Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 09 -

 

IV. Lễ Vượt Qua Và Khởi Hành

 

Ngày lễ Vượt qua

1 Yavê phán với Môsê ở sa mạc Sinai, năm thứ hai sau khi ra khỏi đất Aicập, tháng thứ nhất rằng:

"2 Con cái Israel hãy mừng lễ Vượt qua vào thời đã định! 3 Ngày mười bốn tháng này vào giữa hai chiều, các ngươi sẽ mừng lễ vào lúc đã định; chiếu theo các luật điều đã phán quyết về lễ, các ngươi sẽ cử hành".

4 Và Môsê đã bảo con cái Israel mừng lễ Vượt qua. 5 Và họ đã mừng lễ Vượt qua, (tháng) thứ nhất, ngày mười bốn tháng ấy, giữa hai chiều, ở sa mạc Sinai. Mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê làm sao, con cái Israel đã làm theo như vậy.

 

Trường hợp riêng

6 Xảy ra là có những người đã mắc uế vì vong linh người (chết) nên họ đã không thể mừng lễ Vượt qua được ngày ấy. Họ đến gặp Môsê và Aharôn ngày hôm ấy. 7 Các người ấy thưa với ông: "Chúng tôi đã mắc uế vì vong linh người (chết), nhưng tại sao chúng tôi bị loại không được tiến dâng lễ vật cho Yavê vào thời đã định giữa hàng con cái Israel?" 8 Môsê mới bảo họ: "Ðứng yên, để tôi nghe xem Yavê truyền dạy gì về nố các ông!"

9 Yavê phán với Môsê rằng: "10 Hãy bảo con cái Israel:

"Người nào, bất cứ là ai, bị mắc uế vì vong linh, hay đường sá xa xôi đối với các ngươi hay các thế hệ sau các ngươi, mà muốn mừng lễ Vượt qua của Yavê, 11 thì chúng sẽ mừng lễ vào tháng hai, ngày mười bốn, vào giữa hai chiều, chúng sẽ ăn với bánh không men và rau đắng. 12 Chúng sẽ không để thừa gì lại cho đến sáng; chúng sẽ không đánh dập xương nào, cứ chiếu theo luật điều về lễ Vượt qua, chúng sẽ mừng lễ ấy. 13 Còn người nào trong sạch, không mắc trở đường sá, mà lại nhãng bỏ không mừng lễ Vượt qua, mạng nó sẽ bị diệt khỏi họ hàng nó, vì đã không tiến dâng lễ vật cho Yavê vào thời đã định; (con) người ấy sẽ mang lấy tội của nó.

"14 Khi có khách ngụ cư nơi các ngươi, và nó muốn mừng lễ Vượt qua của Yavê, thì luật điều và phán quyết về Vượt qua thế nào, nó sẽ thi hành như thế: Một luật điều duy nhất cho các ngươi, cho khách ngụ cư, cũng như cho người bản hương trong xứ".

 

Mây

15 Ngày dựng Nhà tạm, mây đã phủ Nhà tạm, Trướng Tao phùng và chiều đến, trên Nhà tạm dường như có lửa hiện mãi cho đến sáng. 16 Và hằng có luôn như vậy: mây phủ (Nhà tạm) (ban ngày) và lửa hiện ban đêm.

17 Hễ mây bốc lên khỏi Trướng, liền sau đó con cái Israel khởi hành; và mây đậu lại nơi nào, thì con cái Israel cắm trại nơi đó. 18 Chiếu theo lịnh Yavê, con cái Israel khởi hành, và cũng theo lịnh Yavê, họ cắm trại; bao lâu mây đậu trên Nhà tạm, thì bấy lâu họ cắm trại. 19 Và khi nào mây hoãn lại lâu ngày trên Nhà tạm, thì con cái Israel cứ giữ điều Yavê truyền giữ, chứ họ không khởi hành. 20 Có khi mây chỉ ở ít ngày trên Nhà tạm. Theo lịnh Yavê họ cắm trại, theo lịnh Yavê họ khởi hành. 21 Có khi mây chỉ ở lại từ chiều đến sáng: mây vừa bốc lên ban sáng là họ khởi hành. Hay là được một ngày một đêm: mây vừa bốc lên là họ khởi hành. 22 Hay là hai ngày, hay là một tháng hoặc một năm, bao lâu mây hoãn lại trên Nhà tạm mà đậu trên đó, thì con cái Israel cứ cắm trại chứ không khởi hành. 23 Theo lịnh Yavê họ cắm trại, theo lịnh Yavê họ khởi hành, họ giữ điều Yavê truyền giữ, theo lịnh Yavê, nhờ tay Môsê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page