Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

22 Hồng Y mới

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 22 Hồng Y mới.

Vatican (RG 6-1-2012) - Hôm 6 tháng 1 năm 2012, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã tuyên bố triệu tập công nghị vào ngày thứ bẩy 18 tháng 2 năm 2012 để bổ nhiệm 22 Hồng Y mới.

Ngỏ lời với các tín hữu trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa hôm ngày lễ Chúa Hiển Linh (6 tháng 1 năm 2012), Ðức Thánh Cha đã công bố danh tánh các tiến chức Hồng Y mới mà ngài sẽ bổ nhiệm trong công nghị sắp tới:

1. Ðức Tổng Giám Mục Fernando Filoni, 66 tuổi (1946) người Italia, Tổng trưởng Bộ truyền giáo.

2. Ðức Tổng Giám Mục Manuel Monteiro De Castro, 74 tuổi (1938) người Bồ đào nha, tân Chánh Tòa Ân giải tối cao.

3. Ðức Tổng Giám Mục Santos Abril y Castelló, 77 tuổi (1935) người Tây Ban Nha, Giám quản Ðền thờ Ðức Bà Cả ở Roma.

4. Ðức Tổng Giám Mục Antonio Maria Viganò, 74 tuổi (1938) người Italia, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động.

5. Ðức Tổng Giám Mục Giuseppe Bertello, 70 tuổi (1942) người Italia, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Quốc gia Thành Vatican, cũng là chủ tịch phủ Thống Ðốc tại đây.

6. Ðức Tổng Giám Mục Francesco Coccopalmerio, 74 tuổi (1938) người Italia, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các văn bản luật.

7. Ðức Tổng Giám Mục João Braz De Avis, 65 tuổi (1947) người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu.

8. Ðức Tổng Giám Mục Edwin Frederik O'Brien, 73 tuổi (1939) người Mỹ, Thủ lãnh Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ Jerusalem.

9. Ðức Tổng Giám Mục Domenico Calcagno, 69 tuổi (1943) người Italia, Chủ tịch Sở Quản trị tài sản của Tòa thánh, gọi tắt là APSA.

10. Ðức Tổng Giám Mục Giuseppe Versaldi, 69 tuổi (1943) người Italia Chủ tịch sở Kinh tế của của Tòa Thánh.

11. Ðức Cha George Alencherry, 67 tuổi (1945) Tổng Giám Mục giáo phận Ernakulam-Angamaly, Tổng Giám Mục Trưởng Giáo Hội Syro Malabar bên Ấn độ.

12. Ðức Cha Thomas Christopher Collins, 65 tuổi (1947) Tổng Giám Mục giáo phận Toronto, Canada.

13. Ðức Cha Dominik Duka, dòng Ða Minh, 69 tuổi (1943) Tổng Giám Mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp.

14. Ðức Cha Willem Jacobus Eijk, 59 tuổi (1953) Tổng Giám Mục giáo phận Utrecht, Hòa Lan.

15. Ðức Cha Giuseppe Bertori, 65 tuổi (1947) Tổng Giám Mục giáo phận Firenze, Italia.

16. Ðức Cha Timothy Michael Dolan, 62 tuổi (1950) Tổng Giám Mục giáo phận New York, Hoa Kỳ.

17. Ðức Cha Rainer Maria Woelki, 56 tuổi (1956) Tổng Giám Mục giáo phận Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Ðức.

18. Ðức Cha Gioan Thang Hán (Tong Hon), 73 tuổi (1939) Giám Mục giáo phận Hong Kong.

19. Ðức Cha Lucian Muresan, 81 tuổi (1931) Tổng Giám Mục trưởng của Giáo Hội Công Giáo Rumani, nghi lễ đông phương.

Ngoài ra, Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 3 vị đầy huân công, đó là:

20. Cha Julien Ries, 92 tuổi (1920), Linh Mục thuộc giáo phận Namur bên Bỉ, giáo sư hồi hưu về lịch sử các tôn giáo tại đại học Louvain.

21. Cha Prosper Grech, 87 tuổi (1925) người Malta thuộc dòng thánh Augustino, nguyên giáo sư tại nhiều đại học giáo hoàng ở Roma, cựu cố vấn Bộ giáo lý đức tin trong nhiều năm trời.

22. Cha Karl Becker, 84 tuổi (1928), dòng Tên người Ðức, nguyên giáo sư Ðại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma, từng làm cố vấn trong nhiều năm trời tại Bộ giáo lý đức tin.

Tổng cộng có 7 vị người Italia, 2 vị người Mỹ, 2 vị người Ðức, 11 vị còn lại thuộc 11 quốc tịch khác nhau. Có hai vị Á châu là Ấn độ và Hong Kong. Có 3 vị thuộc các dòng: Ðaminh, Dòng Tên và dòng thánh Augustino. Vị trẻ nhất trong số 22 tiến chức Hồng y là Ðức Tổng Giám Mục Woelki của giáo phận Berlin bên Ðức, 56 tuổi (1956).

Nếu kể cả 22 vị sắp được tấn phong, thì Hồng y đoàn sẽ gồm 214 vị, trong số này có 125 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 89 vị trên 80 tuổi, tính đến ngày 6 tháng 1 năm 2012. (RG 6-1-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page