Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 22/02/98
ÐTC chào chúc các tân Hồng Y

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sau lễ nghi tấn phong 20 vị Hồng Y mới vào sáng thứ Bảy 21/02/98, Chúa Nhật 22.02.98, Lễ Kính Tòa Thánh Phêrô, các Tân Hồng Y dâng thánh lễ đồng tế với ÐTC vào lúc 9g30 sáng, cũng tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trong Thánh Lễ nầy, ÐTC trao nhẫn Hồng Y, "dấu chỉ phẩm chức của các ngài" và "của sự hiệp thông chặt chẽ với Tòa Phêrô".

Sau Thánh Lễ đồng tế với ÐTC tại quảng trường thánh Phêrô ngày 22/02/98, ÐTC Gioan Phaolô II chào chúc các tân Hồng Y, trước khi ban phép lành cuối lễ. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Chúa Nhật hôm nay, lễ Kính Tòa của Thánh Phêrô, tôi được vui mừng dâng thánh lễ đồng tế một cách long trọng với các vị Tân Hồng Y, vừa được tôn phong trong Công Nghị vừa qua, và trao cho các ngài chiếc nhẩn, biểu hiệu cho mối giây liên kết đặc biệt với Ðấng Kế Vị thánh Phêrô. Ngày lễ Kính Tòa Thánh Phêrô cho chúng ta dịp đặc biệt để cảm tạ Thiên Chúa, vì đã ban cho Giáo Hội, trong tác vụ của thánh Phêrô, một trung tâm hiệp nhất trong sự thật và trong bác ái.

Anh chị em rất thân mến, tôi luôn cầu nguyện cho các vị tân Hồng Y, từ quảng trường thánh Phêrô nầy đi ra khắp nơi trên thế giới. Cùng với anh chị em, tôi khẩn xin Mẹ Maria, Nữ Vương Các Tông Ðồ, xin Mẹ hãy che chở các ngài và bảo vệ tác vụ của các ngài.

Tôi cũng trao phó cho Mẹ cuộc hành trình thống hối của Mùa Chay, bắt đầu từ thứ Tư lễ Tro, với nghi thức xức tro. Chúng ta hãy cầu nguyện sao cho mỗi người Kitô và mỗi cộng đoàn giáo hội biết chu toàn cuộc hành trình ăn năn trở lại đích thực, để chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000.

Sau những lời trên, ÐTC ngỏ lời chào chúc các khách hành hương đến Roma tham dự lễ phong tước hiệu Hồng Y, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Ba Lan. Cuối cùng ÐTC đọc Kinh Truyền Tin cùng tất cả các tín hữu hiện diện và Ban Phép Lành cho tất cả.


Back to Radio Veritas Asia Home Page