Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 15 -

 

Năm toàn xá

1 Cuối mỗi bảy năm, ngươi sẽ thi hành toàn xá. 2 Việc toàn xá ấy thế này: bất cứ chủ nợ nào cũng sẽ buông tha điều mình đã tự tay cho đồng loại mình vay mượn, nó sẽ không thúc nợ người đồng loại, khi đã tuyên bố lệ toàn xá kính Yavê. 3 Ðối với người tha bang, ngươi được thúc nợ, còn về vật gì của người anh em ngươi (vay mượn), tay ngươi sẽ toán xá. 4 Dù sao, thì nghèo khó ắt sẽ không có nơi ngươi, vì chắc rằng Yavê sẽ chúc lành cho ngươi trên đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi làm cơ nghiệp để ngươi chiếm lấy, 5 miễn là ngươi thật tình vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi, mà tuân giữ thi hành tất cả lịnh truyền này ta truyền dạy ngươi hôm nay, 6 vì Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc lành cho ngươi như Người đã phán với ngươi, khiến ngươi sẽ cho nhiều dân vay mượn, và ngươi sẽ thống trị trên nhiều dân, mà chẳng hề bị người ta thống trị.

7 Khi nơi ngươi có ai nghèo khó, một người nào trong các anh em ngươi, trong một cổng thành nào trên đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi, thì ngươi sẽ không cứng lòng khép tay lại đối với anh em ngươi, người nghèo khó. 8 Nhưng ngươi sẽ mở rộng tay ngươi với nó và cho nó vay mượn đủ với nhu cầu của nó, điều nó thiếu thốn. 9 Ngươi hãy coi chừng đừng để nơi lòng ý nghĩ nào càn dở, rằng: "Gần rồi, năm thứ bảy, năm toàn xá", mà để mắt ngươi ra ác độc đối với anh em ngươi, người nghèo khó và chẳng cho nó chút gì. Nó mà kêu trách ngươi lên với Yavê, thì tội giáng xuống trên ngươi. 10 Nhưng ngươi sẽ ban cho nó, và ngươi đừng cực lòng khi ban cho nó, vì chính do điều ấy mà Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc lành cho ngươi trong công việc của ngươi, và trong mọi sự ngươi tra tay làm. 11 Vì sẽ không hề thiếu nghèo khó trong xứ đâu: bởi thế nên ta truyền dạy ngươi rằng: Ngươi sẽ mở rộng tay ngươi cho anh em ngươi, cho kẻ nghèo, người khó trên đất ngươi.

 

Về nô lệ

12 Nếu anh em ngươi, đàn ông hay đàn bà Hipri, bán mình cho ngươi, nó sẽ làm tôi ngươi sáu năm, và năm thứ bảy, ngươi sẽ thả tự do cho nó ra khỏi nhà ngươi. 13 Khi ngươi thả tự do cho nó ra khỏi nhà ngươi, ngươi sẽ không thả nó về tay không: 14 Ngươi sẽ tặng nó chiên dê, hoa lợi sân lúa, bồn nho; với những gì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chúc lành cho ngươi, ngươi sẽ trao cho nó. 15 Ngươi sẽ nhớ ngươi đã từng là nô lệ ở đất Aicập và Yavê Thiên Chúa của ngươi đã cứu chuộc ngươi, bởi thế nên ta truyền dạy ngươi điều ấy hôm nay.

16 Nhược bằng nó thưa với ngươi: "tôi không muốn bỏ ông đi ra" vì nó mến ngươi và nhà ngươi, bởi ở với ngươi thì tốt hơn đối với nó, 17 ngươi sẽ lấy cái dùi, và xỏ tai nó nơi cửa nhà và nó sẽ thành nô lệ mãi mãi. Ngươi cũng sẽ làm như vậy đối với tớ gái ngươi.

18 Mắt ngươi đừng coi như quá nặng nề việc thả tự do cho nó ra khỏi nhà ngươi vì cũng gấp đôi công người làm mướn rồi: việc nó làm tôi ngươi sáu năm. Vả lại Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc lành cho ngươi trong mọi điều ngươi làm.

 

Con đầu lòng

19 Mọi thú đầu lòng ngưu dương sinh ra, nếu là giống đực, ngươi sẽ dâng làm của thánh cho Yavê Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không dùng bò đầu lòng làm việc, và ngươi sẽ không xén lông chiên dê đầu lòng. 20 Trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ ăn nó, năm này qua năm khác, nơi chỗ Yavê sẽ chọn, ngươi và gia đình ngươi. 21 Nhược bằng nó có tì tích, bị què, hay mù, bất cứ tì tích xấu xa nào, thì ngươi cũng không tế sát dâng Yavê Thiên Chúa của ngươi. 22 Trong cổng thành ngươi, ngươi sẽ ăn nó, kẻ nhơ người sạch như nhau, như người ta ăn hươu ăn nai; 23 chỉ có huyết là ngươi không được ăn, ngươi sẽ đổ xuống đất như nước.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page