hồng Y luôn mạnh khỏe trong tương lai, để tiếp tục công việc hiện nay tại Roma.

Ðó là vài ý kiến của Ðức Tân Hồng Y, Tổng Giám Mục Viêna, Áo Quốc. Nhìn về Á Châu, dư luận cũng chú ý đến Ðức Tân Hồng Y Phaolô SHAN (Kuo-His), Giám Mục Cao Hùng, Ðài Loan, thuộc Dòng Tên, sinh quán tại Trung Quốc vào năm 1923. Ðức Tân Hồng Y Phaolô Shan cho biết là ngài đã về thăm những người thân trong gia đình của ngài sinh sống tại Bắc Kinh, vào năm 1979. Ngài đã ghi nhận vài dấu hiệu tiến bộ trong mối tương quan giữa Tòa Thánh Vatican và Chính Quyền Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh không còn nhấn mạnh đến điều kiện Tòa Thánh phải cắt đứt liên lạc với Ðài Loan nữa, và những người Công Giáo ngày nay tại Trung Quốc được Nhà Cầm Quyền cho phép cầu nguyện công khai cho Ðức Thánh Cha. Tuy nhiên, Ðức Tân Hồng Y Phaolô Shan (Ðan Quốc Tỉ) cho biết thêm là vẫn còn nhiều giới hạn đối với Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc, và ước mong là hoàn cảnh sẽ thay đổi tốt hơn, để ngài có dịp trở lại viếng thăm Trung Quốc lần nữa. Ðức Tân Hồng Y Phaolô Shan là vị Hồng Y thứ năm trong số các Hồng Y người Trung Hoa:


Back to Radio Veritas Asia Home Page