Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 16 -

 

Các ngày lễ: Lễ Vượt qua và lễ Bánh không men

1 Ngươi hãy giữ tháng Abib: ngươi sẽ tế Vượt qua kính Yavê Thiên Chúa của ngươi; vì trong tháng Abib, Yavê thiên Chúa đem ngươi ra khỏi Aicập, ban đêm. 2 Ngươi sẽ tế sát làm Vượt qua dâng Yavê Thiên Chúa của ngươi, chiên dê và bò,ở chỗ Yavê sẽ dọn cho Danh Người lưu trú. 3 Ngươi sẽ không ăn bánh dạy men kèm vào. Trong bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, bánh cảnh lầm than, vì ngươi đã phải hối hả ra đi khỏi đất Aicập, ngõ hầu ngươi nhớ đến ngày ngươi ra khỏi Aicập suốt mọi ngày đời ngươi. 4 Người ta sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi, trong bảy ngày. Và thịt ngươi đã tế sát chiều ngày thứ nhất, sẽ không còn gì qua đêm đến sáng. 5 Ngươi không thể tế sát Vượt qua trong bất cứ cổng thành nào Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi, 6 nhưng chỉ ở chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn cho Danh Người lưu trú mà thôi, ngươi sẽ tế sát Vượt qua ban chiều, khi mặt trời lặn, vào giờ ngươi ra khỏi Aicập. 7 Ngươi sẽ nấu mà ăn ở chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn. Ðoạn sáng ngày ngươi sẽ quay trở về lều trại của ngươi. 8 Trong sáu ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ bảy sẽ có lễ hội kính Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không làm việc.

 

Các lễ khác

9 Ngươi sẽ tính cho mình bảy tuần: vừa bắt đầu hạ liềm vào mùa, ngươi cũng bắt đầu tính cho được bảy tuần. 10 Ngươi sẽ mừng lễ các Tuần kính Yavê Thiên Chúa của ngươi, tùy theo của cúng tự nguyện tay ngươi dâng lên, theo như Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi. 11 Ngươi sẽ hân hoan trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai tớ gái của ngươi, Lêvit ở trong các cổng thành ngươi, khách ngụ cư và mồ côi quả phụ ở giữa ngươi, ở chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn cho Danh Người lưu trú. 12 Ngươi sẽ nhớ là ngươi đã từng làm nô lệ ở Aicập, ngươi sẽ giữ và thi hành các luật điều này.

13 Ngươi sẽ mừng Lễ Lều bảy ngày, khi ngươi đã thu hoạch (hoa lợi) sân lúa, bồn đạp. 14 Ngươi sẽ hân hoan mừng Lễ, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai tớ gái ngươi, Lêvit, khách ngụ cư và mồ côi quả phụ ở trong các cổng thành ngươi. 15 Ngươi sẽ mở lễ bảy ngày kính Yavê Thiên Chúa của ngươi ở chỗ Yavê sẽ chọn, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi về mọi thứ hoa lợi, trong mọi công việc tay ngươi làm, ngươi sẽ chỉ còn có việc mừng vui.

16 Mỗi năm ba lần mọi nam châm của ngươi sẽ ra mắt trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi ở chỗ Người sẽ chọn: dịp lễ Bánh không men, lễ các Tuần, và Lễ Lều. Và người ta sẽ không ra mắt trước nhan Yavê tay không, 17 nhưng mỗi người lễ tặng cầm tay, chiếu theo ơn chúc lành Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi.

 

Các thẩm phán

18 Ngươi sẽ chọn cho mình những thẩm phán và ký lực trong tất cả các cổng thành ngươi, mà Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi, theo các chi tộc của ngươi: chúng sẽ xử kiện dân theo án xử công minh. 19 Ngươi sẽ không làm xiêu vẹo án xử, ngươi sẽ không nể mặt nể mày, ngươi sẽ không nhận quà lỡi : vì quà lỡi làm mù con mắt những người khôn ngoan và đảo điên lời lẽ những kẻ công chính. 20 Công lý, công lý (mà thôi), ngươi sẽ ruổi cho kỳ được ngõ hầu ngươi được sống và chiếm giữ đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi.

21 Ngươi sẽ không trồng cho ngươi cây nêu thờ hay cây nào bên cạnh tế đàn ngươi sẽ dựng kính Yavê Thiên Chúa của ngươi, 22 ngươi sẽ không dựng cho ngươi bia thờ, điều Yavê Thiên Chúa của ngươi gớm ghét.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page