Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II

Cho Các Sinh Viên Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II Cho Các Sinh Viên Âu Châu.

Tin Vaican (Vat. 05/03/2005) - Lúc 5.30 chiều thứ Bảy, ngày 5 tháng 3 năm 2005, khoảng 10 ngàn sinh viên thuộc các Ðại Học Âu Châu, đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện, được tổ chức bên trong Ðại Thính Ðường Phaolô Ðệ VI, ở Nội Thành Vatican, để kết thúc Ngày Ðại Học Âu Châu lần thứ III, theo chủ đề: "Cuộc nghiên cứu trí thức là con đường để gặp Chúa Kitô".

Vì tình trạng sức khỏe hiện nay, ÐTC Gioan Phaolô II đã không hiện diện với các bạn trẻ sinh viên Âu Châu, như vẫn thường làm trong hai lần trước. ÐTC chỉ theo dõi biến cố từ phòng bệnh của ngài ở Bệnh Viện Gemelli, qua hệ thống Truyền Hình.

Tuy nhiên, ÐTC đã gởi đến các Bạn Trẻ Sinh Viên Âu Châu một sứ điệp ngắn, được Ðức Hồng Y Camilô Ruini, tổng đại diện của Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, đọc thay vào lúc kết thúc buổi canh thức cầu nguyện.

Trong sứ điệp, ÐTC quả quyết với các bạn trẻ rằng Ðức Tin và Lý Trí không mâu thuẩn với nhau, và ngài mời gọi các bạn trẻ hãy đặt Chúa Kitô vào trung tâm đời sống họ. ÐTC cũng mời gọi các bạn trẻ hãy tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức tại thành phố Colonia, bên Ðức, từ ngày 18 đến 21 tháng 8 năm 2005.

Kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bản dịch tiếng Việt sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II cho các bạn trẻ sinh viên Âu Châu, như sau:

 

Các bạn trẻ sinh viên rất thân mến,

Cha chân thành chào tất cả chúng con đang họp nhau tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI, để canh thức cầu nguyện theo mẫu gương Mẹ Maria. Cha không thể đến hiện diện giữa chúng con, nhưng Cha vẫn gần bên chúng con trong tâm tình mến thương và trong lời cầu nguyện. Cha cũng gởi lời chào đến các bạn cùng tuổi chúng con, đang nhờ qua hệ thống Truyền Hình đặc biệt mà tham dự vào buổi gặp gỡ cầu nguyện nầy, nhân dịp Ngày Sinh Viên Ðại Học Âu Châu, lần thứ III."

 

Ðến đây, ÐTC kể ra những thành phố Âu Châu được liên lạc với nhau qua hệ thống truyền hình, như sau:

"BARI ở miền Nam Italia, BERLIN, BUCAREST, LISBOA, ZAGABIA, LONDON, TIRANA, MADRID, KIEV: Âu Châu được liên kết với nhau trong tinh thần, trong giây phút quan trọng nầy, để cầu nguyện và suy nghĩ, chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sắp đến, sẽ được tổ chức ngay tại trung tâm của Ðại Lục Âu Châu, tức tại thành phố COLONIA, nên Ðức.

Cha vui mừng, bởi vì chúng con, như là sinh viên, chúng con đã muốn góp phần đặc biệt vào việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa của giới trẻ thế giới tại Colonia, bằng chính buổi gặp gỡ cầu nguyện hôm nay của chúng con, theo chủ đề: "Cuộc nghiên cứu trí thức là con đường để gặp Chúa Kitô". Không có mâu thuẩn nào giữa Ðức Tin và lý trí. Kinh nghiệm sống của ba Vị Vua từ phương đông đến Bê-lem, là bằng chứng cho điều vừa nói. Các ngài đã dùng cả hai chiều kích nầy của tinh thần con người: các ngài sử dụng trí khôn để khảo sát những dấu chỉ, và sử dụng đức tin để được hướng dẫn đến tôn thờ mầu nhiệm. Ðể đương đầu với chuyến đi mệt nhọc và lâu dài để tìm Ðấng Thiên Sai, thì chỉ dùng lý trí không mà thôi thì chưa đủ; chúng ta còn cần đến đức tin áp dụng vào trong dấu chỉ, là ngôi sao, để đạt đến mục đích. Niềm hy vọng và ước ao nồng nhiệt của Ba Vua đã không trở nên vô ích. Các ngài đã tìm Con Trẻ Giêsu tại Bêlem, và khi đến trước Con Trẻ, thì Lý Trí cần đến Ðức Tin, để nhìn nhận nơi Con Người khiêm tốn kia là Ðấng Thiên Sai mong đợi và đã được các tiên tri loan báo trong suốt Cựu Ước.

Các bạn trẻ chúng con rất thân mến, chúng con hãy luôn để mình được linh động bởi khao khát khám phá sự thật cho cuộc sống của chúng con. Ðức Tin và Lý Trí là đôi cánh hướng dẫn chúng con đến với Chúa Kitô; Người là sự thật của Thiên Chúa Cha và cũng là sự thật của con người. Trong Chúa Kitô, chúng con sẽ gặp được bình an và niềm vui. Ước chi Chúa Kitô là trung tâm của toàn thể đời sống chúng con. Ðó là ước mong chân thành nhất của Cha cho tất cả chúng con, cùng với lời cầu nguyện của Cha cho chúng con.

Trong ngày thứ Bảy đầu tháng nầy, cha phó thác chúng con một cách đặc biệt cho sự hướng dẫn hiền mẫu của Mẹ Maria rất thánh: Nguyện xin Mẹ dạy cho chúng con biết trung thành theo Chúa Kitô cho đến Thập Giá và cảm nghiệm được niềm vui Phục Sinh.

Với những tâm tình nầy, cha ban phép lành cho tất cả chúng con. Chúc chúng con vui lễ Phục Sinh, và bắt đầu tốt đẹp cuộc hành trình tiến về Colonia!

Từ  Bệnh Viện Gemelli, ngày 5 tháng 3 năm 2005.

n Ký,

Gioan Phaolô II, giáo hoàng.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page