Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 05 -

 

Thập giới

1 Môsê triệu tập toàn thể Israel lại ; và ông nói với chúng:

"Hãy nghe, hỡi Israel, các luật điều và phán quyết ta sắp nói vào tai các ngươi hôm nay. Các ngươi sẽ học và nắm giữ để thi hành.

"2 Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã kết Giao ước với chúng ta ở Khoreb. 3 Không phải với cha ông chúng ta mà Yavê đã kết Giao ước này, nhưng là với chúng ta, những người có ở đây hôm nay, hết thảy chúng ta đang sống ở đây. 4 Diện đối diện, Yavê đã phán với các ngươi trên núi giữa hỏa hào. 5 - Còn ta, thuở ấy ta đứng giữa Yavê và các ngươi, để minh thị cho các ngươi lời của Yavê, vì các ngươi đã phát sợ bởi có lửa, và các ngươi đã không lên núi - Người phán:

"6 Ta là Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi Aicập, khỏi nhà tôi mọi.

"7 Ngươi sẽ không có thần khác trước nhan Ta.

"8 Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì nơi trời bên trên, nơi đất bên dưới hay trong nước bên dưới đất. 9 Ngươi sẽ không thờ lạy chúng, và phụng sự chúng, vì Ta, Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ta là Thiên Chúa ghen tuông, phạt tội cha ông trên con cháu đến ba bốn đời, đối với những kẻ ghét Ta, 10 những giữ nghĩa dư ngàn với những ai yêu mến Ta và giữ các lịnh truyền của Ta.

"11 Ngươi sẽ không hư từ nêu Danh Yavê Thiên Chúa của ngươi, vì Yavê sẽ không dung kẻ hư từ nêu Danh Người.

"12 Ngươi hãy giữ ngày hưu lễ để tác thánh ngày ấy, như Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi. 13 Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm việc vàn của ngươi. 14 Nhưng ngày thứ bảy là Hưu lễ kính Yavê, Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không làm bất cứ công việc nào, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai tớ gái của ngươi, bò lừa và mọi thú vật của ngươi và khách ngụ cư ở bên trong cổng thành ngươi, ngõ hầu tớ trai tớ gái của ngươi cũng được nghỉ ngơi như chính mình ngươi. 15 Và ngươi sẽ nhớ là ngươi đã từng làm nô lệ ở đất Ai cập và Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi ra khỏi đó bằng tay mạnh, cánh tay dương; vì thế nên Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi mừng ngày Hưu lễ.

"16 Hãy trọng kính cha mẹ ngươi như Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi kéo dài, và phúc đến cho ngươi trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi.

"17 Ngươi sẽ không giết người.

18 Ngươi sẽ không ngoại tình.

19 Ngươi sẽ không chộm cắp.

20 Ngươi sẽ không làm chứng gian cáo tội đồng loại.

21 Ngươi sẽ không mê muốn vợ người đồng loại; ngươi sẽ không ước ao nhà ngươi đồng loại, tớ trai tớ gái của nó, bò lừa của nó và bất cứ việc gì của nó ".

22 Các lời ấy Yavê đã phán với toàn thể đoàn hội các ngươi trên núi, từ giữa hỏa hào, mây đặc và sương mù, lớn tiếng; và Người đã không thêm gì nữa; đoạn Người đã viết trên hai phiến đá và đã trao cho ta.

 

Môsê làm môi giới

23 Nhưng khi các ngươi nghe tiếng phán từ giữa tối tăm, và núi bốc lửa cháy, thì các ngươi đã lại với ta, tất cả các đầu mục các chi tộc và hàng kỳ mục của các ngươi, 24 và các ngươi đã nói: "Này Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, đã cho chúng tôi thấy vinh quang và sự lớn lao của Người, chúng tôi đã nghe tiếng Người từ giữa hỏa hào; ngày hôm nay chúng tôi thấy được là Thiên Chúa đã phán với người phàm mà người phàm vẫn sống. 25 Song bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì lửa lớn lao ấy có thể sẽ thiêu cả chúng tôi đi mất. Chúng tôi mà còn nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của chúng tôi nữa, thì chúng tôi chết mất! 26 Vả có xác phàm nào nghe, như chúng tôi, lời một vị Thiên Chúa hằng sống phán từ giữa hỏa hào, mà vẫn sống? 27 Xin chính ông lại gần nghe lấy mọi điều Yavê Thiên Chúa của chúng tôi phán, đoạn ông sẽ nói cho chúng tôi mọi điều Yavê Thiên Chúa của chúng tôi phán với ông và chúng tôi sẽ vâng nghe và thi hành".

28 Yavê đã nghe tiếng của lời lẽ các ngươi thưa với ta, và Yavê đã phán với ta: "Ta đã nghe tiếng lời lẽ dân ấy thưa với ngươi, mọi điều chúng nói đó, đều phải. 29 Phải chi chúng có được luôn tấm lòng như thế, để kính sợ Ta và giữ các lịnh truyền của Ta mọi ngày, ngõ hầu phúc đến cho chúng và con cái chúng mãi mãi! 30 Hãy đi bảo chúng: Các ngươi hãy về lều trại các ngươi! 31 Còn ngươi, hãy đứng lại đây với Ta, Ta sẽ phán với ngươi tất cả các lịnh truyền, luật điều và phán quyết ngươi phải dạy chúng thi hành trên đất Ta sắp ban cho chúng chiếm lấy".

 

Tình yêu thương của Yavê, nòng cốt của Lề luật

32 Vậy các ngươi hãy cần thủ thi hành như Yavê Thiên Chúa các ngươi đã truyền dạy các ngươi: các ngươi sẽ không xiêu qua phải vẹo qua trái; 33 hoàn toàn y theo con đường Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền dạy các ngươi, các ngươi sẽ đi theo ngõ hầu các ngươi được sống, được phúc và được dài ngày trên đất các ngươi sẽ chiếm lấy.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page