Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 22 -

 

1 Khi ngươi thấy bò của anh em ngươi, hay cừu của nó lạc đàn, ngươi sẽ không dửng dưng bỏ mặc, ngươi phải dẫn chúng về cho nó. 2 Nếu anh em ngươi không ở gần ngươi, và ngươi không biết nó là ai, ngươi sẽ đón lấy về nhà cho vật ấy ở lại nhà ngươi cho đến khi nào anh em ngươi tìm kiếm. (Và bấy giờ) ngươi sẽ hoàn lại cho nó.

3 Ngươi sẽ làm thế về con lừa của nó, ngươi sẽ làm thế về áo xống của nó, ngươi sẽ làm thế về bất cứ của thất lạc nào anh em ngươi đánh mất. Ngươi gặp được, ngươi không được phép tránh trút.

4 Khi ngươi thấy con lừa của anh em ngươi, hay bò của nó quị ngã trên đường, ngươi sẽ không tránh trút bỏ lơ, ngươi phải cùng nó đỡ con vật dậy.

5 Ðàn bà sẽ không mang áo xống của đàn ông; và đàn ông sẽ không mặc áo đàn bà, vì kẻ làm thế sẽ là đồ quái gở đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi.

6 Khi bắt gặp có tổ chim trước mặt ngươi, trên đường, trên cây nào, hay dưới đất, và trong có chim con hay trứng, và chim mẹ đang nằm trên con hay trứng, ngươi sẽ không bắt cả mẹ lẫn con, 7 ngươi phải thả chim mẹ đi, và được lấy con, ngõ hầu phúc đến cho ngươi và ngươi được dài ngày.

8 Khi ngươi xây nhà mới, ngươi sẽ làm cho mái nhà ngươi bờ ngăn ; và như thế ngươi sẽ không để đổ máu nơi nhà ngươi, nếu có ai từ mái nhà ngã xuống.

9 Ngươi sẽ không gieo giống tạp loại trong vườn nho ngươi, kẻo mùa màng tất cả đều thành của thánh, giống ngươi gieo cũng như hoa lợi vườn nho.

10 Ngươi sẽ không dùng bò lừa cày chung với nhau.

11 Ngươi sẽ không mặc vải tạp nhạp dệt lẫn lộn len với gai.

12 Ngươi sẽ làm năm tua nơi bốn góc khăn phủ ngươi dùng để phủ mình.

 

Xúc phạm đến tiếng tăm của một phụ nữ

13 Khi người nào cưới vợ và đã nhập phòng với nó, rồi sau chán gét, 14 nên gán cho vợ những hành vi gây đàm tiếu, và phao vu về vợ những điều ô danh xấu tiếng, (như) người ấy nói: "Tôi đã cưới người đàn bà này và gần gũi nàng, tôi đã không gặp thấy dấu còn trinh", 15 thì cha thiếu nữ và mẹ nó lấy tang chứng đồng trinh của thiếu nữ đưa ra cho hàng kỳ mục của thành, ở nơi cổng thành. 16 (Và) cha thiếu nữ sẽ thưa với hàng kỳ mục: "Tôi đã gả con tôi cho anh này làm vợ, rồi anh ấy đã chán ghét nó, 17 và này anh ấy lại gán cho nó những hành vi gây đàm tiếu, những rằng: Tôi đã không gặp thấy con gái ông còn trinh! - Thì này đây tang chứng đồng trinh của con tôi!" (Và) họ sẽ trải tấm vải ra trước mặt hàng kỳ mục trong thành. 18 Các kỳ mục sẽ bắt lấy người chồng mà sửa trị. 19 Họ sẽ phạt vạ nó một trăm nén bạc, phải trao cho cha thiếu nữ vì nó đã phao vu những điều ô danh xấu tiếng cho một thục nữ của Israel. Thiếu nữ sẽ lại là vợ nó, và suốt đời nó không thể rẫy người vợ ấy nữa.

20 Nhưng nếu điều ấy lại là chuyện thật, nếu tang chứng đồng trinh không gặp được ở nơi thiếu nữ, 21 người ta sẽ điệu thiếu nữ đến trước cửa nhà cha nó và dân trong thành sẽ ném đá nó cho chết đi, vì nó đã làm điều càn dở trong Israel, là đã làm điếm tại nhà cha mình. (Và) ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi.

 

Ngoại tình và hãm hiếp

22 Nếu bắt gặp có đàn ông nằm với đàn bà đã có chồng, chúng sẽ phải chết cả hai, người đàn ông nằm với đàn bà, và người đàn bà kia. (Và) ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi Israel.

23 Nếu một thiếu nữ đồng trinh đã đính hôn với một người, và một người khác gặp nó trong thành và đã nằm với nó, 24 các ngươi sẽ điệu cả hai ra nơi cổng thành ấy mà ném đá chúng cho chết đi: thiếu nữ bởi lẽ là ở trong thành mà đã không kêu cứu; và người đàn ông, bởi lẽ đã hãm hiếp vợ người đồng loại. (Và) ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. 25 Nhưng nếu là ở ngoài đồng mà người đàn ông bắt gặp thiếu nữ đã đính hôn, và người đàn ông đã cưỡng bách nó và nằm với nó, thì chỉ người đàn ông đã nằm với nó sẽ phải chết mà thôi. 26 Còn đối với thiếu nữ, ngươi sẽ không làm gì vì nó chẳng có tội gì đáng chết, vì cũng như một người xông tới người đồng loại mà hạ sát mạng nó thế nào, thì trường hợp này cũng vậy, 27 vì người kia đã gặp nó ngoài đồng, thiếu nữ đã đính hôn kia có kêu cứu cũng chẳng có ai đến cứu.

28 Nếu người nào gặp một thiếu nữ đồng trinh, chưa đính hôn và đã túm lấy nó cùng nằm với nó, và người ta bắt gặp chúng, 29 người đàn ông nằm với nó sẽ trao cho cha thiếu nữ năm mươi nén bạc và phải lấy nó làm vợ, bởi đã hãm hiếp nó thì suốt đời người đàn ông không thể rẫy người vợ ấy nữa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page