Giờ Kinh Truyền Tin Trưa
Chúa Nhật 21 tháng 1 năm 2001:
ÐTC công bố danh sách các Tân Hồng Y

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 21 tháng 1 năm 2001: ÐTC công bố danh sách các Tân Hồng Y.

 Lúc 12 giờ trưa chúa nhật ngày 21 tháng 1/2001, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, ÐTC đã công bố danh sách các Tân Hồng Y, và cho biết sẽ triệu tập Công Nghị Hồng Y vào ngày 21 tháng 2 tới đây, ngày Áp lễ Kính Tòa Thánh Phêrô, để phong tước Hồng Y cho 37 vị tân chức được công bố. Nhưng trước hết, ÐTC nhắc đến ý nghĩa của Tuần Lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô, với những lời như sau:

 Anh chị em rất thân mến,
Khắp nơi trên thế giới, đang cử hành Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự hiệp nhất kitô, với chủ đề trích từ lời của Chúa Kitô như sau: "Ta là Ðàng, là sự Thật và là sự Sống". Tuần lễ nầy được kết thúc với Lễ Nghi Long Trọng Ðại Kết, mà Cha sẽ được vui mừng cử hành tại Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, vào thứ năm 25 tháng giêng 2001, lúc 11 giờ. Năm nay, Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô, mang một giá trị đặc biệt, vì được diễn ra vài ngày sau khi bế mạc Năm Toàn Xá, trong đó chúng ta đã vui mừng tuyên xưng Chúa Kitô là Ðấng cứu độ duy nhất, "hôm qua, hôm nay và mãi mãi".

 Việc tìm kiếm sự hiệp nhất là một trong những trách vụ đòi hỏi nhiều dấn thân hơn cả, mà những đồ đệ của Chúa Kitô được mời gọi thi hành vào khởi đầu thiên niên kỷ mới. Chính trong viển tượng của Ðức Tin mà chúng ta tiến lên đối diện với tương lai. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh không bao giờ cạn của Thánh Thần Ngài, là Ðấng có khả năng đưa ra những bất ngờ luôn luôn mới mẽ!

 Sau những lời trên, ÐTC công bố danh sách 37 vị Tân Hồng Y, sẽ được phong tước vào ngày 21 tháng 2, 2001, áp lễ Kính Tòa Thánh Phêrô. ÐTC nói như sau:

 2. Giờ đây cha vui mừng công bố rằng vào ngày 21 tháng 2/2001 tới đây, ngày áp lễ Kính Tòa Thánh Phêrô, cha sẽ triệu tập Công Nghị Hồng Y, trong đó cha sẽ gọi lên 37 vị tân hồng y, vượt quá mức định con số do Ðức Phaolô VI thiếp lập và được chính cha xác nhận trong tông hiến "Giáo Hội Toàn Cầu". Sau đây là danh sách 37 vị tân hồng y lần nầy:

 ÐTC đọc danh sách 37 vị tân hồng y, đứng đầu là ÐHY Giovanni Battista Re, và kế đến là ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

