Cuộc Họp Giới Trẻ do

Cộng Ðoàn Ðại Kết Taize tổ chức

vào cuối năm 2005 sẽ diễn ra

tại thành phố Milanô, miền Bắc Italia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc Họp Giới Trẻ do Cộng Ðoàn Ðại Kết Taize tổ chức vào cuối năm 2005 sẽ diễn ra tại thành phố Milanô, miền Bắc Italia.

Tin Taizé (Apic 22/03/2005) - Thứ Hai, ngày 21 tháng 3 năm 2005, cộng đoàn đại kết Taizé đã chính thức loan báo rằng cuộc Họp Giới Trẻ Âu Châu lần tới, sẽ được tổ chức tại thành phố Milanô, miền bắc Italia, từ ngày 28 thátng 12 năm 2005 cho đến ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2006.

Cách đây 7 năm, Cuộc Họp Giới Trẻ Âu Châu cũng đã được cộng đoàn Taizé tổ chức tại thành phố Milanô nầy.

Ðược biết, Cộng Ðoàn Ðại Kết Taizé đã bắt đầu sáng kiến tổ chức Cuộc Họp Giới Trẻ Âu Châu, trong khoảng thời gian cuối năm cũ đầu năm mới, vào năm 1978. Lần Họp Giới Trẻ Âu Châu vừa qua, đã được tổ chức tại thủ đô Lisbon của Bồ Ðào Nha, với khoảng 40 ngàn bạn trẻ tham dự, từ ngày 28 tháng 12 năm 2004 đến ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2005.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page