ÐTC Gioan Phaolô II giải thích

về đặc tính của việc thi hành quyền bính

phải công bằng và chính trực

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích về đặc tính của việc thi hành quyền bính phải công bằng và chính trực.

Tin Vatican (Vat, Apic 1/12/2004) - Trong bài huấn đức đọc cho dịp tiếp kiến chung các tín hữu sáng thứ Tư mùng 1 tháng 12 năm 2004, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI trong nội thành Vatican, ÐTC Gioan Phaolô II đã giải thích thánh vịnh 71, nói về Vương Quyền của Chúa Kitô. Thánh Vịnh nầy được dùng trong giờ kinh chiều thứ Năm, tuần thứ II. Như được mô tả trong Thánh Vịnh 71, và được áp dụng cho Chúa Kitô, quyền bính, hay đúng hơn, người nắm giữ quyền bính, phải là kẻ công bằng và chính trực. Người đó phải đi tìm hòa bình và chăm sóc cho những kẻ yếu đuối nhất, nghèo cùng nhất.

Thánh Vịnh nhấn mạnh đến thái độ tinh thần của vị Vua, của kẻ được mời gọi cai trị theo sự công bằng và chính trực.

ÐTC áp dụng giáo huấn nầy trong sinh hoạt xã hội như sau: "Nếu những quyền lợi của người nghèo bị xúc phạm, thì không những người ta đã thực hiện một hành động không đúng trên bình diện chính trị, nhưng còn là một hành động bất công trên bình diện luân lý; và hành động không đúng đó, bất công đó, được xem như là một hành động xúc phạm đến Thiên Chúa. ÐTC khuyến khích những kẻ nắm quyền trên trần gian nầy, hãy noi theo hành động của Thiên Chúa, Ðấng cai trị thế gian trong công bằng và trong sự thật.

Ðặc biệt, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 1 tháng 12 năm 2004, có một cộng đoàn người BaLan, đến từ Giáo Phận Radom, do vị giám mục giáo phận hướng dẩn, và những người BaLan nầy đã trao tặng cho ÐTC bằng "công dân danh dự của thành phố Random, BaLan."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page