Bí Tích Thánh Thể giúp chúng ta hiểu biết

về bản tính con người

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bí Tích Thánh Thể giúp chúng ta hiểu biết về bản tính con người.

Tin Vatican (Zenit 25/03/2005) - Bí Tích Thánh Thể giúp chúng ta hiểu biết về bản tính con nguời cách rõ ràng hơn. Ðức Hồng Y Alphonso Lopez Trujillo đã thay thế ÐTC Gioan Phaolô II chủ tế Thánh Lễ Tiệc Ly vào chiều thứ Năm Tuần Thánh 24/03/2005 trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, và đã quả quyết như trên trong bài giảng của ngài.

Trước Thánh Lễ Tiệc Ly, một sứ điệp ngắn của ÐTC đã được đọc lên cho mọi người tham dự  Thánh Lễ như sau:

"Tâm Trí tôi đang hiện diện với chư huynh và anh chị em, đang quy tụ nơi Mộ Thánh Tông Ðồ Phêrô, nhân dịp cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa, biến cố đầu tiên của Tam Nhật Thánh, và là biến cố chóp đỉnh của Năm Phụng Vụ".

Sau đó ÐTC chào quý vị đại sứ cạnh tòa thánh hiện diện tham dự Thánh Lễ, rồi mời gọi tất cả mọi người hiện diện hãy "trở về lại trong tinh thần nơi Phòng Tiệc Ly với Chúa Kitô, để bước vào trong mầu nhiệm Vượt qua của Chúa một cách xâu xa. ÐTC còn quả quyết trong sứ điệp của ngài rằng, trong đêm tiệc ly, cách đây 2,000 năm, Chúa Giêsu trước hết đã rửa chân cho các Tông Ðồ, để lại cho các ngài mẫu gương sống yêu thương, một tình thương khiêm tốn và dầy tinh thần phục vụ cách cụ thể. Rồi Chúa Giêsu đã thánh hiến Bánh và Rượu, như bí tích của Mình và Máu Thánh Người, được trao nộp trong Hy Tế để cứu rỗi chúng ta. Tôi đã muốn dâng hiến cho Bí Tích Thánh Thể năm chúng ta đang sống; và Năm Thánh Thể nầy gặp được trong cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly  giây phút hết sức có ý nghĩa.

Về phần mình, trong bài giảng Thánh Lễ, Ðức Hồng Y đã quả quyết rằng Bí Tích Thánh Thể, trong đó Chúa Giêsu hiện diện thật sự, làm cho chúng ta có thể hiệu được bản tính đích thực của con người. Ðức Hồng Y nói: "Thảm kịch của con người là không hiểu được Thiên Chúa yêu thương mình đến mức độ nào, trong cuộc đối thoại tình thương đã bắt đầu từ buổi sáng ngày tạo dựng. Trước mầu nhiệm cao cả của tình yêu, được thể hiện nơi bí tích Thánh Thể, người ta có thể hiểu được "gương xấu" của những ai nói rằng mình là người kitô, nhưng phản bội tình thương đó bằng bạo lực, hận thù, và khinh thị đối với người nghèo. Thật là một sự lạm dụng khi con người vừa kêu cầu danh thánh Chúa vừa nhân danh Chúa mà gieo rắc hận thù, xung đột và khủng bố. Bí Tích Thánh Thể mở rộng con tim con người đối với người nghèo, người cần được trợ giúp. Những người nghèo nầy có quyền chạy đến với tình liên đới toàn cầu, có quyền được nhìn nhận và tôn trọng những quyền lợi cá nhân cũng như những quyền lợi của gia đình.

Kết thúc bài giảng, Ðức Hồng Y mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha, người bảo vệ can đảm và là chứng nhân cho phẩm chất đích thực của sự sống mà chúng ta phải công bố và bênh vực, trong tinh thần biết ơn đối với Chúa, vì sự phục vụ quãng đại  của ngài đối với giáo hội và nhân loại.

Ðược biết, theo yêu cầu của Ðức Thánh Cha, những tiền dâng cúng trong Thánh Lễ Tiệc Ly sẽ được gởi đến cho dân chúng tại Venezuela, nạn nhân của trận lụt lội tháng 2 năm 2005.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page