Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 28 -

 

Chúc lành sẽ ban

1 Vậy nếu ngươi chí thú vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi mà tuân giữ cùng thi hành tất cả các lịnh truyền ta truyền dạy ngươi hôm nay, thì chắc hẳn Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ nhắc ngươi lên vượt quá các nước trần gian hết thảy; 2 và tất cả các chúc lành này sẽ xuống trên ngươi, và thấu tới ngươi, bởi vì ngươi nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi.

3 Phúc cho ngươi trong thành và phúc cho ngươi ngoài đồng! 4 Phúc cho hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả đất đai, hoa quả thú vật, lứa con đàn bò, lứa con dê cừu. 5 Phúc cho giỏ bánh và thạp bột của ngươi. 6 Phúc cho ngươi khi đi vào, phúc cho ngươi khi đi ra. 7 Yavê sẽ cho các thù địch dấy lên chống lại ngươi phải bại hoại trước mắt ngươi: theo một đường, chúng xuất trinh đánh ngươi, và theo bảy đường, chúng sẽ chạy chốn trước mặt ngươi. 8 Nguyện xin Yavê truyền cho chúc lành ở lại với ngươi, nơi lẫm lúa và trong mọi sự ngươi tra tay làm; Người sẽ chúc lành ngươi trong đất Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi.

9 Yavê sẽ thiết lập ngươi làm dân thánh cho Người, như Người đã thề với ngươi, nhân bởi ngươi tuân giữ các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của ngươi, và ngươi bước theo đường lối của Người. 10 Muôn dân thiên hạ sẽ thấy là Danh Yavê đã được kêu khấn trên ngươi, và chúng phải sợ ngươi. 11 Yavê sẽ cho ngươi dư dật của lành: hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả thú vật ngươi, hoa quả đất đai ngươi, trên thửa đất Yavê đã thề với tổ tiên ngươi là Người sẽ ban cho ngươi. 12 Yavê sẽ mở cho ngươi kho lành của Người, là các tầng trời, để ban cho đất ngươi có mưa đúng thời, và chúc lành cho mọi công việc tay ngươi làm; ngươi sẽ cho nhiều dân vay mượn, còn ngươi, ngươi sẽ không phải vay mượn. 13 Yavê sẽ đặt ngươi làm đầu chứ không phải làm đuôi, ngươi chỉ thăng tiến và không hề có lúc trầm luân, bởi chưng ngươi sẽ vâng nghe các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của ngươi, mà ta truyền dạy ngươi hôm nay phải tuân giữ thi hành, 14 và ngươi sẽ không xiêu qua phải vẹo qua trái, khỏi các lời ta truyền dạy ngươi hôm nay, để đi theo các thần khác và làm tôi chúng.

 

Chúc dữ

15 Nhược bằng ngươi không nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của ngươi để không tuân giữ cùng thi hành tất cả các lịnh truyền và luật điều của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay, thì chắc hẳn tất cả các lời chúc dữ này sẽ xuống trên ngươi và thấu tới ngươi.

16 Khốn cho ngươi trong thành và khốn cho ngươi ngoài đồng! 17 Khốn cho giỏ bánh và thạp bột của ngươi! 18 Khốn cho hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả đất đai ngươi, lứa con đàn bò, lứa con dê cừu. 19 Khốn cho ngươi khi đi vào, khốn cho ngươi đi ra.

20 Yavê sẽ gửi đến trên ngươi nguyền rủa, tán loạn, đe dọa, trong mọi sự ngươi tra tay làm, cho đến khi ngươi bị tru diệt và kíp tận vong, bởi ác đức nơi các hành vi của ngươi do đó ngươi đã bỏ Ta. 21 Yavê sẽ cho ôn dịch bám lấy mình ngươi làm ngươi tận tuyệt cho kỳ được, khỏi thửa đất ngươi sắp vào chiếm lấy. 22 Yavê sẽ phạt ngươi tiêu hao, cảm sốt, viêm chủng, bốc nhiệt, (hạn hán), nạn lúa vàng úa, hau thối đen ; những họa tai sẽ dồn dập đuổi theo ngươi cho đến lúc ngươi phải diệt vong. 23 Và trời trên đầu ngươi sẽ như đồng và đất dưới (chân) ngươi như sắt! 24 Yavê sẽ cho mưa cát bụi trên đất của ngươi, tự trời (cát bụi) đổ xuống trên ngươi đến làm ngươi tận tuyệt. 25 Yavê sẽ cho ngươi bại hoại trước mặt các thù địch ngươi, theo một đường ngươi xuất chinh đánh chúng, và theo bảy đường ngươi sẽ chạy chốn trước mặt chúng, ngươi sẽ thành điềm kinh gở cho hết các vương quốc trần gian. 26 Thây ngươi sẽ làm mồi cho chim trời, thú đất, mà chẳng ai dọa đuổi chúng.

