Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Georgia

cạnh Tòa Thánh trình thư Ủy Nhiệm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Georgia cạnh Tòa Thánh trình thư Ủy Nhiệm.

Tin Vatican (VIS 9/03/2005) - Sáng thứ Tư mùng 9 tháng 3 năm 2005, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã thay mặt Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, để nhận thư Ủy Nhiệm của vị Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Georgia cạnh Tòa Thánh, Công Chúa Khetevane Bagration de Moukhrani.

Ðức Hồng Y cũng đã thay thế ÐTC đọc bài diễn văn, trong đó ÐTC nhắc đến chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại Cộng Hòa Georgia vào năm 1999 và nhắc đến phần gia tài kitô phong phú của đất nước. ÐTC nói trong bài diễn văn như sau: "Tôi rất lấy làm tiếc vì không thể đích thân tiếp đón ngài, để nói lên những lời cầu chúc tốt đẹp nhất vào lúc ngài bắt đầu sứ mệnh mới... Tôi tin chắc rằng những giá trị văn hóa và thiêng liêng hiện diện trong truyền thống của dân tộc Georgia, chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cổ võ một nền văn minh mới ăn rễ sâu vào trong quá khứ kitô của đất nước Georgia, và trong việc xây dựng một xã hội xứng đáng với quốc gia cao quý của ngài... Trên con đường tiến đến độc lập và kiến thiết đất nước, quốc gia Georgia đã phải đối đầu với nhiều thách thức, và thường là những thách thức đầy khó khăn... Ngoài trách vụ khó khăn xây dựng những cơ cấu kinh tế và chính trị vững mạnh, dân chúng Georgia còn phải đương đầu với bổn phận giữ gìn ý thức hiệp nhất luôn vững mạnh, vừa mở rộng hướng về Âu Châu và cộng đồng quốc tế rộng rãi hơn. Trong bài diễn văn do Ðức Hồng Y đọc thay, ÐTC còn nhấn mạnh thêm rằng Georgia chỉ có thể đáp ứng những thử thách vừa nói trên, nhờ vào một thế quân bình đầy khôn ngoan và thận trọng giữa những đòi hỏi của sự hiệp nhất và sự tôn trọng đối với những khác biệt hợp pháp. ÐTC nói: điều cần thiết là phát triển một kiểu mẫu vững chắc về hiệp nhất trong sự khác biệt, một sự khác biệt đã ăn rễ sâu vào trong kinh nghiệm lịch sử riêng biệt của đất nước, nhưng đồng thời cũng mở rộng đón nhận sự phong phú đến từ việc đối thoại và cộng tác với những kẻ khác.

ÐTC cũng lưu ý rằng Giáo hội Công giáo, mặc dù chỉ là một thiểu số tại Cộng Hòa Georgia, nhưng luôn sẵn sàng đóng góp phần của mình cho công cuộc phục hưng tinh thần của Ðất Nước và cho sự phát triển công ích, không những qua việc thực hiện sứ mạng tôn giáo riêng biệt của mình, nhưng còn nhờ qua những dấn thân của giáo hội trong những cộng việc từ thiện bác ái và trong việc cổ võ những trao đổi văn hóa và những cơ may giáo dục hữu ích cho các bạn trẻ, tương lai của đất nước... Ngày nay hơn bao giờ hết, những con người có niềm tin tôn giáo được mời gọi đoàn kết với nhau để thiết lập những nền tảng vững chắc cho công cuộc canh tân xã hội, và như thế, góp phần vào việc huấn luyện các lương tâm trên con đường hòa bình và tôn trọng phẩm giá và những quyền lợi không thể bị xúc phạm của mỗi một con người.

Ðược biết Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Georgia, thuộc ba nghi lễ Latinh, Armêni, và Chaldê, và chiếm khoảng 2% dân số. Tổng dân số của Cộng hòa Georgia hiện nay là 5,300,000. Giáo Hội Chính Thống Georgia chiếm khoảng 65% dân số; Hồi Giáo 11%; Giáo Hội Chính Thống Nga 10%; Giáo Hội Tông Ðồ Armêni chiếm 8%.

Xét trên bình diện sắc tộc, thì dân chúng sinh sống tại Cộng Hòa Georgia thuộc về nhiều sắc tộc khác nhau: sắc tộc Georgia chiếm hai phần ba dân số, phần còn lại thuộc sắc tộc Armêni (8%), sắc tộc Nga (6.3%), sắc tộc Azêri (5.7%), và sắc tộc Ossètes (3%).

Cộng Hòa Georgia đã được độc lập khỏi Liên Bang Sô Viết vào năm 1991.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page