Những tiếp xúc đầu tiên

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

với các vị Hồng Y

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những tiếp xúc đầu tiên của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II với các vị Hồng Y.

Tin Vatican (VIS 2/03/2005) - Hôm thứ Ba mùng 1 tháng 3 năm 2005, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger đã đến gặp ÐTC Gioan Phaolô II tại phòng bệnh ở lầu 10 của Bệnh Viện Gemelli, để bàn thảo với ÐTC về vài công việc. Sau đó, khi rời phòng ÐTC, Ðức Hồng Y đã nói với các ký giả rằng ÐTC đã nói chuyện được với Ðức Hồng Y bằng tiếng Ý và tiếng Ðức. Ðức Hồng Y cho biết như sau: "ÐTC rất tỉnh táo và nghiên cứu về hồ sơ tôi mang đến. Tôi lấy làm sung sướng khi nhìn thấy ÐTC hoàn toàn sáng suốt và có thể nói được vài điều chính yếu liên quan đến công việc, bằng một vài lời."

Ðức Hồng Y cũng cho giới báo chí biết là ngài cũng mang đến cho ÐTC những lời cầu chúc của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đang họp phiên họp khoáng đại của Bộ, và những lời cầu chúc của nhiều người khác nữa, và vài công việc của Bộ Giáo Lý Ðức Tin cho ÐTC quyết định.

Sau đó, ngỏ lời với Ban Tiếng Ðức của Ðài Phát Thanh Vatican, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger đã nói về sự đau đớn của ÐTC với những lời như sau: "Mẫu gương của một Vị Giáo Hoàng đang chịu đau, là điều rất quan trọng trong những năm tháng hiện tại: đau khổ là cách thức đặc biệt để rao giảng. Từ nhiều thư tôi đã nhận được và từ những chứng từ tôi nhận trực tiếp, tôi đã thấy được rằng nhiều người đau khổ giờ đây cảm thấy mình được chấp nhận. Hiệp Hội của Những Người Bị Bệnh Parkinson đã viết thư cho tôi, nói lời cám ơn ÐTC, bởi vì ÐTC, (qua mẫu gương của ngài) đã giúp cho người bệnh được củng cố vững mạnh trong hình ảnh về chính mình, bởi vì ÐTC đã có can đảm xuất hiện công khai như là một con người đang đau yếu mà vẫn tiếp tục làm việc. Qua sự đau đớn của mình, ÐTC đã nói lên nhiều điều cho chúng ta: rằng đau khổ là một giai đoạn của con đường sự sống, và rằng Ngài tham dự vào cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, vừa chỉ cho chúng ta biết hoa trái phong phú của khổ đau, khi chúng ta biết tham dự vào đau khổ của Chúa và sống sự đau khổ nầy chung với tất cả những ai đau khổ trên thế giới. Như thế, đau khổ có giá trị và có thể là điều tích cực. Khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của ÐTC, chúng ta nhận thấy rằng đây là sứ điệp quan trọng, nhất là trong một thế giới đang cố gắng che dấu, và cả muốn xóa bỏ khổ đau.

Và sáng thứ Tư, mùng 2 tháng 3 năm 2005, Ðức Hồng Y Cormac Murphu O'connor, Tổng Giám Mục Westminter, Anh Quồc, đã đến thăm ÐTC. Ngài đã nói với các phóng viên sau đó rằng "khi mạnh khỏe cũng như khi đau yếu, Ðức Giáo Hoàng cho ta thấy chứng tá của đức tin vào Chúa và cho thấy ÐTC rất xác tín vào sứ mạng đặc biệt của ngài trong thế giới ngày nay".

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page