Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 11 -

 

V. Các Chặng Ðường Trong Sa Mạc

 

Tabêra

1 Xảy ra là dân lên tiếng kêu ca oán trách thấu tai Yavê. Yavê nghe được thì bừng bừng khí nộ, và lửa của Yavê bốc cháy phạt chúng và đã thiêu một góc trại. 2 Dân kêu lên với Môsê và Môsê đã khẩn cầu Yavê và lửa đã dập xuống. 3 Người ta đã gọi tên nơi ấy là Tabêra, vì lửa của Yavê đã bốc cháy phạt chúng.

 

Qibrot-ha-Taavah. Dân than trách

4 Lũ ô hợp có ở trong lòng dân nổi thèm nổi thuồng và cả con cái Israel cũng gào lên khóc. Chúng nói: "Ai cho chúng tôi ăn thịt được? 5 Chúng ta nhớ lại (mà thèm) cá ta đã ăn ở Aicập không tốn một đồng, nào dưa bở, nào dưa gang, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. 6 Còn bây giờ họng ta khô ran: hết nhẵn cả rồi, trừ ra cái thứ manna ấy trước mắt!"

7 Manna tựa như hạt ngò, coi giống như nhựa hương. 8 Dân đua nhau ra lượm, rồi họ xay bằng cối, hay giã cối; họ bỏ vào niêu nấu và làm bánh; mùi vị nó như mùi vị mứt chưng dầu. 9 Sương vừa xuống trên trại ban đêm thì manna cũng xuống một trật.

 

Môsê cầu bầu

10 Môsê nghe dân khóc, cả thị tộc, mỗi người nơi cửa lều mình; và thịnh nộ của Yavê cháy lên bừng bừng. Và sự đã nên nỗi khổ trước mắt Môsê. 11 Môsê thưa với Yavê:

"Sao Người lại làm khổ tôi tớ Người? Sao tôi lại không được nghĩa trước mắt Người khi Người đặt trên tôi gánh nặng là tất cả dân này? 12 Phải chăng tôi đã cưu mang tất cả dân này? Phải chăng tôi đã sinh chúng, để Người phải bảo tôi: Hãy bồng lấy nó vào lòng ngươi, như vú nuôi bồng con đỏ, (mà đem) vào đất Ta đã thề hứa cho cha ông chúng? 13 Tôi lấy đâu ra có thịt mà cho tất cả dân này, khi chúng khóc với tôi mà rằng: Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? 14 Tôi không thể gánh nổi một mình tất cả dân này, vì nó quá nặng cho tôi! 15 Quả nếu Người xử với tôi như vậy, thì thà giết quách tôi đi, nếu tôi đã được nghĩa trước mắt Người xin đừng để tôi phải thấy tôi khổ (thế này) nữa!"

 

Yavê trả lời

16 Yavê phán với Môsê: "Hãy triệu tập lại cho Ta bảy mươi người, trong hàng kỳ mục của Israel, những kẻ ngươi biết là kỳ mục của dân, những ký lục của nó, ngươi sẽ đem chúng đến Trướng Tao phùng và chúng sẽ đứng chực ở đó với ngươi. 17 Ta sẽ xuống, và ở đó Ta sẽ phán bảo ngươi, Ta sẽ rút Thần khí có trên ngươi mà đặt trên chúng, và chúng sẽ gánh vác với ngươi gánh nặng là dân này, và ngươi sẽ không còn phải gánh lấy một mình.

"18 Ngươi sẽ bảo dân: Hãy lo thánh tẩy chờ ngày mai và các ngươi sẽ được ăn thịt, vì các ngươi đã khóc thấu tai Yavê, những rằng: Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt, vì chúng tôi có phúc hơn bên Aicập? Yavê sẽ ban thịt cho các ngươi ăn! 19 Các ngươi sẽ không chỉ ăn một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, hai mươi ngày mà thôi, 20 nhưng cả tháng trọn cho đến khi thịt lòi ra cả lỗ mũi, làm các ngươi phải lấy làm nhờm chán, vì các ngươi đã khinh màng Yavê Ðấng ngự giữa các ngươi, và đã khóc trước nhan Người rằng: Sao lại đem chúng tôi ra khỏi Aicập?"

21 Môsê thưa: "Tôi ở giữa một dân có đến sáu trăm ngàn bộ binh, thế mà Người nói: Ta sẽ cho chúng ăn thịt và chúng sẽ ăn cả tháng trọn! 22 Cho đi hạ sát cả dương ngưu, hỏi có đủ được không? Và cả cá biển đi, hỏi có đủ cho chúng không?" 23 Yavê phán với Môsê: "Phải chăng tay Yavê quá ngắn? Ngay đây ngươi sẽ thấy lời Ta có thực xảy ra cho ngươi hay không?"

 

Thần khí tràn đầy

24 Môsê ra nói với dân các lời của Yavê. Ông triệu tập bảy mươi người trong hàng kỳ mục của dân, và ông đặt họ đứng xung quanh Trướng. 25 Yavê xuống trong đám mây và phán bảo ông, Người rút Thần khí có nơi ông và đặt trên bảy mươi vị kỳ mục. Mà thoạt khi Thần khí đậu đến trên họ, họ liền nói tiên tri, nhưng họ không tái diễn lần nữa.

26 Có hai người còn ở lại trong trại, một người tên là Elđađ, và tên người thứ hai là Mêđađ. Thần khí đậu xuống trên họ, vì họ cũng thuộc những người được đăng sổ, nhưng họ không đi ra Trướng, và họ đã nói tiên tri trong trại. 27 Một tráng niên chạy đi báo cho Môsê và nói: "Elđađ và Mêđađ nói tiên tri trong trại!" 28 Yôsua, con của Nun, tôi bộc của Môsê từ thời niên thiếu, cất tiếng nói: "Thưa đức ông Môsê, xin ngăn cản họ lại!" 29 Nhưng Môsê bảo: "Vì ta, ngươi sinh ghen tuông sao? Phải chi toàn dân Yavê đều được làm tiên tri, bởi được Yavê ban Thần khí xuống trên họ". 30 Ðoạn Môsê và các kỳ mục Israel về lại trong trại.

 

Cun cút

31 Gió bốc thổi theo lịnh Yavê và lùa cun cút từ biển vào và làm rạt xuống trên trại, chừng một ngày đàng bên này và một ngày đàng bên kia, xung quanh trại. Có chừng đến hai xích trên mặt đất. 32 Dân chỗi dậy cả ngày hôm ấy và cả đêm cùng cả ngày hôm sau; họ thâu nhặt cun cút. Kẻ có ít nhất cũng thu được mười khomer (gánh). Họ bày phơi la liệt xung quanh trại. 33 Thịt còn giắt răng, nhai chưa hết, thì khí nộ Yavê bừng cháy phạt dân. Yavê đánh phạt dân một hình phạt rất đỗi lớn lao.

34 Và người ta đã gọi tên chỗ ấy là Qibrot-ha-Taavah, vì ở đó họ đã chôn mồ dân chúng đã buông theo thèm thuồng.

35 Từ Qibrot-ha-Taavah, dân trẩy đi Khaxêrot; và họ đã ở Khaxêrot.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page