ÐTC Gioan Phaolô II mừng Lễ

Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II mừng Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Tin Vatican (VIS 8/12/2004) - Lúc  9 giờ 30 phút sáng thứ Tư , mùng 8 tháng 12 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ sự Thánh Lễ Mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.


ÐTC làm phép vòng hoa trước khi dâng kính trước Tượng Ðức Mẹ trong ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2004 tại Roma


Thánh Lễ được Ðức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của ÐTC cho giáo phận Roma, chủ tế, với sự tham dự của khoảng 20 vị Hồng Y đang có mặt tại Roma. Ðược biết, Ðức Hồng Y Ruini, cũng mừng 50 năm linh mục, trong  ngày 8 tháng 12 năm 2004, đúng ngày Lễ Mẹ Maria Vô Nhiệm Nguyên Tội.

Ðức Thánh Cha chỉ đọc vài lời bài giảng, và phần còn lại do Ðức Tổng Giám Mục Sandri, đặc trách liên lạc với các quốc gia, tương đương chức vụ bộ trưởng ngoại giao, đọc thay. ÐTC đã lưu ý rằng "tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội không ngừng thu hút sự chiêm niệm của các tín hữu và linh hứng cho những suy tư của các nhà thần học. ÐTC cũng chào chúc những tham dự viên của Hội Nghị Quốc Tế tại Roma từ ngày 4 đến 7 tháng 12 năm 2004, để đào sâu giáo lý Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào năm 1854, chân phước giáo hoàng Piô IX đã công bố Tông Hiến "Thiên Chúa không thể diễn tả cho hết được" (Ineffabilis Deus) để định tín rằng "Mẹ Maria đã được gìn giữ khỏi mắc tội tổ tông và khỏi mọi tội lỗi".

Ðến giờ trưa, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau: "Cách đây 150 năm, ngày 8 tháng 12 năm 1854, chân phước giáo hoàng Piô IX đã công bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm. Ðặc ân được gìn giữ khỏi mắc tội nguyên tổ, nói lên ý nghĩa rằng Mẹ Maria là Ðấng đầu tiên đã được Con Mẹ cứu chuộc. Nét đẹp cao cả của Mẹ phản chiếu nét đẹp của Chúa Kitô, là bằng chứng cho tất cả mọi tín hữu về chiến thắng của Ân sũng Thiên Chúa trên tội lỗi và sự chết... Vào khởi đầu của Ngàn Năm Thứ Ba, đặc ân nầy hướng chúng ta đến việc tin và hy vọng vào Thiên Chúa, tin vào ơn cứu rỗi Thiên Chúa ban cho và tin vào sự sống đời đời. Ðặc ân nầy đặc biệt soi sáng con đường của Giáo Hội đang dấn thân vào công cuộc tái rao giảng Phúc âm.

ÐTC cũng loan báo là vào buổi chiều cùng ngày 8 tháng 12 năm 2004, theo truyền thống xa xưa tôn kính Mẹ ở Quảng Trường Tây Ban Nha, ngài sẽ phó dâng thành Roma và toàn thế giới cho Mẹ Maria, Mẹ Vô Nhiễm của Ngôi Lời làm người.

Ðặc biệt sau kinh Truyền Tin, ÐTC nhắc đến biến cố đau buồn là vào chiều thứ Ba, mùng 7 tháng 12 năm 2004, nhà thờ công giáo theo nghi thức Armêni và Tòa Tổng Giáo Mục công giáo nghi thức Calđê, tại thành phố Mosul, Iraq, đã bị nhóm người trang đặt bom phá hủy. ÐTC nói lên sự gần gủi tinh thần của ngài với anh chị em tín hữu tại Iraq và cầu xin Thiên Chúa, nhờ lời khẩn cầu của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ban cho dân tộc Iraq cuối cùng được có ngày sống hòa giải với nhau và hòa bình.

Trong bản tin lần tới, chúng tôi sẽ nói tiếp về việc ÐTC tôn vinh Mẹ Vô Nhiễm tại quảng trường Tây Ban Nha, Roma, một truyền thống đã được bắt đầu từ năm 1857, do theo ước muốn của Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page