Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 24 -

 

Ly dị

1 Một người nào lấy vợ và đã cưới hỏi rồi, nếu xảy ra là nó không được vừa mắt chồng nữa, vì chồng gặp thấy nơi nó có điều gì thô bỉ; vậy chồng đã viết cho nó ly thư, mà trao tay nó và đã thải hồi khỏi nhà mình; 2 và khi nó ra khỏi nhà chồng mà đi thì lại đã thuộc về một người chồng khác. 3 Nhưng người chồng sau chán ghét nó và viết cho nó ly thư mà trao tay nó và đã thải hồi khỏi nhà mình, hay là người chồng sau, người đã lấy nó làm vợ, chết đi, 4 thì người chồng đầu hết, người đã thải hồi nó, không thể lấy nó làm vợ mình lại lần nữa, sau khi nó đã bị ra uế tạp, vì đó là điều quái gở trước nhan Yavê và ngươi không được làm cho đất mang tội, đất mà Yavê Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi làm cơ nghiệp.

 

Các biện pháp để bảo vệ

5 Khi người nào mới cưới vợ, người ấy sẽ khỏi phải đầu quân, và người ta sẽ không bắt nó sung vào bất cứ dịch vụ nào, nó sẽ được miễn dịch một năm để ở nhà mà mua vui cho vợ nó đã cưới.

6 Người ta sẽ không bắt cái cối xay làm của cầm, dẫu là bàn quay trên, vì đó sẽ là bắt lấy mạng người làm của cầm.

7 Nếu gặp có người bắt cóc anh em nào của nó trong hàng con cái Israel, hoặc đã bắt làm nô lệ, hoặc là đã bán đi, người ăn trộm ấy sẽ chết. Và ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi.

8 Trong trường hợp mắc tật phung, hãy giữ chín chắn cùng thi hành mọi điều các tư tế Lêvit chỉ giáo cho các ngươi: như ta đã truyền dạy chúng, các ngươi sẽ giữ lấy mà thi hành. 9 Hãy nhớ cách Yavê Thiên Chúa của ngươi đã xử với Miriam trên đường, thuở các ngươi ra khỏi Aicập.

10 Khi ngươi cho đồng loại ngươi mượn đồ vật gì, ngươi sẽ không vào nhà nó tự lấy của cầm thế. 11 Ngươi sẽ đứng ngoài và người ngươi cho mượn sẽ đem ra cho ngươi bên ngoài của cầm thế. 12 Nhược bằng người ấy nghèo hèn, ngươi sẽ không nằm trên của nó cầm thế. 13 Ngươi phải hoàn lại cho nó của nó cầm thế lúc mặt trời lặn để nó nằm trên áo choàng của nó. Nó sẽ chúc lành cho ngươi và sự sẽ nên đức nghĩa cho ngươi trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi.

14 Ngươi sẽ không xử tệ với người làm thuê nghèo khó bần cùng trong hàng anh em ngươi, hay với khách ngụ cư trên đất ngươi trong các cổng thành của ngươi. 15 Ngày nào, ngươi sẽ trả công cho nó ngày ấy: mặt trời sẽ không lặn trên điều ngươi mắc nó, vì nó nghèo khó và ước nguyện của nó, nó đặt cả vào đó. Như thế nó sẽ không kêu trách ngươi lên với Yavê và tội vạ sẽ không có trên ngươi.

16 Cha sẽ không phải chết vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha, mỗi người sẽ chỉ phải chết vì chính tội mình.

17 Ngươi sẽ không làm xiêu vẹo án xử khách ngụ cư và kẻ mồ côi; ngươi sẽ không lấy áo người goá bụa làm của cầm. 18 Ngươi sẽ nhớ ngươi đã từng là nô lệ ở Aicập và Yavê Thiên Chúa của ngươi đã cứu chuộc ngươi ra khỏi đó, bởi thế nên ta truyền dạy ngươi làm điều này.

19 Khi ngươi gặt đồng ruộng của ngươi, và ngươi bỏ quên lượm lúa trong đồng, ngươi sẽ không quay lại mà lấy, nó thuộc về khách ngụ cư, và mồ côi, goá bụa, ngõ hầu Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi trong mọi công việc tay ngươi làm.

20 Khi ngươi đọc ôliu, ngươi sẽ không đáo lại đằng sau: đó là phần của khách ngụ cư, và mồ côi, goá bụa.

21 Khi ngươi gặt nho, ngươi sẽ không mót lại, đó là phần của khách ngụ cư, và mồ côi, góa bụa.

22 Ngươi sẽ nhớ ngươi đã từng là nô lệ ở đất Ai cập, bởi thế nên ta truyền dạy ngươi làm điều này.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page