Những Tâm Tình hướng về Hiệp Nhất Kitô

nhân ngày lễ kính Thánh Anrê Tông Ðồ

Bổn mạng của

Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Tâm Tình hướng về Hiệp Nhất Kitô nhân ngày lễ kính Thánh Anrê Tông Ðồ, Bổn mạng của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli.

(Radio Veritas Asia 3/12/2004) - Những người Kitô, -- công giáo và chính thống giáo, -- cần vượt qua những nghi ngờ nhau và những "lời nói xấu" nhau, và cần nhìn nhận nhau như là những đồ đệ của Chúa Kitô, với ý thức rằng sự hiệp nhất trọn vẹn --- mà tất cả mọi người kitô đều được mời gọi tiến đến, --- có gốc rễ của nó trong kinh nghiệm hai ngàn năm sống đức tin.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là tổng hợp những tâm tình và suy nghĩ mà Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô, đã nói lên với Ðức Giáo Chủ Bartolomêô Ðệ Nhất, hôm ngày 30 tháng 11 năm 2004, khi tham dự lễ mừng kính Thánh Anrê, tại Nhà Thờ Chính Tòa của Chính Thống Giáo, ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhỉ Kỳ.

Thánh Anrê Tông đồ là bổn mạng của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli, và là "Kẻ được gọi đầu tiên" trong số các Tông Ðồ. Và hằng năm, vào ngày Lễ Kính Thánh Anrê Tông đồ, Tòa Thánh Vatican luôn gởi phái đoàn đến tham dự lễ mừng nầy. Hơn nữa lễ mừng kính thánh Anrê tông đồ năm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2004, đã được cử hành trong bầu khí đặc biệt, được khơi dậy do biến cố vừa được thực hiện trước đó hai ngày, là biến cố Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trao lại cho Giáo Hội Chính Thống, qua Ðức Giáo Chủ Bartolomêô, thánh tích của hai vị Thánh rất được Giáo hội Chính thống tôn kính; đó là thánh Grêgôrio Nazianzênô và thánh Gioan Kim Khẩu. Thánh tích của hai vị được lưu giữ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, và hôm thứ Bảy 27 tháng 11 năm 2004, đã được trao cho Ðức Thượng Phụ Bartolomeo Ðệ Nhất, để đem về Costantinopoli.

Nhắc lại biến cố nầy, Ðức Hồng Y Kasper nhấn mạnh rằng: "Ðây không phải chỉ là một sự biếu tặng thông thường, cũng không phải là dấu chỉ của tình bằng hữu đơn thuần. Ðây là thánh tích của hai Chứng Nhân rất được tôn kính, và cũng là của hai Vị Thầy của đức tin chung của ngàn năm thứ nhất. Ðây là Ðức Tin mà giáo hội Tây Phương và Giáo Hội Ðông Phương còn trung thành gìn giữ trong ngàn năm thứ hai; và cũng là Ðức Tin mà tất cả chúng ta được Chúa Kitô mời gọi làm chứng cho trong ngàn năm thứ ba.

Ðức Hồng Y Kasper nhấn mạnh thêm rằng: Sự hiệp nhất chúng ta vượt hơn một sự hiệp thông bình thường giữa con người với nhau; đây là sự hiệp thông trong đức tin, mà thánh Gioan Kim Khẩu và thánh Gregorio Nazianzênô đã can đảm tuyên xưng, và đã chấp nhận đau khổ để bảo vệ.

Tuy nhiên chúng ta ý thức rằng sự hiệp thông giữa những người kitô và anh chị em chính thống giáo, hiện chưa phải là sự hiệp thông trọn vẹn, mặc dù đã có việc cử hành Thánh Thể chung, làm cho hai giáo hội trở thành giáo hội "anh em" với nhau. Vì thế, chúng ta cần củng cố ý chí muốn tiến tới trên con đường hiệp thông trọn vẹn. Chúng ta cần có thể đọc kinh Lạy Cha chung với nhau và cầu nguyện chung với nhau bằng lời cầu nguyện của Chúa. Chúng ta cần bắt đầu lại cuộc đối thoại thần học. Nhiều người Kitô, --- và một cách đặc biệt Ðức Gioan Phaolô II, --- chân thành mong ước sao cho việc cử hành nầy có thể khuyến khích chúng ta đào sâu thêm sự cảm thông hỗ tương trong những vấn đề cụ thể, với sự trợ giúp của Chúa và lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và của Hai Thánh giáo phụ mà thánh tích của các ngài đang được chúng ta tôn kính.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là những tâm tình và suy tư  đã được Ðức Hồng Y Kasper nói lên khi cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh Vatican tham dự lễ mừng kính Thánh Anrê Tông Ðồ, bổn mạng của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli.

