7 lần Công Nghị Hồng Y
do ÐTC Gioan Phaolô II triệu tập
(Vài con số về Hồng Y Ðoàn)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài con số đáng chú ý về Hồng Y Ðoàn hiện nay trong Giáo Hội.

Tin Vatican (VIS 19/1/98): Công Nghị Hồng Y vào ngày 21 tháng 2 sắp tới, là công nghị thứ bảy của ÐTC Gioan Phaolô II. Không kể lần họp Công Nghị sắp tới, trong sáu lần Công Nghị Hồng Y đã qua, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm tổng cộng là 137 vị hồng y, trong số nầy có 114 vị còn sống. Và trong số 114 vị còn sống, có 88 vị dưới 80 tuổi, và do đó còn quyền vào Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng.

Không kể những vị tân Hồng Y vừa được bổ nhiệm hôm Chúa Nhật 18/01/98 vừa qua, thì Hồng Y Ðoàn hiện nay gồm có tất cả 146 vị, trong số nầy còn có 105 vị duới 80 tuổi. Vị Hồng Y niên trưởng Hồng Y Ðoàn hiện nay, là Ðức Hồng Y Bernardin Gantin, người nước Bênin, Phi Châu.

Nhưng với 22 vị tân Hồng Y (20 vị được công bố, và 2 vị được giữ kín), của lần công nghị thứ bảy sắp đến, vào ngày 21 tháng 2, thì Hồng Y đoàn sẽ lên đến 168 vị, đến từ 63 quốc gia trên thế giới, và được phân chia ra như sau: Âu Châu có tổng cộng 88 vị, trong số nầy có 58 vị duới 80 tuổi; Bắc Mỹ có 17 vị, trong số nầy còn 13 vị duới 80 tuổi; Châu Mỹ Latinh có tổng cộng 28 vị, trong số nầy có 24 vị dưới 80 tuổi; Phi châu có 14 vị, trong số nầy 12 vị dưới 80 tuổi; Á Châu có 15 vị, trong số nầy có 14 vị dưới 80 tuổi; Châu Ðại Dương có tổng cộng 4 vị đều dưới 80 tuổi. Vị Hồng Y lớn tuổi nhất trong Hồng Y đoàn, là Ðức Hồng Y Ignatius GONG PIN-MEI, của Trung Quốc, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1901, tức đã 97 tuổi. Vị trẻ nhất là Ðức Hồng Y VINKO PULJIC, Tổng Giám Mục Sarajevo, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1945, tức 52 tuổi.

Và sau đây là 7 lần Công Nghị Hồng Y do ÐTC Gioan Phaolô II triệu tập:

Tóm lại, tính chung tất cả các vị Hồng Y của 7 lần Công Nghị, thì Hồng Y Ðoàn gồm có 168 vị, trong số nầy có 123 vị dưới 80 tuổi còn quyền vào Mật Viện bầu Giáo Hoàng. Và trong số 123 vị có quyền bầu giáo hoàng, thì đã có 106 vị là do ÐTC Gioan Phaolô II chọn lên.


Danh sách 22 Tân Hồng Y được ÐTC Gioan Phaolô II công bố ngày 18/01/98

Trưa Chúa Nhật 18/01/98: Chúa Nhật thứ II Mùa Thường Niên, Ngày đầu tiên của Tuần Lễ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô.

Trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, Roma, ÐTC trước hết nói vài lời về ý nghĩa của Tuần Lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, rồi sau đó ÐTC công bố danh sách 20 vị Tân Hồng Y, cùng với 2 vị "được giữ kín" (in pectore). Thật ra thì có 21 vị, nhưng đến khi được công bố, thì vị thứ 21 đó đã qua đời. Ðó là Ðức Cha Uhac, Tổng Thư ký Bộ Truyền Giáo, vừa qua đời sáng Chúa Nhật hôm qua.

