Cuộc Gặp Gỡ

Giới Trẻ Âu Châu lần thứ 27

tại thủ đô Lisbonne bên Bồ Ðào Nha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc Gặp Gỡ Giới Trẻ Âu Châu lần thứ 27 tại thủ đô Lisbonne bên Bồ Ðào Nha.

Tin Lisbonne, Bồ Ðào Nha (Apic 27 và 28/12/2004) - Từ ngày 28 tháng 12 năm 2004 cho đến  hết mùng 1 tháng Giêng năm 2005, 40,000 bạn trẻ âu châu, trong hạn tuổi từ 17 đến 30, gặp nhau tại thủ đô Bồ Ðào Nha, dưới sự hướng dẫn của các Sư Huynh thuộc Cộng Ðoàn đại kết Taizé, để cùng cầu nguyện và chia sẻ về đề tài: "một tương lai hòa bình".

Cộng Ðoàn Taizé là một phong trào đan tu đại kết, do Thầy Roger Schutz, thành lập tại Taizé bên Pháp, vào năm 1940.

Ðây là Cuộc gặp Gỡ Giới Trẻ Âu Châu lần thứ 27, được tổ chức hằng năm, vào dịp cuối năm củ đầu năm mới, mỗi năm tại một Thành Phố khác nhau ở Âu Châu. Chi phí tổ chức cuộc Gặp Gỡ là do các bạn trẻ tham dự đóng góp vào. Các bạn trẻ đến từ Pháp và Ðức, thì đóng mỗi người 80 đồng Euro, các bạn trẻ Bồ Ðào Nha, chiếm phân nửa số tham dự viên, tức khoảng 20 ngàn, mỗi người đóng 40 đồng Euro, và các bạn trẻ khác mỗi người đóng 10 đồng euro. Không kể các bạn trẻ chủ nhà, khoảng 20 ngàn bạn trẻ khách, đến từ các quốc gia Âu Châu khác, được tiếp đón trú ngụ trong các gia đình tại Thủ Ðô Lisbonne và vùng phụ cận. Chương trình mỗi sáng, các bạn trẻ gặp nhau tại 200 nhà thờ giáo xứ tại thủ đô Lisbonne, để cầu nguyện và trao đổi theo nhóm, dựa theo Bức Thư của Thầy Roger về đề tài: Một Tương Lai Hòa Bình. Bức Thư  được phổ biến bằng 55 thứ tiếng khác nhau. Buổi chiều các bạn trẻ quy tụ lại để cầu nguyện và sinh hoạt chung tại Công Viên Triển Lãm, nằm ở phía đông thành phố. Thánh lễ Bế Mạc sẽ được Ðức Hồng Y Jose Policarpo,Tổng Giám Mục Thủ Ðô Lisbonne, chủ tế, vào sáng ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2005.

Anh Predrap Krstic, 25 tuổi, thuộc giáo hội chính thống, và đứng đầu một nhóm bạn trẻ người Serbi tham dự cuộc Gặp Gỡ, đã nói lên cảm tưởng của anh với phóng viên báo công giáo La Croix, như sau: "Trước đây, mọi sự không dễ dàng đối với chúng tôi, bởi vì giữa những người Croat, Bosni và Serbi, chúng tôi không đồng quan điểm với nhau. Lúc đó tôi đã không tin  là các bạn trẻ thuộc quốc tịch khác nhau có thể trở thành bạn với nhau được. Nhưng rồi, đến với Cộng Ðoàn Taizé, chúng tôi không còn chia rẻ với nhau nữa, không còn chia rẻ giữa các bạn trẻ công giáo, chính thống giáo và tin lành. Cộng Ðoàn Ðại Kết Taizé là một dấu chỉ của Hòa Bình."

Ðược biết  lần đầu tiên anh Predrap Krstic tham dự Cuộc Gặp Gỡ Giới Trẻ Âu Châu  do cộng đoàn Taizé tổ chức, là vào năm 2000.

Thầy Emile, người phát ngôn của cộng đoàn đại kết Taizé, đã cho biết rất hiếm khi được nhìn thấy những bạn trẻ công giáo và chính thống giáo quy tụ chung với nhau... Tuy nhiên, sự hòa giải thường được bắt đầu từ bên ngoài khung cảnh sống thường nhật của các bạn trẻ, bên ngoài ranh giới đất nước của họ. Hòa Bình là một tiến trình lâu dài; nhưng ngay từ bây giờ, người ta đã có thể nhìn thấy những kết quả hòa giải tại vài quốc gia đông âu rồi.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page