Ðức Hồng Y Ratzinger nhận định

về tình trạng sức khỏe

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Ratzinger nhận định về tình trạng sức khỏe của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (Apic 25/03/2005) - Trong một chương trình truyền hình có tựa đề là: "Ðồi Calvariô của Ðức Gioan Phaolô II", được kênh số 1 của Ðài Truyền Hình Quốc Gia Italia (Raii) phát hình, vào lúc 8 giờ 35 phút tối thứ Sáu Tuần Thánh 25/03/2005, vừa trước khi bắt đầu nghi thức Suy Niệm Ðàng Thánh Gía tại Hí Truòng Colossêô, Roma, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng bộ giáo lý Ðức Tin, đã xác định rằng: "Ðức Gioan Phaolô II hành động với sự sáng suốt hoàn toàn, và có đầy đủ khả năng sáng suốt để quyết định". Ðức Hồng Y cho biết thêm rằng tinh thần của ÐTC còn sắc bén, và khả năng phân định của ngài lại càng sắc bén hơn nữa. Dù đang đau khổ vì tật bệnh, nhưng ÐTC còn có khả năng phán đoán, chọn lựa điều gì thiết yếu, và cai quản giáo hội. Theo nhận định của Ðức Hồng Y, thì trong thời gian ÐTC bị bệnh và dưỡng bệnh, vấn đề cai quản giáo hội không bao giờ được đặt ra. Ðức Gioan Phaolô II có một trách nhiệm duy nhất, đã được Chúa Kitô trao phó cho. Và chỉ có một mình Chúa mới có quyền rút lại điều nầy mà thôi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page