Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 25 -

 

1 Khi có tranh chấp giữa người ta với nhau, họ sẽ đi hầu tòa, và người ta sẽ phân xử cho họ, người ta sẽ tuyên là công chính người công chính, và ác nhân là ác nhân. 2 Một khi ác nhân đáng phải đòn, thẩm phán sẽ cho nọc ra trên đất mà đánh đòn trước mặt mình, một số đòn cân xứng với tội ác của nó. 3 Ngài được cho đánh đến bốn mươi đòn, chứ không được thêm, kẻo nếu đánh thêm hơn ngằn ấy, hình phạt đòn thành ra thái quá và anh em ngươi sẽ bị khinh trước mắt ngươi.

4 Ngươi sẽ không đóng dàm con bò đạp lúa.

 

Luật về "Anh em chồng"

5 Khi anh em ở chung cùng nhau và một người của chúng chết đi mà không con, vợ của người chết sẽ không được thuộc về chồng khác ngoài nhà. Một anh em của chồng sẽ nhập phòng với nó và lấy nó làm vợ và giữ nghĩa anh em chồng với nó. 6 Và con trai đầu lòng sinh ra sẽ lưu danh người anh em đã chết. Và (như vậy) tên nó sẽ không bị xoá khỏi Israel. 7 Nhược bằng người ấy không muốn lấy chị em dâu mình, thì người chị em dâu sẽ lên nơi cổng thành đến với hàng kỳ mục mà thưa: "Người anh em chồng tôi không chịu lưu danh cho anh em mình trong Israel, y không muốn giữ nghĩa anh em chồng với tôi!" 8 (Và) các kỳ mục trong thành sẽ triệu nó đến và nói với nó. Nên nó đứng lên và thưa: "Tôi không muốn lấy nàng!" 9 (thì) người chị em dâu sẽ tiến lại gần nó trước mắt các kỳ mục và cởi một chiếc dép khỏi chân nó và nhổ vào mặt nó, đoạn cất tiếng nói: "Như thế đó, người ta phải xử với con người không xây dựng cho gia đình anh em nó!" 10 Và người ta sẽ gọi tên nó trong Israel là "Nhà kẻ bị tước dép".

 

Nết na trong khi ấu đả

11 Khi có đám đàn ông ấu đả nhau mà vợ của một người trong bọn đến để cứu chồng khỏi tay kẻ đánh nó, nếu người vợ giơ tay nắm kéo dương vật người này, 12 ngươi sẽ chặt tay người vợ, mắt ngươi sẽ không rướm lệ.

 

Phụ lục

13 Ngươi sẽ không có trong đãy ngươi, quả cân này, quả cân khác, cái lớn cái bé. 14 Ngươi sẽ không có trong nhà ngươi, đấu này đấu khác, cái lớn cái bé. 15 Ngươi sẽ có quả cân chính xác công minh; ngươi sẽ có đấu chính xác công minh, ngõ hầu ngươi được dài ngày trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi. 16 Vì thật là đồ quái gở đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi những ai làm thế, những ai làm điều gian phi.

17 Hãy nhớ cách Amalek đã xử với ngươi trên đường, thuở các ngươi ra khỏi Aicập, 18 làm sao nó đã đón đường ngươi, và đã chận đường triệt thoái những người lê lết theo sau, trong khi ngươi kiệt quệ, đuối sức. (Và) nó đã chẳng kính sợ Thiên Chúa. 19 Vậy khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã cho ngươi an nghỉ khỏi mọi địch thù quanh ngươi, trên đất Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi làm cơ nghiệp để ngươi chiếm lấy, ngươi sẽ xoá khỏi dưới gầm trời ký ức Amalek. Ðừng quên!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page