 1. Mons. GIOVANNI BATTISTA RE, Arcivescovo tit. di Vescovío, Prefetto della Congregazione per i Vescovi;
2. Mons. FRANÇOIS XAVIER NGUYEN VAN THUAN, Arcivescovo tit. di Vadesi, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace;
3. Mons. AGOSTINO CACCIAVILLAN, Arcivescovo tit. di Amiterno, Presidente dell?Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
4. Mons. SERGIO SEBASTIANI, Arcivescovo tit. di Cesarea di Mauritania, Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede;
5. Mons. ZENON GROCHOLEWSKI, Arcivescovo tit. di Agropoli, Prefetto della Congregazione per l?Educazione Cattolica;
6. Mons. JOS SARAIVA MARTINS, C.M.F., Arcivescovo tit. di Tuburnica, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi;
7. Mons. CRESCENZIO SEPE, Arcivescovo tit. di Grado, Segretario Generale del Comitato del Grande Giubileo;
8. Mons. JORGE MARIA MEJIA, Arcivescovo tit. di Apollonia, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa;
9. S.B. IGNACE MOUSSA I DAOUD, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali;
10. Mons. MARIO FRANCESCO POMPEDDA, Arcivescovo tit. di Bisarcio, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
11. Mons. WALTER KASPER, Vescovo emerito di Rottenburg-Stuttgart, Segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione dell?Unit dei Cristiani;
12. Mons. ANTONIO JOS GONZLEZ ZUMRRAGA, Arcivescovo di Quito (Ecuador);
13. Mons. IVAN DIAS, Arcivescovo di Bombay (India);
14. Mons. GERALDO MAJELLA AGNELO, Arcivescovo di São Salvador da Bahia (Brasile);
15. Mons. PEDRO RUBIANO SENZ, Arcivescovo di Bogot (Colombia);
16. Mons. THEODORE EDGAR McCARRICK, Arcivescovo di Washington (Stati Uniti d'America);
17. Mons. DESMOND CONNELL, Arcivescovo di Dublin (Irlanda);
18. Mons. AUDRYS JUOZAS BACKIS, Arcivescovo di Vilnius (Lituania);
19. Mons. FRANCISCO JAVIER ERRÁZURIZ OSSA, Arcivescovo di Santiago de Chile (Cile);
20. Mons. OSCAR ANDRS RODRIGUEZ MARADIAGA, S.D.B., Arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras);
21. Mons. BERNARD AGR, Arcivescovo di Abidjan (Costa d?Avorio);
22. Mons. LOUIS-MARIE BILL, Arcivescovo di Lyon (Francia);
23. Mons. IGNACIO ANTONIO VELASCO GARCÍA, S.D.B., Arcivescovo di Caracas (Venezuela);
24. Mons. JUAN LUIS CIPRIANI THORNE, Arcivescovo di Lima (Perù);
25. Mons. FRANCISCO ALVAREZ MARTÍNEZ, Arcivescovo di Toledo (Spagna);
26. Mons. CLAUDIO HUMMES, O.F.M., Arcivescovo di São Paulo (Brasile);
27. Mons. VARKEY VITHAYATHIL, C.SS.R., Arcivescovo Maggiore di Ernakulam-Angamaly dei Siro-Malabaresi (India);
28. Mons. JORGE MARIO BERGOGLIO, S.I., Arcivescovo di Buenos Aires (Argentina);
29. Mons. JOS DA CRUZ POLICARPO, Patriarca di Lisboa (Portogallo);
30. Mons. SEVERINO POLETTO, Arcivescovo di Torino (Italia);
31. Mons. CORMAC MURPHY-O?CONNOR, Arcivescovo di Westminster (Gran Bretagna);
32. Mons. EDWARD MICHAEL EGAN, Arcivescovo di New York (Stati Uniti d'America).

 Desidero inoltre elevare alla dignità cardinalizia due venerati Presuli e tre benemeriti ecclesiastici, particolarmente meritevoli per il loro impegno al servizio della Chiesa. Essi sono:

 1. S.B. STPHANOS II GHATTAS, C.M., Patriarca di Alessandria dei Copti;
2. Mons. JEAN HONOR, Arcivescovo emerito di Tours;
3. P. ROBERTO TUCCI, S.I., Presidente del Comitato di Gestione della Radio Vaticana;
4. Mons. LEO SCHEFFCZYK, dell?Arcidiocesi di München und Freising;
5. P. AVERY DULLES, S.I., Professore emerito nella Fordham University di New York.

 Những vị tân hồng y đến từ nhiều nơi trên thế giới. Trong đoàn hồng y, có phản chiếu tính cách phổ quát của Giáo Hội, cùng với tính đa diện của những tác vụ: bên cạnh những vị đã dày công phục vụ Tòa Thánh, có những vị chủ chăn tiêu hao sức lực mình trong công tác gặp gỡ trực tiếp với các tín hữu. Cha cũng có ý định tuyên bố trong công nghị sắp đến những vị Hồng Y mà Cha đã giữ kín trong lòng "in pectore". Còn những vị khác nữa, rất đáng mến trọng đối với cha, vì sự dấn thân của các ngài để phục vụ cho dân chúa; các ngài cũng rất xứng đáng được nâng lên bậc hồng y. Cha hy vọng là trong tương lai sẽ còn dịp như thế nầy, để nói lên cho các vị và cho những quốc gia của các vị lòng quý trọng và mộ mến của cha.

 3. Tôi xin trao phó những vị Tân Hồng Y cho sự bảo vệ của Mẹ Maria rất thánh, vừa khẩn xin Mẹ trợ giúp các ngài trong những sứ mạng khác nhau, ngõ hầu các ngài biết can đảm làm chứng trong mọi hoàn cảnh cho tình yêu đối với Chúa Kitô và Giáo Hội.

 Sau những lời trên, ÐTC dọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người..

 Kết thúc buổi gặp gỡ, ÐTC chào chúc tất cả anh chị em hành hương hiện diện và cầu mong sao cho cuộc kính viếng mộ thánh Phêrô cũng cố đức tin của mọi người vào Chúa Kitô, và cũng cố ước muốn làm chứng cho tình yêu đối với Chúa. "Chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật an lành, một tuần lễ tốt đẹp. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page