Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 23 -

 

1 Người ta sẽ không lấy vợ của cha mình, và nó sẽ không lật hở ra vạt áo cha mình.

 

Tham dự vào các đám hội tế tự

2 Kẻ bị đánh đập cao hoàn hay bị cắt niệu đạo sẽ không được vào đám hội của Yavê. 3 Kẻ lai giống sẽ không được vào đám hội của Yavê; dẫu mười đời rồi, nó cũng sẽ không được vào đám hội của Yavê. 4 Người Ammôn và người Moab sẽ không được nhập đám hội của Yavê, dầu mười đời rồi, chúng cũng sẽ không được nhập đám hội của Yavê bao giờ! 5 Bởi lẽ chúng đã không đem bánh đem nước ra đón các ngươi trên đường, thuở các ngươi ra khỏi Aicập, và vì để hại ngươi, nó đã thuê Balaam con của Bơor quê ở Pơtor tại Aram Naharaim để rủa độc ngươi. 6 Nhưng Yavê Thiên Chúa của ngươi đã không muốn nghe Balaam; Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đổi lời rủa độc hóa ra chúc lành vì Yavê Thiên Chúa của ngươi yêu mến ngươi. 7 Ngươi sẽ không bận tâm tình thịnh vượng và hạnh phúc cho chúng mọi ngày và mãi mãi.

8 Ngươi sẽ không gớm gét dân Eđom ví nó là anh em ngươi. Ngươi sẽ không gớm gét dân Aicập, vì ngươi đã là khách ngụ cư nơi đất nó. 9 Con cái do chúng sinh ra đến đời thứ ba, sẽ được vào đám hội của Yavê.

 

Trại phải thanh sạch

10 Khi ngươi xuất chinh đi đánh quân thù, ngươi sẽ giữ mình tránh mọi điều xấu. 11 Nếu nơi ngươi có người nào không sạch, bởi đã xuất tinh ban đêm, nó sẽ ra bên ngoài trại, và đừng vào bên trong trại. 12 Nhưng vào lúc xế chiều, nó sẽ tắm mình trong nước, và vừa khi mặt trời lặn, nó sẽ vào bên trong trại.

13 Ngươi sẽ có một góc riêng nào ngoài trại để ngươi ra đó. 14 Kèm theo trang cụ, ngươi sẽ có một cái thuổng, khi ngươi ngồi xổm riêng một mình, ngươi sẽ dùng nó mà đào lỗ, đoạn ngươi về, sau khi đã lấp đồ phóng uế. 15 Vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đi lại trong trại của ngươi, để đáp cứu ngươi và phó nộp địch thù ngươi trước mặt ngươi. Vậy trại của ngươi là trại thánh, (đừng để) Người phải thấy điều gì thô bỉ nơi ngươi, chẳng vậy Người sẽ không theo dõi ngươi nữa.

 

Các luật xã hội và tế tự

16 Ngươi sẽ không nộp lại cho chủ đứa nô lệ đã trốn chủ nó đến ẩn mình nơi ngươi. 17 Nó sẽ lưu lại nơi ngươi, trong nội địa ngươi, chỗ nào tùy nó chọn trong một cổng thành của ngươi theo sở thích của nó; ngươi sẽ không hà hiếp nó.

18 Không được có điếm tế tự trong hàng con gái của Israel; và không được có điếm tế tự trong hàng con trai của Israel: 19 Ngươi sẽ không cho nhập vào để tạ một lời khấn nào bất luận, vì đôi đàng hết thảy đều là sự quái gở đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi.

20 Ngươi không cho vay lấy lãi nơi anh em ngươi: lãi trên bạc, lãi trên lương thực, lãi trên bất luận điều gì sinh lãi. 21 Ngươi sẽ cho vay lấy lãi nơi người tha bang, chứ ngươi không cho vay lấy lãi nơi anh em ngươi, ngõ hầu Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi trong mọi sự ngươi tra tay làm trên đất ngươi sắp vào chiếm lấy,

22 Khi ngươi khấn lời khấn nào với Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không trì hoãn thi hành lời khấn, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi chắc sẽ đòi ngươi trả lẽ và ngươi sẽ mắc lấy tội. 23 Song nếu ngươi kị hẳn khấn vái, ngươi chẳng mắc tội lệ gì. 24 Ðiều xuất tự môi miệng ngươi, ngươi sẽ giữ và thi hành, theo như ngươi đã tự nguyện khấn với Yavê Thiên Chúa của ngươi điều tự miệng ngươi, ngươi đã hứa.

25 Khi ngươi vào vườn nho của người đồng loại, ngươi được phép ăn ít chùm tuỳ thích, đến no thôi, nhưng ngươi sẽ không được bỏ vào giỏ. 26 Khi ngươi vào ruộng lúa của người đồng loại, ngươi được phép lấy tay bứt ít gié, nhưng ngươi không được khoắng liềm trong ruộng lúa của người đồng loại.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page