Hồng y đoàn sau Công nghị Hồng y

ngày thứ Tư 28 tháng 06 năm 2017

 

Hồng y đoàn sau Công nghị Hồng y ngày thứ Tư 28 tháng 06 năm 2017.

Roma (WHÐ 28-06-2017) - Cho đến trước Công nghị Hồng y diễn ra ngày thứ Tư 28 tháng 06 năm 2017, chỉ có 116 hồng y trong Hồng y đoàn có quyền tham dự Mật viện bầu giáo hoàng. Từ thời Ðức giáo hoàng Phaolô VI, số hồng y tối đa của Mật tuyển viện được ấn định là 120 vị; nên Ðức Phanxicô sẽ triệu tập Công nghị lần thứ tư và đặt thêm 5 hồng y mới để bổ sung. Cả 5 vị tân hồng y đều dưới 80 tuổi và có quyền bầu giáo hoàng, do đó vượt quá số hồng y cử tri tối đa của Mật tuyển viện. Tuy nhiên về mặt lịch sử, đây không phải là vấn đề, bởi vì vào thời Ðức Gioan Phaolô II, số hồng y cử tri đã có lúc lên đến 130 vị.

Năm hồng y mới là:

- Ðức Tổng giám mục Jean Zerbo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bamako (Mali), 73 tuổi;

- Ðức Tổng giám mục Juan José Omella, Tổng giám mục Tổng giáo phận Barcelone (Tây Ban Nha), 71 tuổi;

- Ðức giám mục Anders Arborelius, Giám mục Giáo phận Stockholm (Thụy Ðiển), 67 tuổi;

- Ðức giám mục Luis Marie-Ling Mangkhanekhoun, Giám mục hiệu toà Acque Nuove di Proconsolare, Giám quản Tông toà Paksé (Lào), 73 tuổi;

- Ðức giám mục Gregorio Rosa Chávez, Giám mục hiệu toà Mulli, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, (El Savador), 74 tuổi.

Sau Công nghị Hồng y này, Hồng y đoàn sẽ có 225 hồng y, trong đó có 121 vị được quyền bầu giáo hoàng.

Trong số các hồng y cử tri, có 19 vị nhận mũ hồng y từ tay của Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II, 53 vị từ tay của Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI và 49 vị từ tay của Ðức giáo hoàng Phanxicô.

Ðức giáo hoàng Phanxicô đã triệu tập 4 Công nghị Hồng y. Khi đặt thêm các hồng y, ngài đã cố gắng chọn các vị thuộc các Giáo hội ở vùng ngoại vi. Ðiều này có nghĩa là giảm số hồng y của Châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời tăng thêm số hồng y thuộc Châu Mỹ La tinh, Châu Phi, Châu Á và Châu Ðại Dương.

Vào tháng Ba năm 2013, số hồng y tham dự Mật tuyển viện bầu Ðức hồng y Bergoglio làm giáo hoàng như sau: Châu Âu có 60 vị, châu Phi 11 vị và châu Á 10 vị, Châu Ðại Dương chỉ có 1, Bắc Mỹ 20 vị và Châu Mỹ Latinh 13 vị.

Ðến nay, Châu Âu có 53 hồng y cử tri, châu Phi có 15 vị, châu Á có 15 vị, Châu Ðại Dương có 4 vị, Bắc Mỹ có 17 vị và Châu Mỹ Latinh có 17 vị.

Italia vẫn là nước có nhiều hồng y cử tri nhất với 24 vị; sau đó là Hoa Kỳ với 10 vị; Pháp có 5 hồng y cử tri; Brazil, Mexico, Tây Ban Nha, Ba Lan và Ấn Ðộ đều có 4 vị.

(Theo Rome Reports)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page