ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ

trong thinh lặng làm dấu ban phép lành

cho dân chúng đứng dưới quảng trường

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài trong thinh lặng làm dấu ban phép lành cho dân chúng đứng dưới quảng trường thánh Phêrô.

Tin Vatican (Apic 23/03/2005) - Sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 3 năm 2005, đã không có buổi tiếp kiến chung với ÐTC như đã báo trước. Bù lại, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài trong thinh lặng, khoảng gần một phút, vào lúc 11 giờ 13 phút. Với gương mặt được quan sát thấy có đượm nét khổ đau, ÐTC làm dấu ban phép lành cho dân chúng đứng dưới quảng trường thánh Phêrô. Các máy thu hình đủ loại của các phóng viên đã túc trực sẳn tại quảng trường từ lúc 10 giờ sáng, sẵn sàng cho biến cố ÐTC xuất hiện.

Ðược biết trưa Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 20/03/2005, ÐTC cũng đã xuất hiện trong thinh lặng nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, và làm dấu ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu hiện diện. Như thế, kể từ khi ÐTC rời bệnh viện Gemelli về lại Vatican, hôm ngày 13 tháng 3 năm 2005 đến nay (23/03/2005), thì ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài tổng cộng bốn lần, kể cả lần nầy. Và dịp sắp đến ÐTC có thể xuất hiện trước công chúng nữa, là buổi Ði Ðàng Thánh Giá tại Hí Trường Colossêô, vào tối thứ Sáu Tuần Thánh 25/03/2005. Theo ước đoán của các quan sát viên, thì có lẽ ÐTC chỉ xuất hiện qua màn ảnh truyền hình mà thôi.

Tuần báo bằng tiếng Ý, có tên là " Gia Ðình Kitô", số phát hành ngày 23 tháng 3 năm 2005, đã ghi lại nhận định của Ðức Hồng Y Camillo Ruini, vị tổng đại diện Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, rằng điều kiện sức khỏe yếu kém của ÐTC không phải là vấn đề ngăn cản việc thi hành thừa tác vụ hướng dẫn giáo hội. Ðức Hồng Y nói như sau: "Những điều kiện thể xác của ÐTC có thể yếu kém đi, nhưng tinh thần của ngài thật sự minh mẫn. Vậy ÐTC tiếp tục chu toàn việc cai quản giáo hội như vẫn làm từ trước đến nay."

Theo Ðức Hồng Y Ruini, có một sứ điệp đầy ý nghĩa phát xuất từ hai lần ÐTC vào bệnh viện chữa trị vừa qua, đó là sứ điệp về việc chấp nhận sự đau khổ và sống sự đau khổ nầy trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Ðức Hồng Y lưu ý thêm rằng trong Thư ÐTC gởi cho các linh mục nhân ngày thứ Năm Tuần Thánh, không những ÐTC có nhắc đến nỗi đau khổ cá nhân ngài đang phải chịu vì bệnh tật, nhưng ÐTC còn nhắc rằng linh mục khi cử hành bí tích Thánh Thể trong cương vị Chúa Kitô, in persona Christi, còn phải biết hiến dâng chính mình nữa.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page