Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 29 -

 

Nhắc nhở lịch sử

1 Môsê triệu tập toàn thể Israel lại; và ông nói với họ:

Các ngươi đã thấy mọi sự Yavê đã làm trước mắt các ngươi ở đất Aicập, cho Pharaô và tất cả các bầy tôi nó cùng toàn xứ nó, 2 những thử thách lớn lao mắt ngươi đã thấy, những dấu lạ và điềm thiêng cả thể ấy. 3 Nhưng cho đến hôm nay, Yavê đã không ban cho các ngươi lòng để biết, mắt để thấy, tai để nghe.

4 Ta đã dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm; áo xống các ngươi đã không nát nơi mình các ngươi, giày dép các ngươi đã không nát nơi chân các ngươi. 5 Bánh, các ngươi đã không ăn; rượu chua, chất say, các ngươi đã không uống, ngõ hầu các ngươi nhận biết "Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi". 6 Và các ngươi đã tới được chốn này; (và) Sikhôn vua Khesbôn và Og vua Bashan đã ra nghinh chiến với chúng ta, và chúng ta đã đánh bại chúng. 7 Và chúng ta đã lấy đất của chúng mà ban làm cơ nghiệp cho các nhóm Ruben, Gađ và nửa chi tộc Manassê.

8 Các ngươi sẽ giữ các lời Giao ước này và các ngươi sẽ thi hành các lời ấy ngõ hầu các ngươi thành công trong mọi việc các ngươi làm. 9 Các ngươi hết thảy đều đứng chầu hôm nay trước nhan Yavê Thiên Chúa của các ngươi: các đầu mục các chi tộc, các kỳ mục và ký lục của các ngươi, tất cả mọi người trong Israel, 10 trẻ con, đàn bà của các ngươi, (khách ngụ cư ở trong trại ngươi, từ người mót củi cho đến người kín nước cho ngươi), 11 để đi vào Giao ước với Yavê Thiên Chúa của ngươi với lời đoan nguyền, (Giao ước) mà Yavê Thiên Chúa của ngươi kết với ngươi hôm nay, 12 ngõ hầu Người thiết lập ngươi làm dân củaNgười, và người nên Thiên Chúa của ngươi như Người đã phán với ngươi và đã thề với tổ tiên ngươi, Abraham, Ysaac và Yacob.

13 Và không phải chỉ riêng với các ngươi thôi, mà ta kết Giao ước này (kèm theo) lời đoan nguyền này, 14 nhưng còn với những ai có mặt ở đây hôm nay với chúng ta, trước nhan Yavê Thiên Chúa của chúng ta, và cả những ai không có ở đây với chúng ta hôm nay!

15 Vì các ngươi biết chúng ta đã lưu ngụ làm sao ở đất Aicập, và chúng ta đã ngang qua làm sao giữa các nước chúng ta đã ngang qua. 16 Các ngươi đã trong thấy các ố tượng, và các xú thần của chúng, bằng gỗ đá, bạc vàng, có ở nơi chúng.

17 (Coi chừng) kẻo có nơi các ngươi, người nào, nam hay nữ, thị tộc hay chi tộc nào trở lòng với Yavê Thiên Chúa của chúng ta hôm nay, mà đi làm tôi thần của các dân ấy! Kẻo nơi các ngươi lại có mầm rễ sinh ra chất độc cùng khổ ngải. 18 Vậy nếu kẻ nào, khi nghe các lời nguyền rủa này, lại tự chúc phúc cho mình trong lòng, mà rằng: "Có chăng thì nước nhuận sẽ trừ nước khan!" 19 Yavê sẽ không còn muốn dung thứ cho nó vì chính bấy giờ khí nộ Yavê và lòng ghen tương của Người sẽ bốc lên ngùn ngụt trên con người ấy; trên nó sẽ đậu xuống tất cả lời nguyền rủa ghi trong sách này, và Yavê xoá tên tuổi nó khỏi dưới gầm trời. 20 Và Yavê sẽ tách nó ra, đại hoạ cho nó, khỏi toàn thể các chi tộc Israel, chiếu theo các lời nguyền rủa của Giao ước ghi trong sách Luật này.

 

Viễn tượng lưu đày

21 Thế hệ mai sau, chính con cái các ngươi những kẻ sẽ chỗi dậy sau các ngươi, cùng khách lạ đến từ một xứ xa vời, sẽ nói khi chúng thấy hình phạt đất này, và những bịnh hoạn Yavê giáng xuống trên đất ấy: "22 diêm sinh, muối mặn, đất đai khắp xứ như một lò lửa cháy; sẽ không còn gieo vãi hay nảy chồi được nữa, không một cọng cỏ nào sẽ ngoi lên được trên đất ấy, như cảnh trời lật đất vùi ở Sôđôm, Gomor, Ađma, và Xơboim, Yavê đã vùi đi trong cơn lôi đình hoả nộ của Người". 23 Phải, các dân tộc hết thảy sẽ tự hỏi: "Vì lẽ gì Yavê đã xử như vậy với đất này? Tại sao lại có cơn giận hoả hào lớn thế?" 24 Và chúng sẽ nói: "Ấy là vì họ đã bỏ Giao ước của Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ, Giao ước Người đã kết với họ khi đem họ ra khỏi đất Aicập. 25 Họ đã đi làm tôi những thần khác lạ và thờ lạy chúng, những thần mà họ không hề biết và Người đã chẳng phân chia cho họ! 26 Nên khí nộ Yavê đã bừng cháy trên đất đai này đến nỗi đã giáng xuống trên nó tất cả lời chúc dữ chép trong sách này. 27 Và Yavê đã bứng họ đi khỏi đất đai họ trong lôi đình, hoả nộ, giận hờn, và đã quăng họ vào đất khác lạ, như (thấy) ngày nay!"

28 Những điều kín ẩn là phần Yavê Thiên Chúa của chúng ta, nhưng các điều đã mạc khải ra là của chúng ta và con cái chúng ta cho đến đời đời để thi hành tất cả các lời Luật này.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page