Nhìn về cuộc Ðời của

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trong viễn tượng đời chiêm niệm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhìn về cuộc Ðời của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong viễn tượng đời chiêm niệm.

Tin Vatican (Zenit 14/03/2005) - Phân Khoa Thần Học của Ðại Học Thánh Giá (của Opus Dei), đã tổ chức tại Roma một Hội Nghị hai ngày, hôm thứ Năm mùng 10 và thứ Sáu 11 tháng 3 năm 2005, về đề tài: "Sự Chiêm Niệm Kitô: Kinh Nghiệm và giáo thuyết". Thuyết trình trong Hội Nghị, thần học gia người Pháp, Linh mục Laurent Touze, giáo sư thần học Tu Ðức, đã nói về đề tài: "Ðức Gioan Phaolô II là thầy dạy con người biết cầu nguyện và chiêm niệm".

Cha kể lại kinh nhgiệm cá nhân như sau: "Tôi không có may mắn được gặp Ðức Gioan Phaolô II nhiều lần; nhưng mỗi lần tôi được gặp ngài, tôi cảm nghiệm được điều mà nhiều người khác đã nói: Ðức GP II là con người của cầu nguyện. Ngài nhìn đến kẻ khác với đôi mắt của kẻ cầu nguyện. Người ta có thể thật sự cảm nghiệm được rằng việc cầu nguyện đã hỗ trợ cho Ngài khi tiếp xúc với kẻ khác. Ngài nhìn con nguời và những biến cố lớn nhỏ với đôi mắt của Thiên Chúa. Tôi nhớ rõ điều mà một cộng sự viên của ngài đã nói với tôi như sau. Trong lần gặp Ðức Thánh Cha, liền sau khi được tin người chị ruột mình qua đời, vị cộng sự viên nầy được Ðức Thánh Cha khuyên như sau: "Giáo Hội cần đến sự đau khổ của con!" Chính vì tình yêu đối với Chúa Kitô, vì tình yêu đối với thập giá, mà Ðức Gioan Phaolô II đọc cuộc đời mình với đôi mắt của con người chiêm niệm. Theo Cha Laurent Touze, từ kinh nghiệm bản thân sống đời chiêm niệm, Ðức Thánh Cha đã khai mở ra hai trong số nhiều điểm được tích chứa trong giáo huấn của ngài. Ðiểm thứ nhất là giáo huấn hướng về Chúa Kitô, con đường dẫn đến Thiên Chúa Cha, và là Ðấng mà con người gặp được trong Lời Chúa và trong Bí Tích Thánh Thể; và điểm thứ hai là giáo huấn của Ðức Thánh Cha về công cuộc Tái Rao Giảng Phúc Âm được đề ra như là bổn phận của mọi thành phần dân chúa: linh mục, giáo dân, và những ai sống đời tận hiến.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page