Vị Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Sénégal, Phi Châu

cạnh Tòa Thánh đến trình Thư Ủy Nhiệm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vị Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Sénégal, Phi Châu, cạnh Tòa Thánh đến trình Thư Ủy Nhiệm.

Tin Vatican (Apic 10/03/2005) - Thứ Năm mùng 10 tháng 3 năm 2005, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã thay thế ÐTC Gioan Phaolô II, nhận thư Ủy Nhiệm của Vị Tân Ðại Sứ Sénégal cạnh Toà Thánh, Ông Felix Oudiane. Trong bài diễn văn được Ðức Hồng Y Sodano đọc thay, ÐTC đã lên tiếng kêu gọi Hòa Bình cho Phi Châu, và đã nhấn mạnh đến vai trò của quốc gia Sénégal trong công cuộc xây dựng hòa bình nầy. ÐTC đã viết như sau trong diễn văn của ngài: "Phi Châu đang khẩn thiết cần đến hòa bình và sự ổn định. Sự dấn thân của quốc gia Sénégal trong việc đi tìm và củng cố hòa bình tại Phi Châu, đã được cộng đồng quốc tế biết đến và đánh giá cao. Tôi hết sức khuyến khích những cố gắng chung để cổ võ việc tái lập lại sự hiểu nhau và tình huynh đệ tại nhiều quốc gia trong vùng, vừa củng cố những mối dây liên đới giữa các dân tộc.

ÐTC khen ngợi quốc gia Sénégal, và nhấn mạnh đến việc cần phải chú ý đến chiều kích thiêng liêng của con người, đến truyền thống lâu đời của sự chung sống giữa các cộng đoàn kết thành quốc gia Senegal. Về vấn đề khác biệt tôn giáo và văn hóa có mặt tại Senegal, ÐTC nói lên vui mừng vì nhận thấy rằng đất nước "Sénégal đã tỏ ra đặc biệt quan tâm đến sự cần phải sống sự đa biệt giữa các cộng đoàn tôn giáo trong sự hiệp nhất quốc gia.

Ðược biết, 90% dân số Sénégal theo Hồi Giáo. Theo sáng kiến của Tổng Thống Sénégal, ông Abdoulaye Wade, thì một cuộc họp Thượng Ðỉnh --- quy tụ các Vị Lãnh Ðạo Tôn Giáo, các Nhà Chính Trị, Các Thần Học Gia, --- sẽ được tổ chức tại thủ đô Dakar, vào tháng 12 năm 2005, để gây ý thức quốc tế về kiểu mẫu chung sống hòa bình giữa hai tôn giáo độc thần, tức Hồi Giáo và Công Giáo, tại Sénégal. Tòa Thánh Vatican đã đáp ứng tích cực và sẽ gởi đại diện cao cấp đến tham đự cuộc họp thượng đỉnh nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page