27 Yavê sẽ phạt ngươi phải ung nhọt Aicập, sưng hạch, ghẻ hờm, chốc lếch, vô phương chữa lành. 28 Yavê sẽ phạt ngươi phải điên dại, mù quáng, rối loạn tâm thần. 29 Ngươi sẽ rờ rẫm giữa trưa, như người mù rờ rẫm trong bóng tối, ngươi sẽ không thành công trong nước bước, ngươi sẽ chỉ có việc để người ta áp bức và bóc lột suốt mọi ngày, mà không ai đáp cứu. 30 Ngươi đính hôn hỏi vợ, và người khác cuỗm mất. Ngươi sẽ xây nhà mà không được ở, ngươi trồng nho nhưng không được hưởng trái đầu. 31 Bò của ngươi người ta chọc tiết trước mắt ngươi, mà ngươi không được ăn, lừa của ngươi, người ta cướp lấy trước mặt ngươi, và sẽ không hề về lại với ngươi, dê cừu của ngươi bị nộp cho thù địch, mà không ai đáp cứu ngươi. 32 Con trai, con gái ngươi bị nộp cho dân khác, mắt ngươi nhìn theo, trông đến mỏi tròng, nhưng đành bó tay. 33 Hoa quả đất đai ngươi và mọi công khó của ngươi thì một dân ngươi không hề biết, sẽ được ăn, ngươi sẽ chỉ có việc để người ta áp bức và hành hạ suốt mọi ngày. 34 Và ngươi sẽ ra điên dại trước cảnh mắt ngươi chứng kiến. 35 Yavê sẽ đánh bạt ngươi ung hờm độc địa, nơi đầu gối, bắp chân, vô phương chữa lành, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu!

36 Yavê sẽ đem ngươi đi cùng với vua, ngươi đã lập cho mình, đến nước mà chính ngươi cũng như tổ tiên ngươi không hề biết đến; và ở đó ngươi sẽ làm tôi những thần khác, bằng gỗ, đá! 37 (Và) ngươi sẽ nên điều kinh tởm, nên câu chửi bới và châm biếm giữa muôn dân, những nơi Yavê đẩy ngươi đến.

38 Lúa giống ngươi đem gieo nơi đồng ruộng thì nhiều, nhưng sẽ thu ít, vì châu chấu tàn phá cả. 39 Ngươi trồng nho và làm lụng, nhưng ngươi sẽ không được uống rượu, không dự trữ vì sâu sẽ đục cây nho.

40 Ngươi sẽ có cây ôliu khắp bờ cõi ngươi, nhưng ngươi sẽ không có chút dầu xoa mình, vì ôliu của ngươi sẽ rụng sạch. 41 Ngươi sẽ sinh con trai con gái, nhưng chúng sẽ không thuộc về ngươi, vì chúng sẽ bị đi đày. 42 Cây cối và hoa quả đất đai ngươi hết thảy đều sẽ bị bọ rầy chiếm sạch.

43 Khách ngụ cư giữa ngươi sẽ lên cao, cao mãi, còn ngươi cứ xuống trầm, trầm mãi, 44 chính nó sẽ cho ngươi vay mượn, còn ngươi, ngươi sẽ không có gì cho nó vay mượn, nó sẽ cầm đầu, ngươi sẽ cầm đuôi.

45 Tất cả các lời chúc dữ này sẽ giáng xuống trên ngươi và đuổi theo ngươi và thấu tới ngươi, cho đến khi ngươi bị tru diệt, vì ngươi đã không vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi, mà tuân giữ thi hành các lịnh truyền và luật điều Người truyền dạy ngươi. 46 Chúng sẽ là dấu chỉ và điềm gở, trên ngươi cùng trên cả dòng giống ngươi.

 

Chiến tranh và lưu đày

47 Bởi vì ngươi đã không làm tôi Yavê Thiên Chúa của ngươi trong vui sướng hạnh phúc, bởi được dư đầy mọi sự, 48 thì ngươi sẽ làm tôi quân thù Yavê gửi đến trên ngươi trong đói khát, trần truồng, và thiếu thốn đủ mọi sự. Nó sẽ tra ách sắt vào cổ ngươi, cho đến khi nó tru diệt được ngươi.

