Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 25 -

 

Israel tại Pơor

1 Israel lưu lại ở Shittim. Dân dở trò dâm dật với con gái Moab. 2 Chúng mời dân dự tế các thần của chúng, và dân đã ăn uống và bái lạy thần của chúng. 3 Israel đã sùng mộ Baal Pơor; và khí nộ Yavê bừng lên phạt Israel.

4 Yavê phán với Môsê: "Hãy đem hết các đầu mục trong dân mà treo cổ lên trước Yavê, phơi ra trước mặt trời, hầu hỏa nộ Yavê rút khỏi Israel". 5 Môsê bảo các thẩm phán trên Israel: "Mỗi người hãy giết đi những ai dưới quyền các ngươi đã sùng mộ Baal Pơor".

6 Và này một người trong hàng con cái Israel đến và đem lại gần anh em nó, gái Mađian ấy, trước mắt Môsê và trước mắt toàn thể cộng đồng con cái Israel, trong khi họ đang khóc nơi cửa Trướng Tao phùng. 7 Thấy vậy, Pinơkhas, con của Elêazar, con của Aharôn, vị tư tế, đã đứng dậy khỏi giữa cộng đồng và một cây giáo cầm tay, 8 theo sau người Israel kia mà vào tận loan phòng mà đâm cả hai đứa, người Israel và mụ đàn bà, thấu đến hạ bộ. Và họa tai trên con cái Israel đã hãm lại được. 9 Và những người đã chết vì họa tai ấy là hai mươi bốn ngàn người.

10 Yavê phán với Môsê rằng:

"11 Pinơkhas, con của Elêazar, con của Aharôn, vị tư tế, đã ngăn được cơn lôi đình của Ta trên con cái Israel, bởi đã phẫn ghen lên vì Ta ở giữa chúng, và Ta đã không tận diệt con cái Israel trong khi Ta phải phẫn ghen lên. 12 Vì thê nên hãy tuyên bố: Này Ta ban cho nó giao ước an bình của Ta. 13 Giao ước ấy sẽ thuộc về nó và dòng giống nó sau nó, làm giao ước bảo đảm quyền tư tế muôn đời, nhân vì nó đã phẫn ghen vì Thiên Chúa của nó và đã làm phép xá tôi trên con cái Israel".

14 Tên người Israel bị đánh phạt, kẻ đã bị đánh phạt với người đàn bà Mađian, là Zimri, con của Salu, vương công của gia tộc họ Simêon. 15 Và tên người đàn bà Mađian bị đánh phạt là Kozbi, con của Xur, một tù trưởng thị tộc của gia tộc vùng Mađian.

16 Yavê phán với Môsê rằng: "17 Hãy tấn công quân Mađian và các ngươi sẽ đánh bại chúng. 18 Vì chúng đã dùng mánh lới để tấn công các ngươi là đã mưu hại các ngươi trong vụ Pơor, và vụ Kozbi, con của vương công xứ Mađian, chị em của chúng, đứa đã bị đánh phạt trong ngày họa tai nhân vụ Pơor".

 

VIII. Tình Trạng Mới

 

Kiểm tra

19 Và xảy ra là sau họa tai ấy...

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page