Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 07 -

 

Israel dân được tách riêng

1 Khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi vào đất ngươi sắp vào chiếm lấy, và Người xua khỏi mặt ngươi những dân đông đảo, dân Hit-tit, Ghirgasi, Amori, Canaan, Phơrizi, Khiu-vi, Yơbusi, bảy nước đông đảo và mạnh mẽ hơn ngươi, 2 khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã phó nộp chúng trước mặt ngươi, và ngươi đã đánh bại chúng, thì ngươi thần tru chúng, ngươi sẽ không kết ước với chúng, ngươi sẽ không nể thương chúng. 3 Ngươi sẽ không sui ra với chúng, ngươi sẽ không gả con gái ngươi cho con trai chúng, và cưới con gái chúng cho con trai ngươi, 4 vì nó sẽ dụ con trai ngươi không theo Ta, làm nó thờ những thần khác, và khí nộ Yavê sẽ bừng lên trên các ngươi và Người sẽ kíp tru diệt ngươi đi. 5 Nhưng trái lại, các ngươi sẽ xử với chúng thế này: các ngươi sẽ triệt hạ các tế đàn của chúng; các ngươi sẽ đập bể các bia thờ, sẽ bằm nát nếu cúng, sẽ phóng hoả tượng thần. 6 Vì ngươi là dân thánh thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi; Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn ngươi làm dân sở hữu (của Người) giữa các dân hết thảy trên mặt đất.

 

Tuyển chọn

7 Không phải vì các ngươi đông hơn các dân khác hết thảy mà Yavê đã đem lòng quyến luyến các ngươi và đã chọn các ngươi: thật các ngươi là dân ít người hơn mọi dân. 8 Nhưng vì Yavê đã yêu mến các ngươi và vì Người đã giữ lời thề Người đã tuyên thệ với cha ông các ngươi, chính vì thế mà với bàn tay mạnh Yavê đã đem các ngươi ra khỏi nhà tôi mọi, khỏi tay Pharaô, vua Aicập. 9 Và ngươi biết rằng Yavê Thiên Chúa của ngươi, Người là Thiên Chúa, Thần trung tín, Ðấng giữ Giao ước, tín nghĩ với những ai yêu mến Người và nắm giữ các lịnh truyền của Người cho đến ngàn đời, 10 Ðấng oán trả cho mỗi ai thù ghét Người, cho nó diệt vong, nơi chính thân mình nó; Người không chậm trễ với kẻ ghét Người: Người oán trả nó đích đáng, nơi chính thân mình nó. 11 (Và) ngươi sẽ giữ lịnh truyền và các luật điều cùng phán quyết, hôm nay ta truyền dạy ngươi thi hành.

12 Và sẽ xảy ra là bởi lẽ các ngươi đã nghe các phán quyết này và đã nắm giữ cùng thi hành, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ giữ với ngươi: Giao ước và tín nghĩa Người đã thề với cha ông ngươi. 13 Người sẽ yêu mến ngươi, chúc lành cho ngươi, cho ngươi tăng số; Người sẽ chúc lành cho hoa quả lòng dạ ngươi và cho hoa quả đất đai: lúa, rượu mộng, dầu tươi, lứa con đàn bò, ổ con dê cừu trên thửa đất Người đã thề với cha ông ngươi là Người sẽ ban cho ngươi. 14 Ngươi sẽ là kẻ diễn phúc giữa muôn dân. Nơi ngươi sẽ không có son sẻ hiếm hoi, nơi đàn ông đàn bà, nơi thú đực thú cái. 15 Yavê sẽ cất khỏi ngươi, mọi thứ bịnh hoạn. Và các thứ dịch tễ Aicập ngươi đã từng biết, Người sẽ không gởi đến nơi ngươi, nhưng Người sẽ giáng xuống cho những kẻ ghét ngươi.

16 Ngươi sẽ làm cỏ muôn dân, Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ phó nộp cho ngươi, mắt ngươi sẽ không thương hại chúng, để ngươi đừng phụng thờ các thần của chúng: vì đó sẽ là cạm bẫy cho ngươi.

 

Sức mạnh của Thiên Chúa

17 Có khi ngươi sẽ tự nói trong lòng: "Các dân ấy đông hơn tôi, làm sao tôi có thể đánh đuổi chúng được?" 18 Ðừng sợ chúng: Ngươi chỉ việc nhớ lại điều Yavê Thiên Chúa của ngươi đã làm cho Pharaô và toàn thể Aicập: 19 những thử thách lớn lao chính mắt ngươi đã thấy, những dấu lạ và điềm thiêng; với tay mạnh, cánh tay giương, Yavê Thiên Chúa của ngươi đã kéo ngươi ra! Cũng vậy, điều Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ làm cho hết thảy các dân ngươi khiếp vía khi đứng trước chúng. 20 Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ gieo cả kinh hoàng tán đảm trên chúng, cho đến khi những người sống sót, những kẻ chui rúc tránh ngươi cũng phải diệt vong.

21 Vậy, trước mặt chúng, đừng khiếp vía vì có Yavê Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi, Thiên Chúa lớn lao và đáng sợ. 22 Và Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ xua đuổi các dân ấy khỏi mặt ngươi dần dần: ngươi sẽ không thể kíp tận diệt chúng, kẻo dã thú sinh sôi ra làm hại ngươi. 23 Và Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ phó nộp chúng trước mặt ngươi và Người sẽ làm chúng tán loạn đại bại cho đến khi chúng bị tru diệt hết. 24 Người sẽ phó nộp các vua của chúng trong tay ngươi, và ngươi sẽ xoá tên tuổi chúng khỏi gầm trời: sẽ không có ai đứng cự được trước mặt ngươi, cho đến khi nào ngươi tru diệt chúng hết.

25 Tượng các thần của chúng, các ngươi sẽ phóng hỏa, ngươi sẽ không tiếc bạc vàng trên tượng mà lấy cho mình, kẻo vì đó mà ngươi sa bẫy, vì đó là sự nhờn tởm đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi. 26 Ngươi không được đem đồ nhờn tởm về nhà ngươi, ngươi sẽ thành vật thần tru một thể như nó; ngươi sẽ kị hẳn, ngươi sẽ coi là nhờn tởm, vì đó là vật thần tru.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page