49 Yavê sẽ chiêu mộ đánh ngươi, một nước từ phương xa, ở mút cùng mặt đất, như diều hâu phóng đến, một nước mà ngươi sẽ không hiểu được tiếng nó, 50 một nước có bộ mặt dữ dằn, già không nể, trẻ không thương. 51 Nó sẽ ăn hoa quả và thú vật của ngươi, hoa quả đất đai ngươi, cho đến khi ngươi bị diệt, nó sẽ không chừa sót lại cho ngươi lúa miến, rượu mộng, dầu tươi, lứa con đàn bò, lứa con dê cừu, cho đến khi nó đã làm ngươi bị diệt vong tất cả. 52 Nó sẽ vây hãm ngươi trong hết thảy các cổng thành của ngươi cho đến khi hạ được, những tường thành cao ngất và kiên cố nhất trong xứ ngươi, mà ngươi đem lòng tin cậy. Nó sẽ vây hãm ngươi trong hết thảy các cổng thành trong toàn xứ ngươi, mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi. 53 Ngươi sẽ ăn hoa quả lòng dạ ngươi, thịt con trai con gái ngươi mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi, trong cảnh thiết bách quẫn cùng kẻ thù ngươi sẽ áp đặt trên ngươi. 54 Anh chàng mỏng dòn, nhũn nhặn nhất đời nơi ngươi sẽ châu mày lườm nguýt anh em nó, hay con vợ của lòng nó, và cả những con cái của nó, còn sót lại, 55 sợ phải chia cho đứa nào trong bọn, chút thịt con cái nó, nó đang ăn, vì người ta không còn để sót lại vật gì cho nó, trong cảnh thiết bách quẫn cùng quân thù sẽ áp đặt trên ngươi, nơi mọi cổng thành của ngươi. 56 Con đàn bà mỏng dòn, mềm mại nhất đời nơi ngươi, đứa không hề đặt thử bàn chân xuống đất, bởi quá ư mềm mại mỏng dòn, sẽ châu mày lườm nguýt chồng cũa lòng nó hay con trai con gái nó, 57 vì cả cái nhau xuất từ cửa mình, và vì các đứa con nó đã đẻ ra; vì nó sẽ ăn thịt chúng chùng lén bởi thiếu thốn tất cả mọi sự, trong cảnh thiết bách quẫn cùng quân thù ngươi sẽ áp đặt trên ngươi, nơi các cổng thành của ngươi.

58 Nếu ngươi không tuân giữ mà thi hành tất cả các lời của Luật này, viết trong sách này, để kính sợ Danh trọng vọng và đáng sợ, Yavê Thiên Chúa của ngươi, 59 Yavê sẽ ra những hình phạt kinh dị cho ngươi, hình phạt cho dòng giống ngươi, những hình phạt lớn lao, và trường cửu, những tật bịnh dữ dằn và trường cửu. 60 Người sẽ cho quay trở lại trên ngươi các thứ dịch tễ Aicập ngươi hãi hùng, và chúng sẽ bám vào ngươi. 61 Cả những bịnh hoạn và hình phạt đủ thứ không ghi trong sách luật này, Yavê cũng sẽ cho kéo lên trên ngươi, cho đến khi nào ngươi bị tru diệt. 62 Và các ngươi sẽ chỉ còn sót lại một ít mạng người - cho dẫu đã từng đông đảo như tinh sao trên trời - bởi vì ngươi đã không vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi. 63 Vậy sẽ xảy ra là cũng như Yavê đã lấy làm sung sướng mà giáng phúc cho các ngươi và làm cho các ngươi nên đông đảo, thì cũng vậy, Yavê sẽ lấy làm sung sướng mà để các ngươi bị tận vong, tru diệt; (và) các ngươi sẽ bị lôi đi khỏi đất đai ngươi sắp vào chiếm lấy. 64 Yavê sẽ để các ngươi tan tác trong các dân, từ phương đất này đến phương đất nọ và ở đó, ngươi sẽ làm tôi những thần khác, thần mà ngươi đã không hề biết, ngươi cũng như tổ tiên ngươi, (những thần) gỗ đá. 65 Nơi các nước ấy, ngươi sẽ ở không yên, sẽ không có một chỗ đặt bàn chân; ở đó Yavê sẽ để cho lòng ngươi hồi hộp, mắt mỏi đờ, hồn mệt mỏi, 66 sự sống còn của ngươi treo lũng lẳng bấp bênh trước mặt và ngươi sẽ phải kinh hãi đêm ngày, ngươi sẽ không còn tin vào sự sống còn của ngươi nữa. 67 Sáng thì ngươi nói: "Phải chi là chiều!" chiều, ngươi lại nói: "Phải chi là sáng!" vì kinh hãi xâm chiếm lòng ngươi, vì cảnh mắt ngươi chứng kiến. 68 Và Yavê sẽ bắt ngươi trở lại Aicập bằng thuyền, trên đường mà ta đã nói: "Ngươi sẽ không còn thấy lại!" Ở đó các ngươi sẽ tự đem bán mình cho các địch thù của ngươi làm nô lệ, làm nữ tỳ, nhưng sẽ chẳng có ai mong mua lấy!"

 

Diễn Từ Thứ Ba

 

69 Ðó là những lời của Giao ước Yavê đã truyền cho Môsê kết với con cái Israel, trên đất Moab, ngoài Giao ước Người đã kết với họ ở Khoreb.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page