Trước hết về ý nghĩa tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Chúa Nhật hôm nay, được bắt đầu tuần lễ hằng năm cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, với chủ đề là: Chúa Thánh Thần đến trợ giúp cho sự yếu hèn của chúng ta (Rom 8,26). Thách thức đại kết, xuất hiện trước tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô, và đòi buộc chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều. Một lời cầu nguyện chung và liên lỉ để xin Thánh Thần của Chúa Giêsu, mặc cho những yếu đuối và những giới hạn con người, (xin Ngài) trợ giúp cho những người Kitô bước qua ngưỡng cửa của ngàn năm mới, "nếu không được trọn vẹn hiệp nhất với nhau, thì ít ra được gần nhau hơn, để vượt qua những chia rẽ của ngàn năm thứ hai" (Tông Thư ngàn năm thứ ba, số 34). Chúng ta không được bằng lòng với những chia rẽ. Cần phải thử với lòng gan dạ của kẻ tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, và cần, với mọi cách thế, cần đi qua con đường đối thoại thành thật và trong tinh thần kính trọng lẫn nhau. Chúng ta đang sống năm thứ hai của việc chuẩn bị cho Năm Thánh. Ðây là Năm dành cho Chúa Thánh Thần, tác viên chính của mọi cố gắng tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn. Thật vậy, chính Ngài là Ðấng thực hiện trong mọi thời đại việc Mạc khải duy nhất mà Chúa Kitô đã làm cho con người, bằng cách làm cho mạc khải đó trở nên sống động và hữu hiệu trong tâm hồn của mỗi người và trong toàn thể Giáo Hội. Vì thế, trong phần cuối cùng còn lại của ngàn năm thứ hai nầy, Giáo Hội cằn phải khẩn thiết cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài ban cho ơn hiệp nhất những người Kitô.

Rồi ÐTC công bố danh sách các tân Hồng Y, như sau:

Giờ đây cha vui mừng công bố rằng ngày 21 tháng 2 tới, ngày áp lễ kính Tòa Thánh Phêrô, cha sẽ họp Công Nghị Hồng Y, trong đó cha sẽ gọi lên 20 vị tân Hồng Y. Sau đây là danh sách các ngài:

Vượt qua khỏi con số giới hạn do vị tiền nhiệm tôi, Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI, đặt ra, trong tông hiến "Chọn Giáo Hoàng" (x. số 33), tôi muốn nâng lên hàng Hồng Y ba vị Giám Mục nữa, và như thế nói lên sự đánh giá của tôi đối với sự tận tụy của các vị trong công tác phục vụ Tòa Thánh.

Ðến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, các vị tân Hồng Y phản ảnh một cách hùng hồn đặc tính phổ quát của Giáo Hội: Trong các ngài có những vị đã dày công trong việc phục vụ Tòa Thánh cũng như trong công tác mục vụ, vừa quảng đại tiêu hao sức lực trong những lãnh vực hoạt động khác nhau.

Cha xin trao phó các vị vừa được chọn lên tước Hồng Y cho sự bảo vệ của Mẹ Maria rất thánh, vừa khẩn xin Mẹ trợ giúp cho các vị và công việc của các vị trong Giáo Hội. Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho các ngài được ơn biết luôn làm chứng một cách can đảm và với tinh thần phù hợp với Phúc âm, làm chứng cho tình yêu đối với Chúa Kitô và đối với Giáo Hội.

Như chúng ta có thể nhận thấy, trong danh sách 20 vị tân Hồng Y vừa được ÐTC công bố, thì đã có 8 vị hoạt động phục vụ Tòa Thánh ở Roma. Vị cao niên nhất là 86 tuổi, và vị trẻ nhất 52 tuổi, Là Ðức Tân Hồng Y Christoph Shoenborn, Tổng Giám Mục Wiena, Áo Quốc. Với các vị tân Hồng Y trên, thì con số những vị Hồng Y duới 80 tuổi, được vào Mật Viện để bầu Giáo Hoàng, là 123 vị, tức có 3 vị cao hơn con số 120 vị theo luật của Ðức Phaolô VI.


Back to Radio Veritas Asia Home Page