Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 33 -

 

Chúc lành của Môsê

1 Và đây là lời chúc lành, Môsê, người của Thiên Chúa, đã chúc lành cho con cái Israel, trước khi ông chết. 2 Ông nói:

"Yavê từ Sinai đến

và từ Sêir Người đã hừng lên cho chúng,

Người đã tỏa hào quang từ núi Pharan,

và đã tới từ muôn ngàn (Mơribah Qađesh)

vì chúng, từ cực Nam cho đến triền (Pisgah)!

3 Ðã hẳn, Người thương mến các dân,

song các thánh của Người mới ở trong tay Người,

chúng cố bám sát chân Người,

mỗi người mang lấy lời Người.

4 (Môsê đã truyền cho chúng ta một Luật),

đó là di sản dành cho đám hội Yacob,

5 đã có vua ngự trị Yơshurun,

khi các đầu mục của dân tụ lại,

toàn thể các chi tộc Israel.

6 Ước gì Ruben được sống và đừng chết,

và cho đinh tráng nó được còn số đông!"

7 Và đây là điều ông nói về Yuđa:

"Xin nghe, lạy Yavê, tiếng của Yuđa,

xin cho nó về lại với dân,

tay nó sẽ đối địch với nó,

và Người sẽ hộ vực nó chống lại địch thù".

8 Về Lêvi ông nói:

"Tummim và Urim của Người về kẻ tín nghĩa của Người,

kẻ Người đã thử tại Massah,

người đã kình địch bên nước Mơribah.

9 Kẻ dám nói về cha về mẹ:

Tôi không nhìn đến họ!

Kẻ không nhìn nhận anh em

Và không biết đến con cái!

Ấy vì chúng tuân giữ sấm ngôn của Người,

và Giao ước của Người chúng cố thủ.

10 Chúng chỉ giáo phán quyết của Người cho Yacob,

và thánh chỉ của Người cho Israel

chúng thượng hương lên mũi Người,

và trên tế đàn của Người của lễ thượng hiến

11 Xin chúc lành, lạy Yavê, cho thế lực của nó,

công việc tay nó xin hãy chiếu nhận,

xin đánh dập sườn những kẻ phản công

và những người ghét nó: cho chúng đừng hòng ngóc dậy".

12 Về Benyamin ông nói:

"Ðược Yavê yêu quí, nó được an cư bên Người.

Ðấng ngày ngày bao quanh nó,

và giữa cánh vai nó, Người lưu ngụ".

13 Ðoạn về Yuse, ông nói:

"Ðất nó, đất Yavê chúc lành,

nhờ sương móc trời cao,

nhờ Vực thẳm bên dưới nằm im,

14 nhờ tinh tuý sản vật ánh dương,

nhờ tinh tuý hoa màu vòng nguyệt,

15 nhờ tinh hoa núi non thiên cổ,

nhờ tinh hoa gò nỗng thiên thu,

16 nhờ tinh hoa đất cùng thổ sản,

và lòng sủng mộ Ðấng ở Bụi gai,

xin cho đậu đến trên đầu Yuse,

trên chỏm con người hiến thánh giữa các anh em:

17 Nó là bò tót đầu lòng của Người, vinh quang cho nó,

sừng trâu, sừng của nó,

nó dùng để húc các dân,

tất cả đám cho đến mút cùng thiên hạ.

Ðó là vạn vạn của Ephraim,

đó là ngàn ngàn của Manassê".

18 Và về Zabulôn, ông nói:

"Hãy hoan hỉ, Zabulôn, khi ngươi ra quân,

và ngươi Issakhar, trong lều trại.

19 Chúng mời các dân lên núi,

ở đó chúng tế sát lễ tế thành tựu,

vì chúng được bú nguồn phong phú các biển,

và những châu báu dưới cát ẩn tàng".

20 Về Gađ, ông nói:

"Chúc tụng Ðấng cho Gađ rộng đường,

như sư tử nó đặt mình xuống,

nó xé mồi hết cánh tay đến cả sọ đầu,

21 nó được thấy những gì ưu tú về mình,

vừa khi đã cất dành phần minh chủ,

nó đã cầm đầu dân đi trước,

mà thi hành việc đức nghĩa Yavê

và các phán quyết của Người trên Israel".

22 Và về Ðan, ông nói:

"Ðan, một sư tử tơ

từ Bashan chồm tới".

23 Về Neptali, ông nói:

"Neptali no đầy phúc trạch,

dư đầy chúc lành của Yavê:

hãy chiếm lấy cả Nam lẫn Ðoài".

24 Về Asher, ông nói:

"Asher phúc trội trong hàng con cái!

Hãy là người đặc sủng giữa các anh em,

cho chân nó được lội trong dầu!

25 Then cổng ngươi bằng sắt bằng đồng,

và sức vóc ngươi dai dẵng như ngày đời ngươi.

26 Không ai như Thiên Chúa, hỡi Yơshurun,

để đáp cứu ngươi, Người ngự giá qua các tầng trời,

trên các tầng mây, trong uy lẫm của Người.

27 Thiên Chúa ngàn sưa là nơi ẩn trú,

bên dưới có những cánh tay vạn đại.

Người xua địch thù khỏi trước mặt ngươi,

và Người phán: "Hãy diệt đi!"

28 Và Israel đã được an cư

suối của Yacob ở riêng một mình,

trên đất lúa mì rượu mộng,

dưới bầu trời lấm tấm sương sa.

29 Phúc cho ngươi, hỡi Israel, ai được như ngươi?

dân được Yavê cứu thoát.

(Người là) khiên mộc tế độ cho ngươi,

gươm Người là uy lẫm của ngươi.

Ðịch thù ngươi gượng mình tán nịnh,

nhưng ngươi, ngươi chà giẵm trên các cao đàn của chúng".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page