Tiếp sau đây, chúng ta hãy lắng nghe Ðức Giáo Chủ Bartolomêô Ðệ Nhất nói lên những tâm tình và suy tư của ngài.

Trước hết, Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Gioan Phaolô II, vì cử chỉ đặc biệt trao lại cho Giáo Hội Chính Thống thánh tích của Hai Vị Thánh, giáo phụ và tiến sĩ Hội Thánh, rất được Giáo Hội Chính Thống tôn kính.

Kế đến, trích lại tư tưởng của hai vị Thánh Giáo Phụ nầy, --- tức Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Gregorio Nazianzênô --- Ðức Giáo Chủ Bartolomêô Ðệ Nhất đã phát biểu như sau: "Chúng ta tin rằng với thời gian qua đi, mọi người sẽ xác tín rằng con đường hiệp nhất giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống, không phải là con đường của sự nhượng bộ trong những gì có liên quan đến những sự thật của đức tin. Chúng ta không đi tìm một sự hiệp nhất, giống như một sự "đồng nhất" không có những khác biệt. Chúng ta cần nhớ rằng sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu  khẩn xin cùng Cha ngài, là sự hiệp nhất thiêng liêng, cá nhân, chớ không phải là một cái gì thuần túy thuộc phạm vi hành chánh hay thuộc phạm vi tổ chức. Chắc chắn rằng sự hiệp nhất của Giáo Hội cần được chuẩn bị bởi việc chia sẻ những sự thật của đức tin. Và đây là vai trò của công cuộc đối thoại thần học. Cả khi chúng ta đạt được sự đồng ý về giáo lý, thì chúng ta cũng chưa hẳn đã đạt đến sự hiệp nhất trọn vẹn. Chỉ trong sự hiệp thông với Chúa Kitô, sự hiệp nhất mới được thực hiện. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu Kitô là: "Ước chi tất cả được nên một, như  Cha và Con, chúng ta là Một". Ðiều nầy đòi buộc rằng sự hiệp nhất kitô có mẫu gương của nó nơi sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên  Chúa. Ðức Thượng Phụ Bartolomêô Ðệ Nhất nhìn nhận rằng một sự hiệp nhất như thế không phải là điều dễ dàng đạt đến. Sự hiệp nhất giáo hội đòi buộc chúng ta phải đạt đến sự hiệp nhất với Chúa Kitô trước, một sự hiệp nhất làm cho chúng ta có thể nói như thánh Phaolô Tông Ðồ rằng: "Không phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi". Khi chúng ta họp nhau  nhân danh Chúa Kitô, thì không những chúng ta cảm nghiệm, mà chúng ta còn thật sự phải là một trong Chúa Kitô. Như thế, sự  hiệp nhất vừa nói trên là "sự hiệp nhất ở cấp độ cao nhất của con đường thiêng liêng và là sự dấn thân đầu tiên và thiết yếu. Sự hiệp nhất giáo hội là hồng ân từ Chúa, nhưng vừa đồng thời đòi buộc chúng ta phải bước ra khỏi những đóng kín và những thành kiến lịch sử. Cuối cùng, Ðức Thượng Phụ nói lên niềm xác tín rằng Tình Yêu Thiên Chúa sẽ bổ túc cho những thiếu sót của con người, và rằng Tình Yêu nầy sẽ trao ban cho người thợ vào làm giờ cuối cùng, tiền công cũng bằng như  kẻ vào làm việc đầu tiên từ sáng sớm.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm tình và suy tư của Ðức Thượng Phụ Bartolomêô Ðệ Nhất về sự hiệp nhất kitô, nhân ngày lễ kính thánh  Anrê tông đồ, ngày 30 tháng 11 năm 2004.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page