Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 08 -

 

Thử thách trong sa mạc

1 Luật điều ta truyền dạy ngươi hôm nay, các ngươi sẽ giữ trọn tất cả mà thi hành ngõ hầu các ngươi được sống, được nên đông đảo, và thành công chiếm được đất Yavê đã thề với cha ông các ngươi. 2 Ngươi sẽ hồi tưởng lại tất cả con đường Yavê Thiên Chúa của ngươi đã dẫn ngươi đi, trong sa mạc, nay đã bốn mươi năm, với dụng ý là hạ ngươi xuống cùng để thử cho biết ngươi có gì nơi đáy lòng, xem ngươi có chịu giữ các lịnh truyền của Người hay chăng. 3 Người đã hạ ngươi xuống, đã để ngươi phải chịu đói, rồi Người lại cho ngươi ăn manna, ngươi chưa từng biết và cha ông ngươi cũng không hề biết, để dạy cho ngươi biết là người ta không sống nhờ bánh mà thôi, nhưng người ta sống nhờ bằng mọi điều xuất ra từ mệng Yavê. 4 Áo xống ngươi không ná nơi mình ngươi, chân ngươi đã không phỏng, nay đã bốn mươi năm.

5 (Nhờ vậy) ngươi tự nhận biết nơi lòng như là một người biết sửa dạy con, thì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã sửa dạy ngươi, 6 và ngươi sẽ giữ các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của ngươi mà đi theo đường lối của Người và kính sợ Người.

7 Ấy vì Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp đem ngươi vào đất lành, xứ lắm khe nước, mạch suối, âm tuyền phun trào nơi thung lũng và cả nơi núi non; 8 xứ lúa miến lúa mạch, với nho, vả, lựu, xứ dầu ô-lưu và mật ong; 9 xứ mà ngươi không phải dè xẻn bánh ăn, nơi ngươi không phải thiếu thốn gì, xứ có đá sắt và ngươi khai được đồng ở các núi non, 10 ngươi sẽ ăn và được no nê và ngươi sẽ chúc tụng Yavê Thiên Chúa của ngươi vì đất lành Người đã ban cho ngươi.

11 (Bấy giờ) ngươi hãy coi chừng kẻo lãng quên Yavê Thiên Chúa của ngươi mà không giữ các lịnh truyền, và phán quyết, luật điều của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay, 12 kẻo nhỡ ra, khi ngươi đã ăn đã no, đã xây nhà đẹp xinh mà ở, 13 khi bò vật chiên dê đã ra nhiều, bạc vàng ngươi cũng lắm, và của cải ngươi mọi thứ đều gia tăng, 14 thì lòng ngươi tự cao tự đại mà quên cả Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi Aicập, khỏi nhà tôi mọi, 15 Ðấng đã dẫn ngươi đi trong sa mạc bao la và kinh khủng, giữa những rắn lửa với bò cạp, trong nơi chết khát không một giọt nước, Ðấng đã cho nước phun ra cho ngươi từ hòn đá cuội, 16 Ðấng trong sa mạc đã cho ngươi ăn manna mà cha ông ngươi đã không hề biết đến, với dụng ý là hạ ngươi xuống, cùng để thử ngươi hầu giáng phúc cho ngươi vào lúc hậu vận của ngươi.

17 Ngươi hãy coi chừng, kẻo ngươi tự nói trong lòng: "Ấy sức mạnh tôi, quyền lực tay tôi đã tạo cho tôi cái uy thế này", 18 mà là để ngươi nhớ đến Yavê Thiên Chúa của ngươi vì chính Người đã ban cho ngươi sức mạnh để tạo nên uy thế ngõ hầu thiết lập Giao ước Người đã thề với cha ông ngươi, như (thấy) ngày hôm nay. 19 Giả như ngươi lãng quên Yavê Thiên Chúa của ngươi mà đi theo các thần khác, và phụng thờ bái lạy chúng, thì ta tuyên bố với các ngươi hôm nay là các ngươi thế nào cũng sẽ bị diệt vong. 20 Một thể như các nước Yavê đã diệt khỏi mặt các ngươi thế nào, các ngươi cũng sẽ bị diệt vong như vậy bởi chưng các ngươi đã không nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page