Ðức Thánh cha sẽ triệu tập hồng y đoàn

vào hai ngày 17 và 18 tháng 02 năm 2012

 

Ðức Thánh cha sẽ triệu tập hồng y đoàn vào hai ngày 17 và 18 tháng 02 năm 2012.

Tin Vatican (Apic 19/01/2012) - Theo nguồn tin của hãng tin I-Media, thì Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI sẽ triệu tập Công Nghị Hồng y trong hai ngày 17 và 18 tháng hai năm 2012. Ngày 17 tháng hai năm 2012, Ðức Thánh cha triệu tập Công Nghị Ngoại Thường để bàn riêng và kín các vấn đề của Giáo hội. Và ngày 18 tháng 02 năm 2012 là ngày họp Công nghị thông thường để phong tước hồng y cho 22 vị vừa được Ðức Thánh cha công bố danh sách hôm lễ Hiển Linh mùng 06 tháng Giêng năm 2012.

Ðây đã trở thành truyền thống của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI, đó là cứ mỗi lần có Công nghị thông thường để phong tước Hồng y, thì vào ngày trước đó, Ðức Thánh cha triệu tập Công nghị ngoại thường để bàn riêng và kín các vấn đề của Giáo hội.

Công nghị ngoại thường lần thứ nhất, được triêu tập ngày 23 tháng 03 năm 2006, để thảo luận về những vấn đề như: hoàn cảnh sống của những giám mục nghỉ hưu, vấn đề những anh chị em tín hữu theo Ðức cha Lefèvre, vấn đề canh tân phụng vụ do Công Ðồng Vatican II đề xướng, và vấn đề đối thoại với Hồi giáo.

Công Nghị ngoại thường lần thứ hai được triệu tập ngày 23 tháng 11 năm 2007, đã bàn thêm về công cuộc đối thoại với Hồi giáo, vấn đề bảo vệ gia đình, và vấn đề đối thoại đại kết.

Công nghị ngoại thường lần thứ ba được triệu tập ngày 08 tháng 11 năm 2010, bàn về chương trình hữu hiệu giải quyết tệ nạn ấu dâm nơi hàng giáo sĩ, vấn đề đại kết và việc tiếp nhận anh chị em Anh giáo trở về với giáo hội Công giáo.

Công nghị ngoại thường thứ tư, là công nghị sẽ được triêu tập vào ngày 17 tháng 02 năm 2012, ngày áp Công nghị thông thường 18 tháng 02 để phong 22 vị tân hồng y. Giới báo chí tò mò đoán trước những vấn đề sau đây sẽ được bàn đến, đó là: vấn đề Huynh Ðoàn Thánh Piô X của Ðức cha Lefèvre trở về hiệp thông với giáo hội, vấn đề Tái Rao Giảng Phúc Âm, Năm Ðức Tin và dịp Kỷ Niệm 50 năm triệu tập Công Ðồng Vaticanô II.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page